> Motivačno-vzdelávací kurz LPRe SR
Motivačno-vzdelávací kurz LPRe SR

25.-26. apríla 2014 sa uskutočnil 1. Motivačno-vzdelávací kurz LPRe SR v tomto roku.

Súčasťou tohto dvojdňového programu bolo pracovné stretnutie PROFI-TÍMU LPRe SR, Prednáškové popoludnie pre pacientov NÚRCH, členov i nečlenov Ligy, lídrov miestnych pobočiek, klubov a obyvateľov Piešťan i kúpeľných hostí.  V sobotu 26. apríla sa uskutočnilo spoločné zasadnutie predsedníctva.

Zástupcovia z MP a klubov vyhodnotili činnosť MP/K a udelili “Cenu kolegov 2013”:
1. miesto: LPRe – MP Košice
2. miesto: LPRe – MP Bardejov
tri 3. miesta: MP Púchov, Ilava a Klub Kĺbik
Víťazom a oceneným blahoželáme a želáme im veľa síl a chuti do ďalšej činnosti v prospech ľudí s reumatickým ochorením.

 

Prednáškové popoludnie je už tradičným podujatím a sprievodným programom dvojdňového Motivačno-vzdelávacieho kurzu lídrov MP/K, kde môžu hospitalizovaní i nehospitalizovaní pacienti NÚRCH, členovia i nečlenovia LPRe SR, obyvatelia Piešťan a návštevníci kúpeľov získať komplexné informácie o činnosti Ligy proti reumatizmu SR, odborné prednášky o najnovších liečebných metódach v reumatológii i v oblasti sociálno-psychologických tém.

Účastníci podujatia sa v diskusii môžu odborníkov pýtať a diskutovať s nimi o prednášaných témach.

Súčasťou podujatia bude názorná ukážka fungovania poradne Centra sociálno-psychologickej podpory, ktoré zaháji svoju činnosť v júni 2014.

V sobotu 26. apríla 2014 sa uskutočnilo spoločné zasadnutie Predsedníctva LPRe SR a zástupcov z MP a klubov. Podujatie sa uskutočnilo v príjemnej a tvorivej atmosfére, účastníci zhodnotili činnosť v roku 2013 a zhodli sa na plánoch a prioritách v činnosti na rok 2014. Jednoznačne hlavnou prioritou bude vybudovanie Centra sociálno-psychologickej podpory, ďalej podujatia pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu s 8. ročníkom behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie a vyhodnotenie 6. ročníka novinárskej súťaže KROK 2013.
Účastníci zasadnutia absolvovali prednášku a preškolenie v súvislosti s novelizáciou zákona na OOU. Vzdelávanie lídrov LPRe SR je silnou stránkou činnosti Ligy, lebo kontinuálne sa stará o zvyšovanie informovanosti pacientov s reumatickými chorobami, ale aj vo zvyšovaní úrovne dobrovoľníckej činnosti aktívnych členov OZ.
Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k príprave a organizácii spoločného zasadnutia.

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.