> POZVÁNKA
POZVÁNKA

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice 

Vás 

POZÝVA 

na stretnutie ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 3.4.2014 o 16:00 hod. v jedálni Hotela Strojár,

Južná trieda č. 94, Košice.

 

      PROGRAM:

  1. Privítanie členov a hostí:

          Doc. MUDr. Veronika Vargová,  PhDr. – zdravotná prednáška na tému

     „Užívanie Metotrexatu u detí“

          MUDr. Tatiana Chomová z farmaceutickej firmy  Medac internacional

          Eva Formenderová – predseda Slovenskej únie proti osteoporóze, Košická pobočka

  1. Zhodnotenie činnosti LPRe – MP Košice vyhodnotenie rozpočtu za rok 2013, vyhodnotenie činnosti za rok 2013
  2. Plán činnosti na rok 2014 – návrh rozpočtu na rok 2014, návrh činnosti na rok 2014
  3. Rôzne
  4. Diskusia
  5. Záver

      Vašu účasť prosíme potvrdiť telefonicky na tel.č.  055/6741 014055/6741 014 (záznamník), alebo

      e-mailom na adrese  palkovakatarina47@gmail.com.

                                                                                                         Katarína Palková

                                                                                                  predseda LPRe-MP Košice

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.