> POZVÁNKA
POZVÁNKA

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice Vás POZÝVA na stretnutie,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 3.4.2014 o 16:00 hod.

v jedálni Hotela Strojár, Južná trieda č. 94, Košice

 

      PROGRAM:

  1. Privítanie členov a hostí:
  • Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhDr. – zdravotná prednáška na tému „Užívanie Metotrexatu u detí“
  • MUDr. Tatiana Chomová z farmaceutickej firmy Medac internacional
  • Eva Formenderová – predseda Slovenskej únie proti osteoporóze, Košická pobočka
  1. Zhodnotenie činnosti LPRe – MP Košice vyhodnotenie rozpočtu za rok 2013, vyhodnotenie činnosti za rok 2013
  2. Plán činnosti na rok 2014 – návrh rozpočtu na rok 2014, návrh činnosti na rok 2014
  3. Rôzne
  4. Diskusia
  5. Záver

Vašu účasť prosíme potvrdiť telefonicky na tel.č. 055/6741 014 alebo e-mailom na adrese palkovakatarina47@gmail.com

Katarína Palková
predseda LPRe-MP Košice


—————
Téma: MP Košice

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
24. mája 2023 o 16. hod. vás pozývame na Univerzitu Reumy #6/23.
Liga proti reumatizmu SR každoročne oceňuje činnosť miestnych pobočiek a klubov, aby dobrovoľníkov ocenila a motivovala k ďalšiemu rastu a ochote pomáhať ľuďom s reumatickými ochoreniami.
Dovoľte, aby sme vás pozvali na Univerzitu Reumy #5/23.