> POZVÁNKA na VČS
POZVÁNKA na VČS

 

 

Výbor LPRe – MP Bardejov Vás srdečne pozýva na  Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa budekonať dňa 27.3.2014 o 13.30 hodine v zasadačke Nemocnice s Poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove s týmto programom: 

       1. Otvorenie a privítanie hostí

       2. Schválenie programu VČS

       3. Kontrola uznesenia z poslednej členskej schôdze

       4. Hodnotiaca správa o činnosti za rok 2013

       5. Správa o hospodárení

       6. Správa Revíznej komisie

       7. Návrh rozpočtu na rok 2014

       8. Návrh Plánu činnosti na rok 2014

       9. Diskusia a občerstvenie

     10. Prijatie uznesenia

     11. Dr. Nona, zdravá výživa- prezentácia výrobkov z Mŕtveho mora

     12. Rôzne

     13. Záver

 

 

Zároveň prosíme  členov LPRe – MP Bardejov , aby nahlásili svoju účasť/neúčasť do 22.3.2014         /preto, že pre každého člena bude pripravené  občerstvenie /, na telefónnom čísle:0905986332 alebo na e-mail: bardejov@mojareuma.sk                                                                                                    

                                                                                                                                   

 

V Bardejove 21.1.2014                                                                          Darina Kostíková

                                                                                                  predsedníčka LPRe – MP Bardejov

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.