> Predstavujeme programové priority pre zdravotníctvo Asociácie na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike
Predstavujeme programové priority pre zdravotníctvo Asociácie na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike

“​Pohľad pacientov pri stanovení priorít v zdravotníctve sa v niektorých aspektoch môže odlišovať od pohľadu regulátora, poskytovateľov alebo platiteľov zdravotnej starostlivosti. Kým prvý z menovaných dohliada predovšetkým na právne predpisy, druhý na efektívnosť a tretí na dopad na rozpočet a udržateľnosť nákladov, pacientovi ide často doslova o život.

Dostupnosť, bezpečnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti sa nedá a nemôže hodnotiť iba cez prizmu nákladov na diagnostiku, počtu hradených výkonov, liekov a zdravotníckych pomôcok, zaradených do zoznamu hradených zo zdravotného poistenia.

Porovnávanie a posudzovanie úrovne zdravotníctva, dostupnosti všetkých potrebných foriem starostlivosti a liečby iba na základe excelovských tabuliek je nedostatočné. Excel nelieči a ani nehovorí o výsledkoch liečby a jej prínosoch pre pacientov.

Mýtus o tom, že pacienti chcú všetko a nechcú za nič platiť, neplatí. Zlepšenie dostupnosti, bezpečnosti, kvality zdravotnej starostlivosti a služieb s tým spojených sa bez stability, inovácií, modernej liečby pacientom na Slovensku zabezpečiť nedá. Uvedené kľúčové aspekty nie je možné vytrhnúť ani z kontextu financovania, ani z riadenia celého zdravotníctva.

Túto problematiku riešia aj dokumenty pacientskych združení. Najkomplexnejšími takýmito dokumentmi v súčasnosti sú ​Programové priority pre zdravotníctvo Asociácie na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike

Dostupnejšia, bezpečnejšia, kvalitnejšia zdravotná starostlivosť pre pacientov”

zdroj: AOPP

Viac čítajte tu: https://aopp.sk/clanok/programove-priority-pre-zdravotnictvo-asociacie-na-ochranu-prav-pacientov-v-slovenskej-republike

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.