> Prieskumy pomáhajú praxi
Prieskumy pomáhajú praxi

Prieskum zameraný na získanie informácií o potrebách pacientov a ich rodinných príslušníkov s Bechterevovou chorobou
k o n č í v pondelok 23. septembra.
Využite ešte tento zvyšný čas a zapojte sa do prieskumu. Pomôžete dobrej veci.
Link s dotazníkom nájdete tu: https://www.mojareuma.sk/dotaznik-bechterevova/

Ďakujeme, že nám pomáhate ZDIEĽAŤ výzvu na prieskumy.

Liga proti reumatizmu na Slovensku ešte stále (až do 23.09.2019) realizujeme tieto oba zaujímavé prieskumy.
Prieskum zameraný na získanie informácií o potrebách pacientov a ich rodinných príslušníkov s Bechterevovou chorobou, prípadne s inými reumatickými ochoreniami, za účelom vytvorenia nového Klubu Bechterevikov pri Lige proti reumatizmu na Slovensku. Link s dotazníkom nájdete tu: https://www.mojareuma.sk/dotaznik-bechterevova/
Druhý prieskum pokračuje ďalej. Je zacielený na kvalitu života rodiny v súvislosti s reumatickým ochorením (RO) jej člena a pracovné uplatnenie reumatika. Cieľom dotazníka je zistiť aktuálne možnosti pracovného uplatnenia a sociálne postavenie ľudí s reumatickými ochoreniami v produktívnom veku v Slovenskej republike. Pozývame Vás vyplniť formulár: https://www.mojareuma.sk/kvalitazivota/
Dotazníky slúžia len na potreby Ligy proti reumatizmu na Slovensku a sú anonymné. Boli by sme veľmi radi, keby ste sa do tohto prieskumu zapojili. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne 15 minút a všetky odpovede budú anonymizované. Vyplnením dotazníkov môže jeden pacient pomôcť druhému.
Ďakujeme!

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.