> Reakcia LPRe SR na podnety pacientov
Reakcia LPRe SR na podnety pacientov

Po opakovaných podnetoch a otázkach zo strany Vás, pacientov s reumatickým ochorením, reagujeme na súčasnú situáciu.

Sťažujete sa, že čakacie doby u reumatológov sú neúmerne dlhé a pravidelné cestovanie do vzdialených centier biologickej liečby na kontroly sú pre vás pacientov zaťažujúce. Liga proti reumatizmu (LPRe SR) kompetentných na tento problém dlhodobo upozorňuje.

Vieme, že pre pacientov s reumatickými ochoreniami je stále väčší problém dostupnosť reumatologického vyšetrenia. Sú mestá a oblasti, kde sa s týmto problémom stretávame dlhodobo, no pribúdajú ďalšie. Pri nečakanom dlhodobom výpadku jednej reumatologickej ambulancie nastáva takmer neriešiteľný problém, kam narýchlo presunúť dispenzarizovaných, ale aj ostatných, pacientov.

Úplne najťažšie je to pre celkom nových pacientov, ktorí potrebujú diagnostikovať a liečiť akútne zdravotné problémy reumatického pôvodu. Začať liečbu načas je veľmi dôležité, lebo aj malé oneskorenie môže znamenať trvalé poškodenie kĺbov zápalom, ktoré už nie je možné zvrátiť. Dlhé čakacie doby v ambulanciách reumatológov sa zdajú byť celoslovenským problémom. Informujete nás, že na prvý termín sa čaká aj 3 mesiace a v niektorých prípadoch to je aj viac. To môže mať veľmi negatívny dopad na prognózu a kvalitu života pacientov s reumatickými ochoreniami.

Našťastie, okrem klasických liekov ovplyvňujúcich priebeh ochorenia, sú k dispozícii za ostatných 20 rokov aj inovatívne a veľmi účinné biologické lieky, ktoré sú veľkým prínosom pre liečbu pacientov s reumatickými ochoreniami. Tieto lieky nielen potláčajú súvisiace bolesti a veľmi obmedzujúce príznaky ochorenia,  ale  dokážu aj spomaliť a niektoré až takmer zastaviť, progresiu poškodenia kĺbového tkaniva. Je známe, že neliečené reumatické ochorenie môže spôsobiť trvalé poškodenie kĺbov zápalom až invaliditu. Aj preto podporujeme prevenciu negatívnych dôsledkov reumatických ochorení a pripravujeme množstvo edukačných, pohybových a iných aktivít, aby sme vytvárali lepšie podmienky pre reumatikov.

A na druhej strane upozorňujete na nedostatočný počet miest – centier BL, kde je možné podávať biologickú liečbu pre pacientov so zápalovými reumatickými ochoreniami. Liečba týmito liekmi je v súčasnosti v SR zabezpečovaná v 6 centrách pre biologickú liečbu a sú významné regionálne rozdiely (stredoslovenský a východoslovenský kraj majú len po jednom centre). Niektorí pacienti musia tam a späť precestovať aj stovky kilometrov. Vzhľadom na povahu reumatických ochorení, ktoré ovplyvňujú najmä funkčné schopnosti a pohyblivosť, veľmi častý je dopad na schopnosť sebaobsluhy pacienta. Niet pochýb o tom, že pre pacientov je náročné dlhé cestovanie.

MZ SR prichádza s podnetom na umožnenie liečby niektorými z biologických liekov aj mimo centier. Pre reumatikov by to mohlo vo všeobecnosti zlepšiť dostupnosť liečby, či už z pohľadu geografického, ale aj kapacitného. No nezabúdajme, že je veľmi dôležité, aby bola na pracoviskách, kde sa podáva BL zdravotná starostlivosť na vysokej odbornej úrovni. Biologické lieky si vyžadujú vysoko profesionálnu starostlivosť skúsenými odborníkmi, dôsledné a pravidelné monitorovanie pacienta. Veríme, že je možné nájsť vhodné riešenia, ak sa do ich hľadania zapoja všetky relevantné strany a otvorí sa diskusia, v ktorej sa zúčastnia reumatológovia, pacienti, MZ SR, poisťovne a ďalšie zainteresované strany.

Cieľom Ligy proti reumatizmu na Slovensku je o.i. podporiť prevenciu negatívnych dôsledkov reumatických ochorení. Ponúkame prirodzenú platformu spolupráce medzi pacientmi a všetkými zainteresovanými stranami.

Mgr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe SR

V Piešťanoch 24.02.2019

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.