> Prijali sme pozvanie poslancov EU
Prijali sme pozvanie poslancov EU

Na pozvanie poslancov Európskeho parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Jozefa Mihála sa aj zástupkyne LPRe SR zúčastnili v Bratislave a v Košiciach na konferencii s názvom Rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie – európske preukazy. Už zložitý a dlhý názov predznačil, že sme o krok bližšie k jednotným európskym preukazom ŤZP.

Jednotné európske preukazy ŤZP majú priniesť rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie.  Európsky preukaz ŤZP a Európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím prinesú rovnosť v prístupe a zlepšia voľný pohyb ŤZP v rámci celej EÚ.

Občania s ŤZP získajú predovšetkým jednotný prístup a nezávislosť k poskytovaným službám a ďalším výhodám či osobitným podmienkam, ktoré pre ľudí s ŤZP platia aj v iných európskych štátoch. Napr. pri využívaní verejnej dopravy, účasti na kultúrnych podujatiach a návštevách múzeí, rekreačných a športových centier, zábavných parkov a ďalších zariadení.

O novom nariadení hlasoval Európsky parlament. Na zapracovanie smernice do právneho poriadku SR je určená lehota 30 mesiacov, ktorá sa môže aj zmeniť. Následne bude mať každý členský štát ešte 12 mesiacov na nadobudnutie účinnosti.

Európsky preukaz pre osoby s ŤZP bude slúžiť ako potvrdenie zdravotného postihnutia automaticky vo všetkých krajinách EÚ.

Sme radi, že smernica konečne nadobúda reálne kontúry. Ďakujeme za pozvanie na konferenciu, ktorá sa konala v dvoch mestách a za iniciatívu v prospech ľudí so ZP.

Viac info nájdete na webe MPSVR: https://bitly.ws/3gAiq

—————
Téma: Zaujímavosti

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pozývame vás na Prednáškové popoludnie LPRe SR 1/2024, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch v hoteli Magnólia v piatok 17. mája od 14.00 hod.
Pozývame vás v piatok 17. mája 2024 od 14.00 hod. do hotela Magnólia v Piešťanoch, kde sme pre vás pripravili prednáškové popoludnie so seminárom Univerzity Reumy 2024 pod názvom Psoriatická choroba – dve tváre jedného ochorenia. 
A opäť sme tu s ponukou a možnosťou hlasovať za nominované mediálne príspevky KROK 2023, ktoré informovali o živote s reumatickým ochorením a možnostiach ich liečby.