> Pozvánka na VČS
Pozvánka na VČS

 

Klub Motýlik Vás pozýva

na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

vo štvrtok 14 .05. 2015 o 17:00 hodine v kaviarni Marks & Spencer

v nákupnom centre Eurovea v Bratislave.

Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Voľba zapisovateľa
  3. Správa o činnosti a hospodárení  KM za rok 2014
  4. Plán činnosti na rok 2015
  5. Svetový deň lupusu – Tlačová konferencia  6.5.2015
  6. Informácia o pripravovanej Medzinárodnej konferencii Systemic Lupus Erythematosus (september 2015, Viedeň)
  7. Členstvo Klubu Motýlik v Lupus Europe
  8. 2% z daní za rok 2013 – návrh rozdelenia prostriedkov
  9. Diskusia
  10. Ukončenie

V Bratislave 29.04.2015

Výbor LPRe – KM

Občianske združenie pre pacientov s lupusom

—————
Téma: Klub Motýlik

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec pod záštitou SLK  Vás pozývajú na KURZ – XVII. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA (komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva...
Volám sa Lucia Hľadajová, mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.