> Prednáškové popoludnie
Prednáškové popoludnie

V piatok 8. apríla 2016 sa v Piešťanoch v NÚRCH-u uskutočnilo prednáškové popoludnie pre pacientov.

Program:

     1.    „Biologické a biologicky podobné lieky“ prednesie Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., pracovisko:

Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.

2.    „Činnosť AOPP a význam pacientskych organizácií“ MUDr. Katarína Kafková, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov

3.    „Pitný režim” PhDr. Helena Pytlíková, mediátorka, poradca

4.    „Liga proti reumatizmu SR včera, dnes a zajtra“ Mgr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe SR

viac info na liga@mojareuma.sk

0917 790 264

Ďalšie články

Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.
Milí naši priatelia,