> Pozvánka na VČ schôdzu
Pozvánka na VČ schôdzu

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Topoľčany

Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 20. marca 2014

o 14.00 hodine v dennom centre II. na zimnom štadióne (vchod od parkoviska).

PROGRAM:

1. Zahájenie

2. Kultúrny program

3. Správa o činnosti LPRe – MP Topoľčany za rok 2013

4. Plán práce na rok 2014

5. Doplňujúce voľby

6. Diskusia

7. Ukončenie


Tešíme sa na Vašu účasť! 

Výbor pobočky LPRe – MP Topoľčany

—————-
Téma: MP Topoľčany

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Na letnom pobyte Klubu Kĺbik bolo veselo   
Pozývame vás na živé vysielanie Univerzity Reumy na tému „Najnovšie poznatky o vplyve stravy na reumatické ochorenia" s  gastroenterológom Doc. MUDr. Ladislavom Kuželom, PhD.
Liga proti reumatizmu SR spolupracuje na kampani Zdravie rodiny, ktorá bola v tlačovej forme distribuovaná dňa 18.9.2023 online na webe: https://www.info-zdravie.sk/campaign/zdravie-rodiny/