> Program podpory EULAR EMEUNET pre Ukrajinu
Program podpory EULAR EMEUNET pre Ukrajinu

Európska aliancia reumatologických spoločností (EULAR) v spolupráci so Sieťou mladých reumatológov (EMEUNET) vyvinuli podporný program pre mladých ukrajinských reumatológov, ktorý im
umožňuje začať nanovo vykonávať svoje povolanie v zahraničí, udržiavať a ďalej rozvíjať svoje
profesionálne znalosti a poskytovať starostlivosť rôznym pacientom, vrátane najmä vysídlených
ukrajinských pacientov s reumatickými ochoreniami (RO). Ukrajinskí reumatológovia alebo reumatológovia v odbornej príprave sa môžu uchádzať o účasť v tomto programe, ktorý sponzoruje ich zamestnanie v jednej z rôznych partnerských nemocníc alebo inštitútov EULAR v rámci celej Európy. EULAR bude financovať až 20 takýchto štipendií, ktoré umožnia ukrajinským lekárom, ktorí museli utiecť zo svojej krajiny stabilný príjem a zabezpečí lekársku starostlivosť pre ukrajinských utečencov s RO. EULAR na tento účel vyhradila celkovú sumu 500 000 EUR.
Bližšie informácie k programu podpory nájdete tu.

—————
Téma: Zaujímavosti

Ďalšie články

Online trojmesačník Ligy proti reumatizmu na Slovensku 
Po roku vám predstavujeme nominované mediálne príspevky KROK 2021.
Pozývame vás na ďalšie pokračovanie Univerzity Reumy #6/22, ktorá bude odvysielaná online