> Poznáme víťaznú esej
Poznáme víťaznú esej

Milé dámy, milí páni, priatelia a rodiny, v mene nášho tímu centrály Ligy proti reumatizmu na Slovensku VÁM prajeme v novom roku hlavne veľa zdravia.

Na prelome rokov sme sa venovali okrem iného aj súťaži esejí národného kola Ceny Edgara Stena 2024 na tému Ako ma obohatila a skvalitnila môj život aktívna účasť na činnosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku.

Dnes už poznáme víťaznú esej. Jej autorkou a víťazkou je PharmDr. Katarína Johanová, ktorá je pacientkou s reumatickým ochorením a opísala ako ju obohatila a skvalitnila jej život aktívna účasť na činnosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Víťaznú esej posielame organizátorom súťaže do EULAR. 

Ďakujeme a blahoželáme všetkým, ktorí poslali svoje eseje do národného kola súťaže. Sledujte nás, lebo všetky eseje z ročníka Ceny Edgara Stena 2024 uverejníme v Informačných bulletinoch.    

LPRe SR

—————
Téma: Príbehy pacientov

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Volám sa Lucia Hľadajová  mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.
Valné zhromaždenie LPRe SR
Liga proti reumatizmu SR pripravila v Piešťanoch tradičný 1. Motivačno-vzdelávací kurz LPRe SR 2024.