> Pozvánka na VČ schôdzu
Pozvánka na VČ schôdzu

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Topoľčany

Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 20. marca 2014

o 14.00 hodine v dennom centre II. na zimnom štadióne (vchod od parkoviska).

PROGRAM:

1. Zahájenie

2. Kultúrny program

3. Správa o činnosti LPRe – MP Topoľčany za rok 2013

4. Plán práce na rok 2014

5. Doplňujúce voľby

6. Diskusia

7. Ukončenie


Tešíme sa na Vašu účasť! 

Výbor pobočky LPRe – MP Topoľčany

—————-
Téma: MP Topoľčany

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prieskum o zdravotných benefitoch nordic walkingu (NW) pre pacientov s reumatickými ochoreniami iniciovala a realizovala Liga proti reumatizmu na Slovenku (LPRe SR). O pomoc a spoluprácu sme oslovili agentúru 2muse.
26. novembra 2022 v Bratislave sa uskutočnil Šiesty ročník celoslovenskej pacientskej konferencie. Vrcholom bol slávnostný večer s oceňovaním zdravotníkov v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Z rúk poslankyne NR SR Janky Žitňanskej a prezidentky Asociácie na ochranu...
Liga proti reumatizmu na Slovensku reflektuje aktuálnu situáciu v zdravotníctve SR. Nie sú nám ľahostajné žiadne problémy, s ktorými zdravotníctvo zápasí. Veľmi kritická situácia je však aj v reumatológii. Je veľký nedostatok reumatológov.