> Predstavujeme WHO príručku – Čo robiť v čase stresu
Predstavujeme WHO príručku – Čo robiť v čase stresu

WHO príručka s názvom „Čo robiť v čase stresu“ je viac ako aktuálna v súčasnej dobe. Veríme, že by mohla byť pre vás prínosná. Ľudia prežívajú stresové situácie, ktoré sú iné ako všetky doterajšie. Je vhodná pri riešení rodinných či pracovných konfliktov, ale aj v situáciách, ako je násilné vysídlenie z domu, vojnové konflikty a podobne…

Tu je link, kde ju nájdete celú a v rôznych jazykoch: https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927

—————
Téma: Sociálne okienko

Ďalšie články

„Každý deň stretnúť človeka,
Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
16.11.2023 sa v LPRe - Miestnej pobočke Senica uskutočnila Výročná členská schôdza. Vo voľbách si zvolili nový Výbor LPRe - MP SE.
EULAR aj v roku 2023 vyhlasuje súťaž o Cenu Edgara Stena 2024. Témou tohtoročnej súťaže Ceny Edgara Stena je: „Ako ma obohatila a skvalitnila môj život aktívna účasť na činnosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku“.
Detský kútik (DK) v NÚRCH začali budovať svojpomocne zamestnankyne 2. poschodia. V novembri sa nám podarilo všetko dokončiť. Pani Adriana Majková, ako hnací motor projektu, oslovila k spolupráci aj Klub Kĺbik. Neskôr projekt podporila aj Nadácia Pontis n.o. Pani Adriana oslovila...