> Pozvánka na VČ schôdzu
Pozvánka na VČ schôdzu

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Topoľčany

Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 20. marca 2014

o 14.00 hodine v dennom centre II. na zimnom štadióne (vchod od parkoviska).

PROGRAM:

1. Zahájenie

2. Kultúrny program

3. Správa o činnosti LPRe – MP Topoľčany za rok 2013

4. Plán práce na rok 2014

5. Doplňujúce voľby

6. Diskusia

7. Ukončenie


Tešíme sa na Vašu účasť! 

Výbor pobočky LPRe – MP Topoľčany

—————-
Téma: MP Topoľčany

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pracovné stretnutie zástupcov AOPP s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Pozývame vás na webinár Compliance pacienta a vplyv na pacientmi reportované výsledky, ktorý pripravujeme na piatok 26. apríla o 17.00 hod. Bude to online vysielanie prvej Univerzity Reumy v roku 2024.
Na pozvanie poslancov Európskeho parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Jozefa Mihála sa aj zástupkyne LPRe SR zúčastnili v Bratislave a v Košiciach na konferencii s názvom Rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie – európske preukazy. Už...