> Prečítajte si o biologickej liečbe
Prečítajte si o biologickej liečbe

Mnohí pacienti, ktorí dostanú informáciu o možnosti biologickej liečby, zostávajú zaskočení. Nevedia, čo od liečby majú očakávať, majú rôzne otázky. Preto by sme Vám chceli dať do pozornosti portál www.slovenskypacient.sk, kde pod záložkou Vzdelávanie nájdete špecializovanú sekciu Biologická liečba.

V rámci nej si môžete prečítať zaujímavé a zrozumiteľné informácie z rôznych oblastí biologickej liečby. V článkoch je vysvetlený mechanizmus pôsobenia biologických liekov, vysvetlené najčastejšie pojmy, priblížené benefity liečby, ale aj riziká s ňou spojené. Priestor tam našli aj rozhovory s odborníkmi či pacientmi. Odbornú garanciu nad projektom prebral doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA. Jeho skúsenosti s biologickou liečbou si môžete prečítať napríklad v článku Biologická liečba z pohľadu odborníka.

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.