> Rozdiely vo farmakologickej a biologickej liečbe pacientov s Bechterevom
Rozdiely vo farmakologickej a biologickej liečbe pacientov s Bechterevom

Nastavenie liečby pri ankylozujúcej spondylitíde nie je vec náhodnej voľby. Každá liečba prináša okrem benefitov aj istú dávku rizika. Podľa štandardných terapeutických postupov musí klasická liečba farmakologikami predchádzať biologickej liečbe, ktorá sa aplikuje vtedy, keď pacient neodpovedá štandardne a podľa skórovacích systémov u neho pretrváva vysoká aktivita ochorenia. Tá účinkuje na molekulárnej úrovni a zabraňuje tvorbe prozápalových cytokínov a tak cielene účinkuje v mieste zápalu.

Lieky majú za úlohu nielen bojovať proti zápalu či bolesti, ale umožňujú postihnutým viesť prevažne normálny život a aktívnymi pohybovými terapiami ovplyvňovať priebeh ochorenia.

U ankylozujúcej spondylitídy sú základným liekom prvej voľby nesteroidné antiflogistiká. Ak majú pacienti postihnuté aj periférne kĺby, dostávajú do liečby iné, takzvané konvenčné, synteticky modifikujúce lieky typu Sulfasalazin alebo Methotrexate.

Bližšie členenie medikamentóznych prípravkov:

Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID)

NSAID (bez kortizónu) bojujú proti zápalu a môžu tak znižovať bolesť. Postihnutí musia v spolupráci s ošetrujúcim lekárom zistiť, ktoré z množstva antireumatík je dostatočne účinné a zároveň dobre tolerované. Lieky treba často brať roky a dávkovanie prispôsobiť príslušnému stavu ochorenia. Takzvané COX2 inhibítory sú ďalším vývojom klasických NSAID, ktoré môžu mať menej vedľajších účinkov v gastrointestinálnej oblasti (vredy a krvácanie).

Inhibítory TNF-alfa (biologické látky)

Lieky, ktoré sa stali známymi ako inhibítory TNF-alfa, vykazujú dobré účinky v závažných prípadoch, keď všetky ostatné lieky zlyhali. Tieto lieky pozostávajú z geneticky upravených proteínových látok, ktoré špecificky inhibujú dôležitého posla zápalovej reakcie. V prieskume 95 % postihnutých, ktorí sú na terapii TNF-alfa, uviedlo, že by boli viac obmedzení v ich schopnosti pracovať bez týchto liekov. Okrem toho môžu byť inhibítory TNF-alfa schopné spomaliť proces tuhnutia.

Od roku 2016 je na liečbu Bechterevovej choroby schválený takzvaný inhibítor interleukínu-17A, ktorý pôsobí ako antagonista prozápalovej mediátorovej látky IL-17A. V štúdiách liek preukázal dobrý účinok u pacientov s Bechterevom. Podobne ako inhibítory TNF-alfa patrí medzi biologické látky a používa sa vtedy, keď NSAID a iné terapie nedokázali dosiahnuť dostatočný účinok.

Biologicky podobné látky

Jednotlivé TNF-alfa produkty (biologické látky) stratili patentovú ochranu, ďalšie budú nasledovať. Teraz sú dostupné nové prípravky, takzvané biosimilars. Sú považované za vlastnú triedu produktov, pretože sú podobné originálnym prípravkom, ale nie rovnaké. Štúdie ukázali, že biosimilárne látky sú z hľadiska účinnosti a bezpečnosti rovnaké ako biologické látky. K prípravkom je zásadne otvorených aj veľa reumatológov, ktorí však odporúčajú opatrnosť pri prechode z biologického na biosimilár alebo po opakovaných pokusoch o liečbu biologickými prípravkami. O tom, či postihnutí dostanú biologickú alebo biosimilárnu terapiu a či prejdú z biologickej na biosimilárnu, by mali v prvom rade vychádzať z medicínskych úvah a mali by o tom rozhodnúť pacienti spolu so svojím ošetrujúcim reumatológom.

Ďalšie lieky

Príležitostne sa tiež používajú aj iné medikamenty. Salazopyrín a metotrexát sa odporúčajú u pacientov, ktorí majú postihnutie kĺbov na rukách a nohách. Kortizónové prípravky vo forme lokálnych injekcií alebo kvapiek môžu pomôcť, ak zápal zachytí oko. V prípade potreby sú predpísané aj svalové relaxanciá a psychotropné lieky.

Zdroj: https://www.bechterew.ch/medikamente/

—————
Téma: Newsletter Klubu Bechterevikov I Newsletter KBch 2022

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec pod záštitou SLK  Vás pozývajú na KURZ – XVII. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA (komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva...
Volám sa Lucia Hľadajová, mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.
Liga proti reumatizmu na Slovensku mala 18. mája valné zhromaždenie, ktoré vyhodnotilo uplynulé tri roky a vo voľbách zvolilo nové predsedníctvo a revíznu komisiu.