> DVOJDŇOVÝ MOTIVAČNO-VZDELÁVACÍ KURZ LPRe SR
DVOJDŇOVÝ MOTIVAČNO-VZDELÁVACÍ KURZ LPRe SR

19.-20.apríla 2013 sa uskutočnil Motivačno-vzdelávacieho kurzu pre členov predsedníctva a lídrov MP/K

PREDNÁŠKOVÉ POPOLUDNIE pre pacientov a zamestnancov NÚRCH Piešťany sa uskutočnilo ako sprievodný program tohto dvojdňového Motivačno-vzdelávacieho kurzu pre členov predsedníctva a lídrov MP/K.  Predsedovia  z organizačných jednotiek si vyskúšali svoje komunikačné schopnosti, získali najnovšie informácie o strategickom pláne pre rozvoj LPRe SR, naučili sa hlavné zásady fundraisingu, projektovania a ďalšie užitočné zručnosti.

 

Hlavnou súčasťou programu druhého dňa „kurzu“ bolo aj spoločné zasadnutie Predsedníctva LPRe SR a zástupcov MP a klubov, kde o.i. bola vyhodnotená činnosť Ligy a udelená „Cena kolegov za rok 2012“ pre MP/K, ktoré v minulom roku najviac zaujali svojou činnosťou a pripravili úspešné podujatia pre svojich členov.

Výsledky hlasovania:

1. miesto: LPRe – Klub Kĺbik

2. miesto: LPRe – MP Košice a LPRe – MP Púchov

3. miesto: LPRe – MP Ilava, LPRe – MP Topoľčany  a LPRe – MP Trenčín

 

Program:

I.časť

Prednáškové popoludnie pre pacientov a zamestnancov NÚRCH

1. Poznáte Ligu proti reumatizmu SR? (Mgr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe SR) 

2. Sociálne a psychické aspekty spojené s reumatickým ochorením (Bc. Lucia Filipová) 

3. Alfonzo.sk – pomôcky pre reumatikov do domácnosti, záhrady, pri sebaobsluhe i na voľný čas    (Mgr. Lýdia Murárová) 

4. Sociálne poradenstvo – ako súčasť komplexnej starostlivosti o klientov so zdravotným znevýhodnením (Mgr. Silvia Lišková) 

5. Diskusia (najaktívnejšieho poslucháča odmeníme darčekom: KALENDÁR 2013, ktorý ilustrovali členovia Klubu Kĺbik, viď obrázok) 

6. Premietanie filmov zo 6. ročníka behu a chôdze reumatikov v Bratislave a tanečného flashmobu pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu v roku 2012 

II. časť

Motivačno-vzdelávací kurz LPRe SR


III. časť

Spoločné zasadnutie Predsedníctva LPRe SR a zástupcov MP/K

 

Ďalšie články

V utorok 27. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár, ktorý sme teraz pripravili ako lekciu nordic walkingu s Luciou Okoličányovou. Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo tu na www.mojareuma.sk
V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky