> Pozvánka na online SDR 2022
Pozvánka na online SDR 2022

Svetový deň reumatizmu 12. október si už asi nikto nevie predstaviť bez živého vysielania, kde sa VÁM prihovoríme my dve, Janka a Peťka.

Budeme tu opäť s VAMI a pre VÁS online podvečer 12. októbra 2022 o 18.00 h. Predstavíme VÁM program SDR 2022 a novinky v Lige proti reumatizmu. Všetko čo sme pre VÁS pripravili, dozviete sa z prvej ruky.

Nezabudnite si zapnúť živé vysielanie tu na www.mojareuma.sk alebo na FB Moja reuma.

Ak máte otázky, píšte nám na liga@mojareuma.sk alebo počas vysielania do komentárov na FB Moja reuma.

Tešíme sa na VÁS.

J&P

Autor plagátu: Michal Finka

Zaujímavosť na záver:

Svetový deň reumatizmu najskôr vyhlásila Arthritis Foundation (pozn. preklad Nadácia pre artritídu). Slovo artritída je odvodené z gréckych slov „arthro“, čo znamená „kĺb“, a „itis“, čo znamená „zápal“. Artritída teda znamená zápal kĺbov. Môže postihnúť akúkoľvek živú bytosť, ktorá má kosti. Dôkazy ukazujú, že artritída členkov sa vyskytovala už u dinosaurov a že u ľudí sa vyskytovala minimálne už 4500 rokov pred naším letopočtom! V skutočnosti bola jedným z najčastejších ochorení pravekých ľudí. Prvýkrát bola podrobne preskúmaná a klasifikovaná v diele Williama Musgravea „De Arthritide Symptomatica“ napísanom v roku 1715.

Na ochorenia ako je reumatoidná artritída a osteoartritída neexistuje liek, hoci pravidelné cvičenie a zníženie hmotnosti môžu do určitej miery pomôcť. Existuje farmaceutická pomoc, ktorá sa zameriava na zmienenie zápalu a bolesti, ale nie na odstránenie ochorenia. Pre človeka trpiaceho reumou je pohyb ťažký. Napriek tomu musí cvičiť a udržiavať svoje kĺby v pohybe. Znižuje sa tým zápal a z dlhodobého hľadiska aj bolesť.

Mnohí si reumu spájajú so staršími ľuďmi a zdravotnými problémami, ktoré sa ich týkajú. Je to väčšinou správne, pretože štatistické údaje ukazujú, že osoby staršie ako 65 rokov sú v skutočnosti hlavnými trpiacimi. Ale 30 % všetkých trpiacich je mladších ako 65 rokov, pričom niektorí z nich sú tínedžeri a deti.

Zdroj: https://nationaltoday.com/world-arthritis-day/

—————
Téma: Webináre a edukačné videá I Svetový deň reumatizmu I Svetový deň reumatizmu 2022

Ďalšie články

„Každý deň stretnúť človeka,
Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
16.11.2023 sa v LPRe - Miestnej pobočke Senica uskutočnila Výročná členská schôdza. Vo voľbách si zvolili nový Výbor LPRe - MP SE.
EULAR aj v roku 2023 vyhlasuje súťaž o Cenu Edgara Stena 2024. Témou tohtoročnej súťaže Ceny Edgara Stena je: „Ako ma obohatila a skvalitnila môj život aktívna účasť na činnosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku“.
Detský kútik (DK) v NÚRCH začali budovať svojpomocne zamestnankyne 2. poschodia. V novembri sa nám podarilo všetko dokončiť. Pani Adriana Majková, ako hnací motor projektu, oslovila k spolupráci aj Klub Kĺbik. Neskôr projekt podporila aj Nadácia Pontis n.o. Pani Adriana oslovila...