> Pozvánka na kurz pre lekárov, fyzioterapeutov a sestry
Pozvánka na kurz pre lekárov, fyzioterapeutov a sestry

Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec
Slovenská lekárska komora
a
Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenie kostí
Slovenská spoločnosť pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu 
Slovenská komora fyzioterapeutov
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Mesto Hlohovec
Občianske združenie Reumatizmus

Vás pozývajú na KURZ – XVI. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

(komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

Termín konania: 24. novembra 2023 (piatok  od 11:30 – 17:00 hod.)

Miesto konania: Reumatologicko-rehabilitačné centrum, s.r.o., Pribinova 56, Hlohovec

Kontakt organizátora: Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.,

prim. MUDr. Elena Ďurišová, Pribinova 56, 920 01 Hlohovec

tel:033/73 01 820, MB:0949 444 444, www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk

Popis aktivity:

Formou úvodných prednášok poukázať na problematiku vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).

V ďalšej časti sa odborný program venuje závažnosti osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr. V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.
Určenie kurzu: pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu s problematikou panvového dna a osteoporózou, pre fyzioterapeutov, sestry gynekologických, osteologických a iných ambulancií.

Bližšie informácie, rozpis programu a mapa podrobne na www.rrc.sk (časť aktuality a vzdelávanie).

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania s pridelením kreditov.


Kniha+ CD ( možnosť zakúpenia v čase konania kurzu) ďalšie vydanie                                            

„Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a…“

… bolesti pri reumatoidnej artritíde

… bolesti pri osteoartróze

… bolesti chrbtice pri sterilite

… bolesti chrbtice pri inkontinencii

… bolesti chrbtice, kĺbov, kostí pri osteoporóze

Kniha  je určená tak všetkým zdravotníkom, ktorí sa v dennej praxi stretávajú s riešením bolesti pohybového aparátu, ako aj študentom medicíny a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov. Naviac je napísaná formou, aby aj pacienti – pomocou výkladového slovníka – mohli získať zrozumiteľné a komplexné informácie o svojom ochorení. Publikácia s CD sa takto stáva novou edukačnou zdravotnou pomôckou pre pacientov, čo umožní zvýšiť starostlivosť o ich vlastný zdravotný stav a priebeh choroby. Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD (sterilita – podľa Mojžišovej, panvové dno – Lúčky, bolesti chrbtice a osteoporóza – podľa Ďurišovej). Kniha obsahuje aj súbor dychových cvičení vhodných pre pacientov s postkovidovým syndrómom.

ED.

—————
Téma: Zaujímavosti

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pracovné stretnutie zástupcov AOPP s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Pozývame vás na webinár Compliance pacienta a vplyv na pacientmi reportované výsledky, ktorý pripravujeme na piatok 26. apríla o 17.00 hod. Bude to online vysielanie prvej Univerzity Reumy v roku 2024.
Na pozvanie poslancov Európskeho parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Jozefa Mihála sa aj zástupkyne LPRe SR zúčastnili v Bratislave a v Košiciach na konferencii s názvom Rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie – európske preukazy. Už...