> Rekondično-integračný pobyt – Liptov 2011
Rekondično-integračný pobyt – Liptov 2011

Rekondično-integračný pobyt 2011 opäť na Liptove


Tradičný Rekondično-integračný pobyt Ligy proti reumatizmu – SMR a Klubu Kĺbik sa uskutočnil v  Liptovskom Jáne, Hotel AVENA  od 10. – 16. júla 2011.

Pobytu sa zúčastnilo 49 členov SMR a KK, z toho 20 detí. Organizátori pripravili bohatý program pre malých i veľkých (viď Pocitovník na www.mojareuma.sk). 

Podujatie sa podarilo pripraviť vďaka účastníckym poplatkom, podielu z 2 % asignovanej dane FO a PO a Spoločnosti Roche Slovensko s.r.o. V rámci odborného vzdelávania MUDr. Košková ponúkla prednášku a neformálnu besedu rodičom a mladým reumatikom. Edukačné stretnutia a sociálne konzultácie účastníci pobytu využívali počas pobytu v individuálnych i skupinových konzultáciách a tréningoch. Vo voľnočasových disciplínach boli najobľúbenejšie tvorivé dielne, kde animátorky s deťmi z Klubu Kĺbik vytvárali šperky, košíky, papierové  stromčeky – origami, kvety z papiera, trojrozmerné obrázky a maľovali výkresy, ktoré sa zúčastnia na výstave tvorivosti detí v Belgicku.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto pobytov sú rehabilitačné procedúry, cvičenie a plávanie v bazéne, klasická a masáž a masážne kreslo i vodná posteľ a vírivky. Partnersky na procedúry v tomto roku opäť prispel Medzinárodný ženský klub Bratislava. Obľúbené boli aj popoludnia, kedy malí i veľkí absolvovali plávanie v bazénoch s minerálnou vodou v hoteli Máj. Súčasťou zahájenia R-IP 2011 bola aj Výročná členská schôdza LPRe – SMR, na ktorej sa zúčastnili aj ďalší pozvaní hostia – členovia SMR, ktorí prišli na schôdzu. Občerstvenie na VČS poskytla Spoločnosť Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. Príjemným prekvapením na začiatok pobytu bola pre deti pripravená narodeninová party Remíka a Remky, ktorí oslávili svoje 1. narodeniny. V utorok sa celodenný program niesol v znamení účasti našich kamarátov – päťčlennej skupiny na capme v Estónsku. Video prezentáciou a pútavým rozprávaní i názornými ukážkami z programu i hier priblížili členom SMR a KK ich zážitky a podnety z tejto veľkolepej akcie. Za pomoc a podporu účasti našej skupiny vďačíme Spoločnosti UCB, Organizačnej zložke Bratislava. Dni sa míňali a nikto si nechcel pripustiť, že príde deň rozlúčky. V piatok sa celá skupina zúčastnila na rozlúčkovom vyhodnotení pobytu pod holým nebom, kde boli deťom odovzdané certifikáty o absolvovaní pobytu 2011, udelené medaile a pre potešenie rozdané drobné darčeky veľký i malým. Zlatým klincom na vyvrcholenie programu bolo púšťanie lampiónov šťastia.
Za podporu a pomoc pri našej činnosti v prospech pacientov s reumatickými chorobami ďakujeme naši partnerom.   -jdc-

 

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.