> Reumatici v Lige výrazne omladli
Reumatici v Lige výrazne omladli

Liga proti reumatizmu SR pripravila v Piešťanoch tradičný 1. Motivačno-vzdelávací kurz LPRe SR 2024.

17. – 18. mája sa v Piešťanoch opäť zišli zástupcovia z miestnych pobočiek a klubov LPRe SR v Hoteli  Magnólia. 

V piatok sa Prednáškového popoludnia LPRe SR zúčastnili nie len dobrovoľníci z pobočiek a klubov, ale aj široká verejnosť.

Program 1. M-VK 2024 bol zahájený prednáškovým popoludním, kde sa vystriedalo jedenásť zaujímavých tém a spíkeriek. Projekt bol finančne podporený aj Asociáciou na ochranu práv pacientov SR. Ďakujeme.

Peťka Balážová, tajomníčka LPRe SR, poslucháčov prednáškového popoludnia oboznámila s kampaňou EULAR Manifest 2024 – 2029.

Predsedníčka Jana Dobšovičová Černáková vyhodnotila všetky iniciatívy, (vzdelávaciu, publikačnú, edukačnú a motivačnú činnosť), ako aj mnohé ďalšie aktivity a výzvy, ktoré sa LPRe SR v r. 2023 podarilo splniť.

Prezidentka AOPP Mária Lévyová prispela svojou prednáškou o Charte práv pacientov a Európskom dni práv pacientov 2024.

Program bol vyšperkovaný seminárom Univerzity Reumy 2024 pod názvom Psoriatická choroba – dve tváre jedného ochorenia. Helena Raffayová, reumatologička z NÚRCH Piešťany danú tému odprezentovala nie len na vysokej odbornej úrovni, ale predovšetkým výstižne a zrozumiteľne pre všetkých zúčastnených.  

Lucia Hlístová, psychologička a koučka predstavila psychologickú pomoc hospitalizovaným pacientom, ktorú poskytuje od marca 2024 v NÚRCH Piešťany.

Silvia Studenič Bobocká je pre reumatikov už dobre známa certifikovaná inštruktorka jogovej terapie a aj tu predviedla praktickú jogovú terapiu pre reumatikov.

Medzi nové tváre nových dobrovoľníkov patrí aj Lýdia Gešková, ktorá si ako sestra na kardiologickej ambulancii pripravila kazuistiku pacientky s RA s ohľadom na zmeny na srdci v priebehu 17 rokov.

Slávku Gornú už poznáme ako osobu vždy ochotnú pomôcť. Ona je sociálna pracovníčka v nemocnici a sestra na oddelení dlhodobo chorých. Teraz si pre poslucháčov pripravila prezentáciu o ceste pacienta za dlhodobou starostlivosťou z aktuálnej praxe.

Ivana Karelová je nová tvár v Lige, ale pozná ju vyše 41 tisíc sledovateľov na IG. Jej príbeh a povzbudenie majú spoločného menovateľa: „Si viac ako Tvoje ochorenie“.

Veronika Krajčovič je doktorka farmácie, so spolupacientmi sa podelila o svoj príbeh s Bechterevovou chorobou.

Zlatým klincom programu a to doslova, bolo vystúpenie Lucie Hľadajovej, ktorá je vedúcou sociálnou pracovníčkou v zariadení pre seniorov a cez vlastný príbeh s Juvenilnou idiopatickou artritídou doslova nadupala pozitívnou energiou všetkých okolo. Priznala sa, že práve pripravuje splnenie vlastného sna – zdolať aj s reumou vyše 700 km Cestu SNP naprieč Slovenskom. Liga proti reumatizmu ju bude sledovať a podporovať počas celej trate Cesty…

V ďalšom bode programu 1. M-VK mali možnosť predstúpiť jednotliví delegáti z MP a klubov so svojimi prezentáciami o vyhodnotení činnosti za rok 2023. Najviac zaujala svojou ppt. prezentáciou predsedníčka Emília Gombárová z LPRe – MP Púchov. Niektorí poukázali na problémy, ktoré riešia. Zároveň, ale všetci predstavili aj svoje aktuálne návrhy a plány na zlepšenie fungovania a činnosti pobočiek a klubov v roku 2024.

Po vynikajúcej večeri nasledovalo zoznamovacie stretnutie, ktoré prebiehalo vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére.

Predsedníčka LPRe SR vysoko pozitívne hodnotila aktívny prístup zástupcov MP/K, a zvlášť účasť mladých ľudí, ktorí sú ochotní svojimi zručnosťami, skúsenosťami, cieľavedomosťou, húževnatosťou a vitalitou prispieť k celkovému zlepšeniu pomoci ľuďom s RO a poslaniu LPRe SR.

V úvode druhého dňa 1. M-VK sme sa skoro ráno stretli pri cvičení jogovej terapie pre reumatikov a hneď na to sa uskutočnil workshop o registratúrnom pláne s pani Libuškou, účtovníčkou LPRe SR. Naučila nás ako archivovať a vyraďovať dokumenty, ktoré súvisia s činnosťou pobočiek a klubov.

Hlavným bodom sobotňajšieho programu však bolo Valné zhromaždenie LPRe SR aj s voľbami predsedníctva a revíznej komisie. Vo voľbách sa prejavilo výrazné personálne omladenie v Lige. No my si vážime aj doterajších kolegov a ich dlhoročný prínos a prácu v prospech LPRe SR. Všetci odchádzajúci členovia predsedníctva, ktorí skončili vo svojich funkciách, obdržali ďakovné listy a úprimné poďakovanie od predsedníčky LPRe SR.  

Jaroslav Bečka tradične vyhodnotil Nordic Walking aktivitu a vyhlásil najlepšie tri Reumawalky. Dostali diplomy za úžasný výkon (viac ako 1500 km).

Účastníci sa po priateľskom a vrúcnom rozlúčení opäť vrátili do rôznych končín Slovenska s novými informáciami, dojmami, zážitkami a novými priateľstvami. Veríme, že budú pokračovať vo svojom odhodlaní a neľahkej práci, ale tiež s neutíchajúcou ochotou a snahou pomáhať všetkým reumatikom, ich blízkym a rodinám.

Predsedníčka J. D. Černáková na úplný záver zahájila ešte stretnutie členov PROFI TÍMU.

Máme omladený PROFI TÍM LPRe SR

Nová vizionárska činnosť PROFI TÍMU má zlepšiť celkovú pozitívnu progresiu LPRe SR. Táto iniciatíva zložená z osobností s rôznym zameraním od sociálnych pracovníčok, koučiek, ekonómok, zdravotných sestier až po učiteľov, by mala otvárať nové obzory, zlepšiť a rozšíriť potenciál vo viacerých oblastiach, od zintenzívnenia propagácie a aktivít na sociálnych sieťach. Naším cieľom je osloviť nových čo najviac ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc (nie len pacientov s reumatickým ochorením), cez rozšírenie digitálnej transformácie pri rôznych ďalších aktivitách (aj s medzinárodným pôsobením), až po snahu o získavanie informácií a skúseností na zefektívnenie spolupráce na všetkých úrovniach. Čoskoro bude mať každý možnosť vidieť a zhodnotiť ako sa zmeny, ktoré sú realizované na základe úzkej multidisciplinárnej spolupráce jednotlivých členov prejavia v LPRe SR.

Všetkým tohtoročným aktívnym aj pasívnym účastníkom  stretnutia v Piešťanoch ďakujeme za účasť a s prianím čo najviac bezbolestných dní plných elánu a optimizmu, na jesennom stretnutí dovidenia. -LG&JDC-

LPRe SR

Ďakujeme partnerom 1. Motivačno-vzdelávacieho kurzu LPRe SR 2024: AOPP, AbbVie, Novartis, UCB

—————
Téma: Zaujímavosti

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec pod záštitou SLK  Vás pozývajú na KURZ – XVII. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA (komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva...
Volám sa Lucia Hľadajová, mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.
Liga proti reumatizmu na Slovensku mala 18. mája valné zhromaždenie, ktoré vyhodnotilo uplynulé tri roky a vo voľbách zvolilo nové predsedníctvo a revíznu komisiu.