> POZVÁNKA
POZVÁNKA

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice Vás POZÝVA na stretnutie,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 3.4.2014 o 16:00 hod.

v jedálni Hotela Strojár, Južná trieda č. 94, Košice

 

      PROGRAM:

  1. Privítanie členov a hostí:
  • Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhDr. – zdravotná prednáška na tému „Užívanie Metotrexatu u detí“
  • MUDr. Tatiana Chomová z farmaceutickej firmy Medac internacional
  • Eva Formenderová – predseda Slovenskej únie proti osteoporóze, Košická pobočka
  1. Zhodnotenie činnosti LPRe – MP Košice vyhodnotenie rozpočtu za rok 2013, vyhodnotenie činnosti za rok 2013
  2. Plán činnosti na rok 2014 – návrh rozpočtu na rok 2014, návrh činnosti na rok 2014
  3. Rôzne
  4. Diskusia
  5. Záver

Vašu účasť prosíme potvrdiť telefonicky na tel.č. 055/6741 014 alebo e-mailom na adrese palkovakatarina47@gmail.com

Katarína Palková
predseda LPRe-MP Košice


—————
Téma: MP Košice

Ďalšie články

Aké sú benefity Nordic Walkingu? Liga proti reumatizmu realizuje prieskum.  
Nastavenie liečby pri ankylozujúcej spondylitíde nie je vec náhodnej voľby. Každá liečba prináša okrem benefitov aj istú dávku rizika. Podľa štandardných terapeutických postupov musí klasická liečba farmakologikami predchádzať biologickej liečbe, ktorá sa aplikuje vtedy, keď...
Šport je Jonášov život a choroba ho nezlomila