> POZVÁNKA na podujatia Svetového dňa reumatizmu 2019
POZVÁNKA na podujatia Svetového dňa reumatizmu 2019

 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Liga proti reumatizmu SR

Nábrežie Ivana Krasku 4

921 01 Piešťany

www.mojareuma.sk

Kontaktná osoba:
PhDr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka
+421 917 790 264, predseda@mojareuma.sk

Mediálny partner: RTVS, Rádio Regina Západ, PRAVDA

 

Svetový deň reumatizmu! Patrí tým, ktorí trpia, ale aj tým, ktorí pomáhajú

 12. október je Svetovým dňom reumatizmu, ktorý si pripomíname už od roku 1996. Témou tohtoročných podujatí a kampane je kvalita života ľudí s reumatickými ochoreniami v zrelom veku, možnosť ich pracovného uplatnenia na trhu práce, ale aj význam dobrovoľníctva pre pacientov s reumatickými ochoreniami.

Aktivity spojené s touto kampaňou sú inšpirované Európskou ligou proti reumatizmu (EULAR). Spájajú všetkých, ktorí pomáhajú ľuďom s reumatickými ochoreniami, od odborníkov – lekárov a sestier v reumatológii až po pacientske organizácie a sympatizantov. Keď sa spojíme a vyšleme jednotný odkaz na európskej, či národnej úrovni, môžeme toho veľa zmeniť.

Spoločný pacientský hlas musí byť ešte silnejší, lebo stále je málo akceptovaný. 

Ciele tohtoročnej kampane SDR 2019 :

  • Zdravý pohyb s dôrazom na prevenciu negatívnych dôsledkov    reumatických ochorení (RO).

„Pohnime sa s reumou!“ – nordic walking pomáha reumatikom

  • Zdôrazniť význam pracovného uplatnenia ľudí s RO na ich kvalitu života.
  • Zvyšovať povedomie o význame dobrovoľníctva a činnosti pacientskych organizácií. RO postihujú viac ako 120 miliónov Európanov, vážne ovplyvňujú kvalitu života každého štvrtého človeka. Na Slovensku je to približne 50 000 občanov. Reumatické ochorenie môže prepuknúť v každom veku – i u detí, či mladých ľudí.

Podujatia Svetového dňa reumatizmu 2019 na Slovensku

Hlavný program Svetového dňa reumatizmu (SDR 2019) bude v Piešťanoch – v známom svetovom kúpeľnom meste všetkých reumatikov. Ako výraz podpory reumatikom budú na modro nasvietené dominanty kúpeľného mesta.

  • 11. október 2019 o 14.00 h.

Odborný seminár v NÚRCH Piešťany „Od teórie k praxi 3“

  • 12. októbra 2019 od 14.00 h.

V rámci projektu „Pohnime sa s reumou!“ pokračuje v popoludňajších hodinách celoslovenské stretnutie walkerov, reumatikov i nereumatikov – chodcov s nordic walking paličkami aj s inštruktážnou lekciou. Trať pre walkerov bude mať štart na zadnej terase hotela Magnólia a bude pokračovať cez Krajinský most smerom na Kúpeľný ostrov ku Kolonádnemu mostu smerom do mesta a pri soche Barlolamača na konci mosta smerom späť ku hotelu Magnólia. Walkeri, ktorí budú chcieť podporiť pomoc reumatikom, môžu sa registrovať. Dostanú štartovné číslo. Na trati budú dve stanovištia, kde sa v súťaži dozvedia veľa zaujímavých informácií. Výnos so štartovného bude použitý na činnosť Ligy proti reumatizmu a Klubu Kĺbik, aby mohli pomáhať ľuďom s reumatickými ochoreniami.

Časť programu bude venovaná pamiatke nedávno zosnulého člena Ligy proti reumatizmu ako memoriál Miroslava Chebana, reumatika ale srdcom a duchom veľkého športovca.

Súčasťou programu SDR 2019 bude aj slávnostné vyhodnotenie novinárskej súťaže KROK 2018 (11. ročník)

Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) je už takmer 30 rokov rešpektovaným a široko uznávaným pacientskym združením. Pomáha pacientom s reumatickými ochoreniami. Je prirodzenou platformou spolupráce medzi odborníkmi v reumatológii a pacientmi. Má celoslovenskú pôsobnosť, 20 organizačných jednotiek, z toho 15 miestnych pobočiek a päť špecializovaných klubov: Klub Kĺbik, Klub Motýlik, Klub Čiernych Kostí, Klubu Bechterevikov a Klub Psoriatickej Artritídy. Osvetou oboznamuje s problematikou reumatických ochorení. Vydáva Informačný bulletin a rôzne brožúrky.

Svetový deň reumatizmu – prehľad aktivít a podujatí

Tohtoročný sprievodný program Svetového dňa reumatizmu (SDR 2019) bude v Piešťanoch. Zároveň sa v rámci celého októbra 2019 konajú podujatia aj v miestnych pobočkách a kluboch po celom Slovensku.

Súčasťou série podujatí a ich programu k Svetovému dňu reumatizmu 2019 (SDR) bude v piatok, 11. 10. 2019 odborný seminár v NÚRCH Piešťany s názvom „Od teórie k praxi 3“, v sobotu 12. 10. 2019 v popoludňajších hodinách opäť realizujeme celoslovenské stretnutie walkerov, reumatikov i nereumatikov – chodcov s nordic walking paličkami aj s inštruktážnou lekciou. Projekt „Pohnime sa s reumou!“ vznikol v roku 2017 a v priebehu dvoch rokov sme spolu urobili takmer 155 miliónov nordic walking krokov po celom Slovensku.

Viac informácií v článku: http://www.teraz.sk/zdravie/slovenski-reumatici-presli-vzdialenos/367525-clanok.html?fbclid=IwAR0jldpG0FIty80z9j6RiEsTykZBEHb032qdTssUyZ3NWlkT6r9k03nylho

Tento projekt úspešne pokračuje a prispel k aktívnemu zdravému pohybu stoviek až tisícov pacientov.

Zavŕšením podujatí SDR 2019 bude v sobotu večer slávnostné vyhodnotenie novinárskej súťaže KROK 2018, už 11. ročník.

Na podujatiach SDR sa každoročne zúčastňujú pacienti s reumatickým ochorením, naši členovia, sympatizanti, ale i novinári, osobnosti verejného a spoločenského života, čím chceme prejaviť  veľkú úctu dobrovoľníckej činnosti v prospech pacientov s reumatickými ochoreniami.

Dvakrát do roka vydáva Liga proti reumatizmu informačný bulletin, ale aj rôzne iné brožúrky. Viac o nás sa môžete dozvedieť aj tu:  www.mojareuma.sk .

Ďakujeme partnerom podujatia a mediálnym partnerom, ktorí podporili SDR 2019.

Hlavný program Svetového dňa reumatizmu (SDR 2019) pripravujeme v Piešťanoch.
• 11. október 2019 o 14.00 h. odborný seminár v NÚRCH Piešťany „Od teórie k praxi 3“
• 12. októbra 2019 od 14.00 h. Celoslovenské stretnutie walkerov, reumatikov i nereumatikov „Pohnime sa s reumou!“ s nordic walking paličkami aj s inštruktážnou lekciou. Časť programu bude venovaná pamiatke nedávno zosnulého člena Ligy proti reumatizmu ako memoriál Miroslava Chebana, reumatika ale srdcom a duchom veľkého športovca.
Slávnostne vyhodnotíme novinársku súťaž KROK 2018 jej 11. ročník. Hlasovali ste už? Stále máte možnosť odovzdať svoje hlasy v troch kategóriách súťažných príspevkov.
Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) je už takmer 30 rokov rešpektovaným a široko uznávaným pacientskym združením. Pomáha pacientom s reumatickými ochoreniami. Je prirodzenou platformou spolupráce medzi odborníkmi v reumatológii a pacientmi. Má celoslovenskú pôsobnosť, 20 organizačných jednotiek, z toho 15 miestnych pobočiek a päť špecializovaných klubov: Klub Kĺbik, Klub Motýlik, Klub Čiernych Kostí, Klubu Bechterevikov a Klub Psoriatickej Artritídy. Osvetou oboznamuje s problematikou reumatických ochorení. Vydáva Informačný bulletin a rôzne brožúrky.
Zároveň sa v rámci celého októbra 2019 konajú podujatia aj v miestnych pobočkách a kluboch po celom Slovensku.

Ďalšie články

V pondelok 27. septembra 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #14.  
Už len niekoľko dní máte na to, aby ste sa zapojili do nášho prieskumu k RA, vďaka ktorému nás bude lepšie a hlasnejšie počuť. Ďakujeme za vyplnenie do 20. 9. 2021
Už čoskoro Univerzita Reumy bude opäť pokračovať so svojimi živými vysielaniami. Pripravili sme pre vám celkom nové prednášky. Témy prednášok budú z časti inšpirované aj vašimi tipmi. Môžete nám posielať ďalšie.