> Predvianočné stretnutie v Bratislave
Predvianočné stretnutie v Bratislave

Bratislavčania prišli na super akciu

LPRe – MIESTNA POBOČKA BRATISLAVA 15.12.2012 v spolupráci s centrálou Ligy proti reumatizmu SR pripravili predvianočné stretnutie pre členov i sympatizantov LPRe – MP Bratislava v Ružinovskom domove seniorov. Odzneli prednášky o činnosti LPRe SR, o riešení inkontinencie aj predvádzanie pomôcok pre reumatikov pri sebaobsluhe, nástroje do kuchyne a záhradky.

Šikovné gazdinky z Klubu Kĺbik, priniesli vlastné koláčiky, ktoré pripravili na štedrovečerný stôl! SCA HP Slovakia zabezpečili výbornú kávičku a sladkosti. Hostiteľská organizácia ponúkla slané pečivo a minerálky. Bolo to milé a priateľské stretnutie s vianočnou atmosférou s rozdávaním darčekov. Výbornú zábavu s kapelou Šmidliboys si užili seniori z MP aj so spriatelenej partnerskej organizácie. 

Program:

1.     Zahájenie podujatia a predstavenie hostí (Ing. P. Komlóssy, predseda MP Bratislava)

2.     Príhovor a prednáška o činnosti LPRe SR (J. Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe SR a LPRe – Klubu Kĺbik)

3. Prednáška „ZDRAVÁ STRAVA nech nás láka!“ (Adriana Salamová, KK) ospravedlnená

Prednáška a názorná ukážka pomôcok pri inkontinencii (Elena Vráblová, TENA, SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o.)

5. Prezentácia pomôcok nástrojov pre reumatikov (Lýdia Murárová, www.anlfonzo.sk )

6. Diskusia

7. Rozdávanie Informačných bulletinov 2/2012, predaj DVD, darčeky…

8. Pohostenie a zábava s kapelou Šmidliboys

 

—————
Téma: MP Bratislava

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pracovné stretnutie zástupcov AOPP s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Pozývame vás na webinár Compliance pacienta a vplyv na pacientmi reportované výsledky, ktorý pripravujeme na piatok 26. apríla o 17.00 hod. Bude to online vysielanie prvej Univerzity Reumy v roku 2024.
Na pozvanie poslancov Európskeho parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Jozefa Mihála sa aj zástupkyne LPRe SR zúčastnili v Bratislave a v Košiciach na konferencii s názvom Rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie – európske preukazy. Už...