> Pozvánka "Od teórie k praxi 2"
Pozvánka "Od teórie k praxi 2"

Liga proti reumatizmu na Slovensku v dňoch 12. – 14. októbra 2018 opäť pripravila bohatý program pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu 2018 (SDR 2018) v Piešťanoch.

Reumatické ochorenie pacienta ovplyvní vo všetkých oblastiach života a výrazne mu znižuje doterajšiu kvalitu života. Na to, aby sa pacient s ochorením vedel vyrovnať, resp. po chorobe opäť zaradiť do bežného života, potrebuje povzbudenie, informácie o reumatickom ochorení, možnostiach jeho liečby a rady, ako si čo najdlhšie udrží primeranú fyzickú kondíciu. Aj v tomto pacientom pomáha Liga proti reumatizmu. Pripravila sériu edukačných a informačných podujatí, no nezabúda ani na podporu pohybových aktivít vhodných pre pacientov s reumatickým ochorení. Presne o tom sú aj všetky podujatia venované k Svetovému dňu reumatizmu 2018.

V piatok 12. októbra v Piešťanoch SDR 2018 program otvoria odborným seminárom pre pacientov „Od teórie k praxi 2“.

V sobotu 13. októbra bude hlavnou súčasťou programu Celoslovenské stretnutie walkerov – reumatikov s nordic walking paličkami aj s inštruktážnou lekciou. Projekt „Pohnime sa s reumou!“ úspešne pokračuje aj v roku 2018. Správny spôsob severskej chôdze pôsobí preventívne a posilňuje fyzickú kondíciu chodca. Zavŕšením podujatí SDR 2018 bude slávnostné vyhodnotenie novinárskej súťaže KROK 2018, teraz už po jubilejný10.-krát. Do života uvedieme aj nový (už piaty) Zborník KROK 2016 – 2017. Všetky akcie sa uskutočnia za účasti pacientov, členov Ligy, sympatizantov, ale i novinárov, osobností verejného a spoločenského života, a samozrejme, verejnosti.

Svetový deň reumatizmu je globálna iniciatíva, ktorá má priviesť ľudí bližšie k sebe a zvýšiť povedomie o reumatických ochoreniach. SDR si pripomíname každý rok 12. októbra a informačná kampaň prebieha takmer celoročne.

SDR 2018 sa spolieha aj na kreativitu jednotlivcov a pobočiek, aby sme mohli priniesť nové témy, ich riešenia a tak skvalitniť život ľudí s reumatickým ochorením. Aj vďaka tejto podpore sme doteraz mohli toľko toho dosiahnuť a môžeme urobiť z roku 2018 rok prevencie a zvýšeného povedomia o reumatických ochoreniach (RO).

Spoločným heslom podujatí a kampane je aj tohto roku už tradičné :  „Nepremeškajte príležitosť, pripojte sa k nám!“ (z angl. Don’t Delay, Connect Today”).  Je to odvodené z názvu kampane EULAR, ktorá vznikla v roku 2017 a pokračuje aj v roku 2018. Propaguje zvyšovanie povedomia o symptómoch reumatických ochorení a dôležitosti včasnej diagnostiky a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Táto kampaň spája všetky tri piliere Európskej ligy proti reumatizmu – EULAR – pacientov s reumatickými ochoreniami, zdravotníckych pracovníkov a odborné spoločnosti. Jej cieľom je zároveň klásť dôraz na prevenciu negatívnych dôsledkov reumatických ochorení. Prevencia zahŕňa primárnu, sekundárnu, aj terciárnu prevenciu so zameraním na zníženie negatívnych dopadov ochorenia na jednotlivcov; znižovanie invalidity a obmedzenie alebo oddialenie komplikácií. Dôležitá je aj o prevencia poškodenia kĺbov, zachovanie mobility a zníženie invalidity.

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.