> Pracovné stretnutia
Pracovné stretnutia

Od začiatku roka sme sa pravidelne raz za mesiac stretávali, aby sme pre Vás inovovali našu webovú stránku. Jej príprava nám zabrala niekoľko mesiacov, ale dúfame, že sa Vám nový dizajn páči a je účelný. Chceme Vám prostredníctvom tohto webu prinášať aktuálne informácie nielen z oblasti výskumu lupusu, ale aj o sociálnych výhodách, zaujímavostiach a o našich pravidelných i nepravidelných aktivitách.

Pracovným stretnutím by sa dala nazvať aj naša účasť na spoločnom zasadnutí predsedníctva Ligy proti reumatizmu na Slovensku v Piešťanoch v dňoch 25. – 26. apríla 2014. Súčasťou tohto stretnutia je vždy bohatý program. Pre nás najzaujímavejšou boli nové aktivity LPRe, najmä založenie Centra sociálno-psychologickej podpory určenej všetkým ľuďom s reumatickým ochorením. Veľmi prospešná iniciatíva, ktorú ocenia nielen pacienti ale aj ich rodinní príslušníci.

Stretávali sme sa aj s cieľom zorganizovať medzinárodné stretnutie s našimi českými spolubojovníčkami. Táto paráda sa mala uskutočniť počas letných prázdnin na seneckých jazerách. Mali sme pripravený bohatý prednáškový a aktívny program. Nanešťastie sa nám toto stretnutie nepodarilo zorganizovať z dôvodu nedostatočného záujmu. Veľmi nás to mrzelo, no posnažíme sa ešte niečo vymyslieť. Každý nápad sa nám zíde. Neváhajte sa nám ozvať, ak máte nejaký nápad!

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.