> Pozvánka na VZ LPRe SR
Pozvánka na VZ LPRe SR

Vážené členky a členovia LPRe SR,

pozývame Vás na X. VZ Ligy proti reumatizmu SR, ktoré sa uskutoční dňa 24.03.2018 v sobotu o 9.00 hod. v kongresových priestoroch hotela Magnólia, Nálepkova 1, Piešťany.

Program:

 1. 1. Prezentácia účastníkov
 2. Otvorenie. Návrh a schválenie pracovného programu
 3. Slávnostné príhovory
 4. Voľba pracovných komisií
 5. Správa o činnosti LPRe SR za uplynulé volebné obdobie
 6. Správa o hospodárení
 7. Správa revíznej komisie
 8. Návrh perspektív a plánu pre budúce volebné obdobie
 9. Návrh volebného poriadku

10.Návrh a predstavenie kandidátov za členov predsedníctva, náhradníkov a revíznej komisie

 1. Prestávka
 2. Diskusia
 3. Správa mandátovej komisie
 4. Voľby členov nového predsedníctva, náhradníkov a revíznej komisie pre volebné  obdobie 2018 – 2021
 1. Vyhlásenie výsledkov volieb
 2. Správa návrhovej komisie k prijatiu uznesenia
 3. Uznesenie
 4. Záver a obed

Prosím, svoju účasť a účasť Vami poverených delegátov, potvrďte obratom na e-mail: sekretariat@mojareuma.sk alebo mobil: 0917 790 264.

Partnerom podujatia 1.M-VK a VZ LPRe SR je

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.