> co-pomaha
co-pomaha
FórumCategory: Questionsco-pomaha
Willam Staff asked 5 rokov ago

Žiť s reumou nie je ľahké. Bez liekov…Tie sústavne zhoršovali stav, tak otázka je komu čo pomáha?

1 Answers
LPRe SR answered 5 rokov ago

William, Vaša otázka je postavená veľmi široko, ale aj tak ďakujeme za dôveru.
Bez liekov je to s reumatickými ochoreniami asi na nevydržanie, preto treba vyhľadať čo najskôr lekársku pomoc. Skúste navštíviť svojho všeobecného lekára , popíšte mu svoje zdravotné problémy a pýtajte sa na reumatológiu. Reumatológ Vás vyšetrí a nasadí liečbu.
Ak sa chcete porozprávať s pacientmi, skúste sa zapojiť do debaty na FB, napríklad v skupine Moja & Tvoja Artritída.
Pre komplexnejšie informácie skúste členstvo v Lige proti reumatizmu. Prihláška je jednoduchý elektronický formulár: https://prihlaska.mojareuma.sk
Asi ako prvé by ste sa chceli spýtať prečo a aké sú výhody členstva v LPRe SR (?)
– dostanete aktuálne a zrozumiteľné informácie o reumatických ochoreniach a ich liečbe,
– hlavne spoznáte ľudí s podobným problémom a môžete si radiť navzájom,
– získate nové priateľstvá a povzbudenie,
– 2x ročne Informačný bulletin priamo do vašej schránky,
– iné pôvodné publikácie s tematikou blízkou reume,
– účasť na pravidelných podujatiach zadarmo alebo za zvýhodnených podmienok,
– účasť na zahraničných konferenciách za výhodných podmienok,
– zdarma základné sociálne poradenstvo v Centre sociálno-psychologickej podpory,
– zdarma psychologické služby klinického psychológa špecializované pre reumatikov,
– možnosť aktívnej dobrovoľníckej činnosti v prospech reumatikov,
– získanie sociálnych a komunikačných zručností,
– osvojenie si techniky pomoci k svojpomoci a iné…
Ak by ste niekedy mali akékoľvek otázky alebo potrebovali by ste pomôcť, môžete nás kontaktovať emailom aj na liga@mojareuma.sk.
Tím LPRe SR