> Prednáškové popoludnie
Prednáškové popoludnie

V piatok 22. mája 2015 sa uskutočnilo prednáškové popoludnie Ligy proti reumatizmu SR v NÚRCH Piešťany za účasti zástupcov a lídrov z miestnych pobočiek, klubov, hospit. pacientov a hostí. Poslucháčov zaujali prednášky na témy: Čo poskytuje pacientom NÚRCH Piešťany? Kvalita života a preferencie pacientov s autoimunitnými ochoreniami. O životnom štýle reumatika podľa ESoS. Čas na pozitívne zmeny prichádza…
Osobný príbeh: Moja životná cesta s CINCA syndrómom…
Promo-kampaň k 25. výročiu založenia Ligy proti reumatizmu SR.

foto: Yvona Púčiková

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.