> Program podpory EULAR EMEUNET pre Ukrajinu
Program podpory EULAR EMEUNET pre Ukrajinu

Európska aliancia reumatologických spoločností (EULAR) v spolupráci so Sieťou mladých reumatológov (EMEUNET) vyvinuli podporný program pre mladých ukrajinských reumatológov, ktorý im
umožňuje začať nanovo vykonávať svoje povolanie v zahraničí, udržiavať a ďalej rozvíjať svoje
profesionálne znalosti a poskytovať starostlivosť rôznym pacientom, vrátane najmä vysídlených
ukrajinských pacientov s reumatickými ochoreniami (RO). Ukrajinskí reumatológovia alebo reumatológovia v odbornej príprave sa môžu uchádzať o účasť v tomto programe, ktorý sponzoruje ich zamestnanie v jednej z rôznych partnerských nemocníc alebo inštitútov EULAR v rámci celej Európy. EULAR bude financovať až 20 takýchto štipendií, ktoré umožnia ukrajinským lekárom, ktorí museli utiecť zo svojej krajiny stabilný príjem a zabezpečí lekársku starostlivosť pre ukrajinských utečencov s RO. EULAR na tento účel vyhradila celkovú sumu 500 000 EUR.
Bližšie informácie k programu podpory nájdete tu.

—————
Téma: Zaujímavosti

Ďalšie články

Aké sú benefity Nordic Walkingu? Liga proti reumatizmu realizuje prieskum.  
Nastavenie liečby pri ankylozujúcej spondylitíde nie je vec náhodnej voľby. Každá liečba prináša okrem benefitov aj istú dávku rizika. Podľa štandardných terapeutických postupov musí klasická liečba farmakologikami predchádzať biologickej liečbe, ktorá sa aplikuje vtedy, keď...
Šport je Jonášov život a choroba ho nezlomila