> Pozvánka na VČS LPRe – MP Košice
Pozvánka na VČS LPRe – MP Košice

Pozvánka na VČS LPRe – MP Košice

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu Ligy proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice, ktorá sa uskutoční dňa 3.4.2013 o 16:00 hod. v jedálni Hotela Strojár.

 

Ďalšie články

Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.
Milí naši priatelia,