> CS-PP je otvorené
CS-PP je otvorené

Centrum sociálno-psychologickej podpory ľudí trpiacich reumatickými chorobami (CS-PP)

4. septembra 2014 sme slávnostne zahájili činnosť Centra sociálno-psychologickej podpory…., ktoré LPRe SR prevádzkuje v NÚRCHu pre potreby našich klientov. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii projektu CS-PP. Prví klienti sa môžu objednať už na budúci týždeň.

v stredu: zákl. sociálne poradenstvo od 15.30 – 17.30h.
mobil: 0917 790 264
e-mail: socialne@mojareuma.sk

vo štvrtok: psychologické poradenstvo od 14.00 – 16.00h.
mobil: 0915 180 688

Podporme spolu Centrum sociálno-psychologickej podpory. Stačí poslať SMS s heslom DMS REUMA na číslo 877. Ďakujeme!

Tu pozrite DMS klip, je to úplná novinka: https://www.youtube.com/watch?v=_LPqCujIhAs&feature=youtu.be

Projekt Centrum sociálno-psychologickej podpory ľudí trpiacich reumatickými chorobami iniciovala LPRe SR, ako reakciu na absenciu sociálnej a psychologickej pomoci pacientom s reumatickým ochorením. Cieľom centra je pomáhať pacientom s reumatickými diagnózami, aby im toto ochorenie neznižovalo kvalitu doterajšieho života.

Reuma je závažné, chronické ochorenie. Často dostáva ľudí do situácie, že strácajú možnosť uplatnenia porovnateľného so zdravými. Stávajú sa imobilnými alebo potrebujú asistenciu druhej osoby. V týchto najťažších chvíľach musia mať chorí ľudia istotu, že nie sú s problémom sami. Sociálny pracovník urobí základnú analýzu sociálnej situácie klienta, poskytne mu sociálno-právne poradenstvo prvého kontaktu, dá mu informácie o sociálnych službách, o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Taktiež klienta oboznámi s možnosťou požiadať o príspevky v hmotnej či sociálnej núdzi. Medzi najefektívnejšie metódy práce sociálneho pracovníka patrí sociálna terapia, tréning pacientov v komunikačných zručnostiach. K ďalším užitočným metódam sociálnej práce s klientom patrí práca s jednotlivcom, rodinou a komunitou. V zložitých situáciách pomôže aj rozhovor so psychológom či tréning relaxačných techník. Všetko bude zabezpečené na jednom mieste profesionálmi, ktorí budú poskytovať túto odbornú pomoc v steru a štvrtok v popoludňajších hodinách.

Väčšina reumatikov zo svojej skúsenosti vie, že život s reumatickým, alebo akýmkoľvek iným chronickým ochorením, je neustále sprevádzaný nielen zdravotnými ťažkosťami, ale aj pocitom frustrácie, menejcennosti alebo neužitočnosti. Obzvlášť ťažké je obdobie krátko po stanovení diagnózy. Človek zrazu vidí všetko v čiernych farbách, má strach z nejasnej budúcnosti, nevie ako ďalej, čo s prácou, na ktorú už jeho sily nestačia, čo s nedostatkom financií, kde a ako hľadať pomoc na úradoch a ako si o pomoc požiadať.

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.