> RRP na Šírave 2012
RRP na Šírave 2012

RRP na Šírave 2012

Rekondično-rehabilitačný pobyt 29 členov z LPRe – Miestnej pobočky Košice bol pre nich balzamom na dušu i telo. Teplé septembrové slnko nad Zemplínskou Šíravou od 2. 9. do 7. 9. 2012 umocnili kvalitné, vylepšené, rehabilitačné služby zariadenia CHEMES s tradične dobrou stravou. Športovali sme a rehabilitovali primerane našim fyzickým možnostiam. 

Organizátori mali šťastnú ruku pri zorganizovaní 4 nosných programov vo voľnom čase. Výdatne k tomu pomáhalo aj dobré počasie a dobrá nálada účastníkov.

Autobusový výlet do Tokajského domu firmy J&J Ostrožovič vo Veľkej Tŕni mal veľký úspech. Boli sme spojení s prehliadkou 300 m dlhej tufovej pivnice. Uchvátila nás prednáška someliéra s degustáciiou desiatich druhov vín. Firma Ostrožovič poskytla v minulosti vecný dar, ktorý sme odovzdali pri návšteve Lotyšska primátorovi mesta Jelgava. Kvalita slovenského tokajského vína je známa už aj tam. Ako poďakovanie a milú pozornosť sme odovzdali p. Ostrožovičovi krásnu farebnú publikáciu LATVIJA s venovaním od p. primátora Jelgavy. Pekné popoludnie vo Veľkej Tŕni sme zakončili večerou s tradičnou kačkou, lokšami a pohárikom vína (pod lekárskym dohľadom).

Tradičná, obľúbená opekačka s hudbou, tancom a tombolou pri otvorenom kozube v exteriéri hotela bola jednou zo spoločenských udalostí, kde reumatici ukázali aj svoje pohybové zdatnosti pri tanci a množstve ľudových piesní východného Slovenska.

Turistický výlet do okolia Vinianského jazera, kde pofukoval mierny vetrík, sa vo veľkej pohode vydaril. Viniansky vánok osušil spotené čelá, lebo až na vekové a barlové výnimky 25 účastníkov zdolalo preverenú trasu ( Janko Markušovký, Elenka Melicharová a šéfka) pešo! Z brehu jazera sme spoločne zamávali svojej reume „zbohom“ a aj sa odfotili na pamiatku do kroniky.

Športové popoludnie pri stolnotenisovom turnaji 3 družstiev bolo veselé a plné zvítania sa so starými známymi, ktorí pre pracovné povinnosti nemohli byť na pobyte. Nedalo im, na turnaj prišli (Oto Balog smanželkou Marcelou, syn Zuzky Žatkovičovej s mamou, Erika Škvareková…), zahrali si a podelili sa o  radosť zo športu a pohybu.

Samozrejmosťou počas pobytu bol bazén s celodennou prevádzkou, večer sauna, skvelé rozcvičky s usmiatou cvičiteľkou Ľubkou. Čo viac si mohli reumatici LPRe – MP Košíce želať? Len veľa zdravia navzájom a nádej, že sa o rok stretneme znova. Bude k tomu potrebné získať sponzorské príspevky a už teraz myslieť na % zdane vroku 2013, lebo finančná situácia neziskových občianskych združení je, žiaľ, taká!

 

 

Košice, 26. 9. 2012                                                                           Daniela Fényesová, tajomníčka

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.