> Predvianočné stretnutie v Bratislave
Predvianočné stretnutie v Bratislave

Bratislavčania prišli na super akciu

LPRe – MIESTNA POBOČKA BRATISLAVA 15.12.2012 v spolupráci s centrálou Ligy proti reumatizmu SR pripravili predvianočné stretnutie pre členov i sympatizantov LPRe – MP Bratislava v Ružinovskom domove seniorov. Odzneli prednášky o činnosti LPRe SR, o riešení inkontinencie aj predvádzanie pomôcok pre reumatikov pri sebaobsluhe, nástroje do kuchyne a záhradky. 

Aktualizované+FOTO

 

 Šikovné gazdinky z Klubu Kĺbik, priniesli vlastné koláčiky, ktoré pripravili na štedrovečerný stôl! SCA HP Slovakia zabezpečili výbornú kávičku a sladkosti. Hostiteľská organizácia ponúkla slané pečivo a minerálky. Bolo to milé a priateľské stretnutie s vianočnou atmosférou s rozdávaním darčekov. Výbornú zábavu s kapelou Šmidliboys si užili seniori z MP aj so spriatelenej partnerskej organizácie. 

 

Program 

1.     Zahájenie podujatia a predstavenie hostí

 (Ing. P. Komlóssy, predseda MP Bratislava)

 2.     Príhovor a prednáška o činnosti LPRe SR

(J. Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe SR a LPRe – Klubu Kĺbik)

 3.      Prednáška „ZDRAVÁ STRAVA nech nás láka!“ (Adriana Salamová, KK) ospravedlnená

 4.      Prednáška a názorná ukážka pomôcok pri inkontinencii (Elena Vráblová, TENA, SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o.)

 5.      Prezentácia pomôcok nástrojov pre reumatikov                (Lýdia Murárová, www.anlfonzo.sk )

6.     Diskusia

7.     Rozdávanie Informačných bulletinov 2/2012, predaj    DVD, darčeky…

8.     Pohostenie a zábava s kapelou Šmidliboys

 

 

 

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.