> KROK 2012
KROK 2012

Vyhodnotenie výsledkov hlasovania

„KROK 2012“ 

foto tu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428875377216594.1073741837.164109180359883&type=3

Hlasovania sa zúčastnilo 1066 respondentov.   

 

a.Kategória: televízne príspevky v súťaži KROK 2012

1. miesto TV Bratislava

Oľga Valentová, Relácia KORZO,
Reportáž z Behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie OC Eurovea
Odvysielané: 22.10.2012

Počet hlasov: 117

2. miesto TV KARPATY 

Eva Bereczová, Anton Paldy, Spravodajstvo, TV Karpaty
Reportáž Televízia Karpaty získala ocenenie „Novinárska pocta KROK 2011“
Odvysielané: 15.10.2013

počet pridelených hlasov: 54

3. miesto RTVS – Slovenská televízia – Medicína

Jana Pifflová – Španková, Róbert Valovič, MEDICÍNA – Osteoporóza a jej následky
Hostia: prim. MUDr. E. Ďurišová a prim. MUDr. P. Maresch
Odvysielané: 5.11.2012, RTVS, STV1,

počet pridelených hlasov: 51

 

4. miesto RTVS – Slovenská televízia – Dámsky Klub počet pridelených hlasov: 49

 a)      Karin Majtánová, Andrea Chabroňová, Zuzana Olešová, RVTS – STV1,
Dámsky klub, Systémový LUPUS,
Odvysielané: 7.marca 2012, od 12:10 hod.
Hosť: prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP,
Čas: rozhovor: <16:20 – 24:25> poradňa: <69:10 – 73:45>

b)      Karin Majtánová, Andrea Chabroňová, Zuzana Olešová, RVTS – STV1,
Dámsky klub, Reumatoidná artritída,
Odvysielané: 9.marca 2012 od 12:10 hod.
Hosť: prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Čas: rozhovor: <10:35 – 17:20> dokrutka o vhodných bylinkách <17:20 – 19:19>
pokračovanie rozhovoru:<19:20 – 23:57> poradňa: <74:53 – 80:15>

c)      Iveta Malachovská, Soňa Műllerová, RTVS, STV1,
Dámsky klub, Reumatoidná artritída,
Odvysielané: 30.10.2012 o 12:10 hod.
Hosť: MUDr. Ivana Revayová, MPH

d)      Iveta Malachovská, Soňa Műllerová, RTVS, STV1,
Dámsky klub, Osteoporóza,
Odvysielané: 18.10.2012 od 12.10 hod.
Hosť: prim. MUDr. Elena Ďurišová
<8:45 – 21:20> <45:00 – 49:17> <69:30 – 74:35>

5. miesto RTVS – Slovenská televízia ON Air publicistická relácia počet hlasov: 42
Autor: Hana Rapantová, RTVS,
Odvysielané: Informačný týždenník o novinkách vo vysielaní RTVS, Jednotka,20. októbra 2012 časový interval < 7:10 – 11:00 >

6.miesto Západoslovenská TV  počet hlasov: 4

a)      Veľtrh pre seniorov aj v znamení symbolického behu reumatikov
Autor: Erik Nemec,
Odvysielané: Západoslovenská televízia 28.10.2012

b)      Trnavskí reumatici sa zabávali

Autorka: Stanislava Borisová, načítala: Zuzana Keglerová
Odvysielané: Západoslovenská televízia 02.11.2012

 

b. Kategória: rozhlasové príspevky v súťaži KROK 2012

1.  miesto: Slovenský rozhlas, RTVS, Rádio Slovensko

SRo – Príbeh na týždeň – KLUB KĹBIK

Autorka: Mária Babinská, Odvysielané: júl 2012, 09.- 13.07.2012,  

počet pridelených hlasov: 129

2. miesto: Slovenský rozhlas, RTVS, Rádio Regina Bratislava

„Hosť Rádia Regina“

Autorka: Nora Turancová,
Odvysielané: 23.10.2012 o 9.00 hod. interval medzi <1:09:35 – 1:52:45>
Hosťky: Adriana Salamová a Ivana Antošová, Liga proti reumatizmu SR

počet pridelených hlasov: 87

3. miesto: Slovenský rozhlas, RTVS, Rádio Regina Bratislava

Reportáž z vyhlásenia Novinárska pocta KROK 2011
Autor: Martin Jurčo, Miroslav Würfl, Michal Novák, RTVS
Odvysielané: RTVS, SRo – beseda, Ocenení moderátori redaktori Rádia Regina Bratislava, 15.10.2012, 9:00 Regionálne správy z Bratislavy, časový interval: < 19:16 – 27:35 >
hostia: Nora Turancová, Martin Jurčo

počet pridelených hlasov: 55

4.miesto:

a) Iveta Vaculová RTVS, Rádio Regina Košice, jar 2012,
Odvysielané: 12.1.2012
Hosť: Katarína Palková, MUDr. Štefan Bodnár, MPH, MUDr. Mária Oetterová,

b) Iveta Vaculová, RTVS, Rádio Regina Košice, Mozaika regiónu
Odvysielané: október 2012 Beh v LUXe (reportáž)
zvuk a moderátor: Marián Bačo, Miroslav Talavašek, časový interval < 10:00 – 15:30 >

počet pridelených hlasov: 47

5. miesto: Slovenský rozhlas, RTVS, Rádio Slovensko

NOČNÁ PYRAMÍDA – Hosť: doc. MUDr. J. Lukáčom, PhD. z NÚRCH
Autor: Lýdia Mrázová, RTVS, SRo, 30.10.2012
Odvysielané: RTVS, SRo, 30.10.2012

počet pridelených hlasov: 43

 

c.Kategória: printové príspevky v súťaži KROK 2012

1. miesto

Inšpiratívna žena oslavuje jubileum rozhovor s p. Emíliou Filovou
Autor: Peter Hudák, Púchovské noviny
Uverejnené: 38/2012

počet pridelených hlasov: 112

2. miesto

Juvenilná idiopatická artritída
Autorka: Dagmar Baluchová, časopis Mama a ja
Uverejnené: 09/2012

počet pridelených hlasov: 101

 

3. miesto

Moje dieťa trápi reuma
Autorka: Zuzana Kullová, Hospodárske noviny
Uverejnené: 21.02.2012

počet pridelených hlasov: 63

4.miesto

článok: Skúška dospelostiAdriana Salamová
Autor: Marcela Fuknová, časopis Život
Uverejnené: 2/2012

5. miesto

Jubileum časopisu Rheumatologia, rozhovor s doc. MUDr. Františkom Urbánkom
Autor: Kornel Duffek, časopis Revue Piešťany
Uverejnené: jar 2012

Absolútnym víťazom sa stal Príbeh na týždeň z rekondično-integračného pobytu Klubu Kĺbik

od autorky Márie Babinskej, RTVS – SRo.

G R A T U L U J E M E !!

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. venovali absolútnym víťazom s najvyšším počtom pridelených hlasov autorke Márii Babinskej a za aktérov Príbehu na týždeň KK Gabike Černej dva víkendové, relaxačné pobyty v hoteli DHSR Balnea Esplanade Palace****

Srdečne BLAHOŽELÁME víťazom a oceneným a tešíme sa na ďalšie mediálne príspevky, ktoré už od teraz môžete nominovať do Novinárskej pocty KROK 2013

V Piešťanoch 1. októbra 2013 00:02 hod. 

 

Komisia :

Ing. Ernest Godányi

Bc. Zuzana Puzderová

Mgr. Jana Dobšovičová Černáková

 

Cieľom projektu Novinárska pocta KROK je spätne upozorniť na už publikované a uverejnené televízne, rozhlasové a printové príspevky s témou reuma a život s reumatickým ochorením. Nominované príspevky môžu pomôcť niekomu v ťažkých životných situáciách.

Ponúkajú informácie i povzbudenie. Opäť po roku chceme vzdať poctu novinárom – autorom príspevkov, ktorí šíria zaujímavé príbehy, informujú o nových formách liečby alebo sprostredkúvajú svoj zážitok so stretnutí s ľudským osudom, ktorý poznačilo ochorenie ľudovo nazvané „reuma“.

Príspevky zbierame a archivujeme už od roku 2000. Počas  uplynulých ročníkov Novinárskej pocty KROK boli vydané dva zborníky KROK 2008-2009 a KROK 2010-2011.

 

On-line hlasovaním na www.mojareuma.sk v rubrike KROK sa aj vaším pričinením postupne vygenerujú príspevky, ktoré najviac vystihujú túto problematiku.

 

Od roku 2000 sme zmapovali a ďalej mapujeme mediálne odvysielané televízne, rozhlasové a printové príspevky, ktoré sú aj uverejnené v už dvoch zborníkoch: KROK 2008–2009 a KROK 2010-2011.

Ak máte záujem o publikácie – ZBORNÍKY kontaktujte nás na sekretariat@mojareuma.sk

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Na letnom pobyte Klubu Kĺbik bolo veselo   
Pozývame vás na živé vysielanie Univerzity Reumy na tému „Najnovšie poznatky o vplyve stravy na reumatické ochorenia" s  gastroenterológom Doc. MUDr. Ladislavom Kuželom, PhD.
Liga proti reumatizmu SR spolupracuje na kampani Zdravie rodiny, ktorá bola v tlačovej forme distribuovaná dňa 18.9.2023 online na webe: https://www.info-zdravie.sk/campaign/zdravie-rodiny/