> Slovník reumatika
Slovník reumatika

Absorbovať, absorpcia – vstrebať, pohltiť, prijať, nasať;  vstrebanie, pohltenie, prijatie, nasatie
Acidum folicum – kyselina listová
Afebrilný – bez horúčky
Aktiferrin – liek na doplnenie nedostatku železa v organizme
Akútny – náhly, prudko prebiehajúci, naliehavý, napr. a. zápal. opak chronický
Analgetický účinok – utišujúci, zmierňujúci bolesť
Analgetikum – liek zmierňujúci bolesť
Anamnéza – súbor údajov o zdravotnom stave pacienta pred vlastnou chorobou, o chorobách rodinných príslušníkov, súrodencov a pod.
Anémia – chudokrvnosť, pokles hemoglobínu a červených krviniek
Anemický – chudokrvný
Anestetikum – prostriedok, látka spôsobujúca znecitlivenie, umŕtvenie časti tela pri lekárskych zákrokoch 
Anestézia – miestne, alebo celkové znecitlivenie, umŕtvenie
Antiflogistikum – látka používaná na liečbu a tlmenie zápalu; protizápalový liek ako Ibalgin, Flugalin, Veral apod.
Aplikácia – podanie, použitie lieku, liečby
Artikulárny – kĺbový, zhybový
Artralgia – bolesť kĺbov
Artritída – zápalové bolestivé ochorenie kĺbov sprevádzané rannou stuhnutosťou, rannou,  nočnou a kľudovou bolesťou kĺbov, prítomnosťou výpotku v kĺbovej dutine, opuchom mäkkých tkanív, vo vyšších štádiách spôsobujúce degeneráciu kĺbových štruktúr
Artrodéza – umelé, operatívne vykonané znehybnenie, zafixovanie kĺbu, napr. artrodéza zápästia
Artróza – degeneratívna zmena kĺbu, vydretie
Arthroskopia – miniinvazívna, šetrná  metóda operácie kĺbu uskutočnená zvyčajne troma malými  rezmi  pri ktorých sa zavedie optický prístroj (arthroskop), pomocou ktorého sa vyšetruje kĺbová dutina
AS – ankylozujúca spondylitída (bechterev)
Atrofia – zmenšenie, oslabenie, ochabnutie orgánu, napr. a. svalu
Autoimunitné ochorenie – ochorenie s takými imunologickými reakciami organizmu, pri ktorých telo reaguje na niektoré zložky vlastného tela ako na cudzie (napr. RA)


Bakerove cysty – malé opuzdrené patologické útvary obalenej tekutiny v telových tkanivách, pri RA často pod kolenným kĺbom, sťažujúce až znemožňujúce bezbolestný pohyb kĺbu, odstraňované operatívne
Balottement pately – ‚tancovanie‘ jabĺčka ako prejav výpotku v kolennom kĺbe pri palpačnom vyšetrení
Bandáž – ovínadlo, pevný obväz na fixovanie častí tela
Bazálna liečba – základná liečba liekmi typu DMARDs
Bechterev (ankylozujúca spondylitída)– celkové chronické ochorenie medzistavcových kĺbov a väzov chrbtice, spôsobujúce stuhnutie chrbtice a postihnutých kĺbov
Benignita – nezhubnosť, opak malignita
Bilaterálne – obojstranne
Biologická liečba – nový revolučný typ liečby RA namierený proti TNF a, indikovaný u pacientov, u  ktorých zlyhala liečba aspoň dvoma chorobu modifikujúcimi liekmi,  z ktorých jeden bol methotrexat. Napr. Remicade, Humira (Adalimumab), Enbrel, Etanercept


Chronický – dlhotrvajúci, pomaly sa vyvíjajúci. Ch. ochorenie, ch. priebeh. Opak akútneho.
CRP – C-reaktívny proteín je zápalovým parametrom. Je to nešpecifická reaktívna bielkovina, ktorá sa vyskytuje v krvi počas  zápalových procesov.  Stanovuje sa v sére. Jeho hodnoty vyššie ako 10 mg/l hovoria o prítomnosti dlhšie prebiehajúceho zápalu v organizme. U pacientov so zápalovými chorobami sa CRP zvyšuje a znižuje rýchlejšie, ako je rýchlosť sedimentácie červených krviniek.
Cushingoidný syndróm – syndróm naliatych líc, tzv. mesiačikovitá tvár
Cytostatiká – látky potláčajúce rast nádorového tkaniva, napr. methotrexat


Deficit – nedostatok; d. úchopu, uzáveru päste
Deformácia – zmena tvaru, podoby; d. prstov pri RA
Deformita – vrodená al. získaná tvarová odchýlka tela
Degenerácia – zmena, narušenie,zoslabenie schopnosti, výkonnosti, funkcie; RA je degeneratívne  ochorenie spôsobujúce degeneratívne zmeny na kĺboch
Dehydratovaný, dehydrovaný – odvodnený, s nedostatkom tekutín v tele
Dekubit – preležanina, odumretie tkaniva u dlhšie ležiacich pacientov
Denzitometria – nebolestivé vyšetrenie denznej hustoty kostnej hmoty
Deštrukcia – zničenie, rozrušenie, porušenie; d. kĺbovej chrupavky
Dg – diagnóza
Diagnostika – rozpoznávanie chorôb
Diagnóza – zistenie, rozpoznanie a pomenovanie choroby na základe vyšetrenia chorého
DIP – distálny (dolný, posledný) kĺb prsta
Dislokácia – zmena polohy, chorobné posunutie orgánu, jeho časti  z pôvodnej fyziologickej polohy, napr. dislokácia krčnej chrbtice
DMARDs – disease modifying anti-rheumatic drugs, chorobu modifikujúce (ovplyvňujúce) lieky
Dysplázia – odchylná stavba tela, resp. časti tela spôsobená poruchou rastu al. vývoja; napr. d. bedrového kĺbu; dysplastický


Edém – opuch, napr. zápalový edém
EKG – elektrokardiografia, elektrokardiogram, monitorovanie činnosti srdca a jeho záznam
Eliminovať – vylúčiť, ostrániť, napr. nežiadúce účinky liekov
Epidurálny – týkajúci sa časti ľudskej chrbtice vnútri miechového kanála; e-a anestézia
Epitel – výstelka
Erózia – ohraničený povrchový defekt epitelu
Erytrocyty – červené krvinky
Extenzia – rozsah, naťahovanie, vyrovnanie;  e. pohybu kĺbu
Extrakcia – vytrhnutie (zuba), vybratie cudzieho telesa z rany; extrahovať


Faktor – dôležitý činiteľ; Rh-faktor, dedičný faktor
Farmakologický – súvisiaci s liekmi, ich užívaním, účinkom
Femur – stehno, femorálna, stehenná kosť
Fertilita, fertilný – plodnosť, plodný
Fixácia, fixovať – upevnenie, znehybnenie; spevniť, znehybniť časť tela v určitej polohe obväzom, dlahou
Flexia – ohyb, ohýbanie
Fraktúra – zlomenina
FW – značka pre sedimentáciu červených krviniek podľa Fahraeusa a Westergrena
Fyzický – telesný, hmotný
Fyziologický roztok – roztok chloridu sodného vo vode na liečebné al. výskumné účely
Fyzioterapia – fyzikálna terapia, liečba fyzikálnymi metódami  (vodoliečba, elektroliečba…)používaná v rehabilitácii a v kúpeľnej liečbe


Gastrointestinálny – týkajúci sa tráviaceho traktu
Gáza – riedky obväzový materiál
GIT – gastrointestinálna intolerancia
Glukokortikoidy – steroidné hormóny kôry nadobličiek zúčastňujúcich sa na  obranných reakciách organizmu
Gonartróza – artróza, vydretie kolenného kĺbu


Habitus astenický – štíhlejší, slabší typ telesnej stavby, vonkajšieho vzhľadu
Halux – vybočený palec na nohách, deformity palcov  a prstov, ktoré je možné operatívne vyrovnať
Hematokrit – podiel hustoty bunkových častí krvi a  krvnej plazmy na celkovom objeme krvi, vyjadrený v
Hemoglobín – červené krvné farbivo, súčasť červených krviniek zabezbečujúce prenos kyslíka
Humorálny – súvisiaci s tekutinami organizmu, napr. krvou, výpotkom v kĺbe. H-a aktivita
Hydrartróza – výpotok v kĺbe
Hyperlordóza – nadmerné prehnutie chrbtice smerom dopredu
Hypermobilita – nadmerná, zvýšená  mobilita, pohyblivosť; h. kĺbu
Hypertenzia – zvýšenie tlaku
Hypotenzia – zníženie tlaku
Hypotéza – domnienka, predpoklad


Idiopatický – vznikajúci z neznámych príčin, nesúvisiaci so zákl. ochorením
Indikácia – stanovenie vhodného diagnostického al. liečebného postupu na základe príznakov a priebehu choroby
Indikovaný – určený ako vhodný spôsob, postup liečenia
Infertilita, infertilný – neplodnosť, neplodný
Infúzia – intravenózny prívod väčšieho množstva tekutiny do organizmu z liečebných príčin
Intramuskulárny – vnútrosvalový. Intramuskulárna injekcia – injekcia podaná do svalu, skratka i.m.
Implantát – časť tkaniva zavedená, implantovaná do iného tkaniva, al. organizmu
Imunita – obranyschopnosť, odolnosť organizmu
Imúnny – odolný, i. voči nákaze
Imunodeficiencia – imunologická nedostatočnosť, porucha imunitných mechanizmov, nedostatočná obranyschopnosť organizmu
Imunostimulácia – zvyšovanie obranyschopnosti organizmu
Imunosupresia – utlmenie imunitných reakcií organizmu
Imunosupresívum – látka tlmiaca imunitnú reakciu organizmu, napr. Sandimmun Neoral
Instabilita – nestálosť, vratkosť, opak stabilita
Instilácia – zavádzanie liekového  roztoku do tela po kvapkách; i. obstreku do kolena
Insuficiencia – nedostatočnosť, slabosť, zlyhanie činnosti orgánu
Intolerancia – neznášanlivosť
Intraartikulárny – vyskytujúci sa vnútri kĺbu, i-e podaný do kĺbu, skratka i.a.
Intramuskulárny – vnútrosvalový. Intramuskulárna injekcia -injekcia podaná do svalu
Intravenózny – vnútrožilový, i. injekcia, i. podanie lieku


JCA – juvenilná chronická artritída
JIA – juvenilná idiopatická artritída
Juvenilný – týkajúci sa mladého veku, juvenilné choroby postihujú ľudí v mladom veku


Kalcifikácia – (z)vápenatenie, ukladanie solí vápnika do tkanív
Kalcium – vápnik, Ca
Kapilára – vlásočnica, krvná cieva najmenšieho priemeru
Katéter – cievka, trubica slúžiaca na vyšetrovanie,vyplachovanie telových dutín
Katetrizácia – zavedenie cievky do dutiny nejakého orgánu, napr. k. močového mechúra – cievkovanie
Kladivkové prsty – bolestivo skrčené, deformované  prsty na nohách s otlakmi, vznikajúce vo vyššom veku dôsledkom nosenia nevhodnej obuvi
Klinický obraz – ako sa choroba javí lekárovi u chorého na nemocničnom lôžku
Kódy diagnóz – medzinárodná klasifikácia chorôb evidovaných pod kódmi, napr. M 05 – Séropozitívna reumatoidná artritída, M 08 – Juvenilná artritída, M 32 – Systémový lupus erythematosus a pod.
Kolaps – ochabnutie, zlyhanie činnosti nejakého orgánu; skolabované zápästie
Kontraindikácia – závažné príčiny vylučujúce použitie urč. lieku, spôsobu liečby al. urč. výkonu
Kontraindikovaný – ako liek, spôsob liečby al. zásah nevhodný, vylúčený
Kontraktúra – reflexné stiahnutie svalu následkom bolestivého dráždenia
Korekcia – oprava, úprava, náprava; k. jazvy
Kortikoidy, kortikosteroidy – aktívne steroidy vylučované kôrou nadobličiek, používané v lekárstve. V liekovej forme známe ako Prednison, Medrol, na vnútrokĺbové podanie ako Depomedrol, Diprophos, Kenalog
Koxartróza – artróza bedrových kĺbov
Koxy – bedrové kĺby
Krepitus – pukot v kolene
Kryoterapia – liečba  zápalu chladom, prikladaním ľadových obkladov na zapálené kĺby
Kyfóza – oblúkovité prehnutie chrbtice dozadu; opak lordóza


Leukocyty – biele krvinky
Lokalizácia – určenie miesta, polohy; l. bolesti, zápalu
Lokálny – miestny; l-e umŕtvenie
Lordóza – prehnutie chrbtice dopredu; krčná l., bedrová l.; opak kyfóza


Magnézium – horčík, Mg
Malignita – zhubnosť, opak benignita, benígnosť- nezhubnosť
Medicínsky – lekársky
MCP rady – metakarpálne rady, kostičky záprstia
MCP, DIP a PIP – označenie kĺbov, ktoré spájajú jednotlivé články prsta
MCP – mediálny kĺb prsta (stredný)
Monoartritída – zápal jedného kĺbu
Mykóza – ochorenie vyvolané plesňami, hubami
Myopatia – postupné ochabovanie a úbytok svalstva


Narkotikum – látka vyvolávajúca celkové znecitlivenie, stratu vnímania bolesti
Narkóza – strata vedomia  a citlivosti, celkové znecitlivenie narkotikom pri bolestivých úkonoch, operáciách
Nauzea – pocit žalúdočnej nevoľnosti, nutkanie na vracanie
Negatívny – 1. vylučujúci ; n. výsledok vyšetrenia, vylučujúci výskyt ochorenia, 2.eželateľný, napr. n. účinok liečby na priebeh choroby
NSAIDs – nesteroidové antireumatiká, napr. Diklofenak


Objektívny – zhodujúci sa so skutočnosťou, vychádzajúci z objektívnej skutočnosti, nezaujatý, neosobný, existujúci nezávisle od osobnej mienky, faktický
Oligoartritída – postihnuté sú menej ako 4 kĺby
Osteoartróza – obvykle len artróza. Najčastejšia forma artritídy, pri kt. dochádza k postupnému opotrebovaniu chrupavky chrániacej kĺby. Je to degeneratívne ochorenie kĺbu, často sprevádzané sekundárnou zápalovou reakciou spojenou so zvýšenou teplotou nad kĺbom, opuchom, spontánnou, pohybovou alebo palpačnou bolestivosťou, dokonca výpotkom, v aktívnej forme výrazne obmedzujúce funkčnosť postihnutých kĺbov
Osteopénia – štádium pred osteoporózou, začínajúce rednutie kostí
Osteoporóza – rednutie kostnej hmoty v starobe následkom nedostatku vápnika, alebo pri niektorých chorobách následkom neúmerného odbúravania vápnika, napr. aj dôsledkom liečby kortikosteroidmi


Palpačná bolestivosť – vyvolaná vyšetrením dotykom, hmatom
Parenterálny – podávaný mimo tráviaceho traktu, teda pod kožu, do svalu a do žily; p-e aplikácie liekov, infúzií
Patela – jabĺčko, kolenná kosť
Patogenéza – vznik a vývoj choroby, priebeh chorobných zmien v tele
Patologický – chorobný, nezdravý; p. jav
Periférne kĺby – končatinové
Perorálny – ústne podávaný (liek)
Perspektíva – vyhliadka do budúcnosti, čo sa dá očakávať
PIP – proximálny kĺb prsta (prvý)
Placebo – falošné, prázdne liečivo, zdanlivý liek obsahujúci farmakologicky nepôsobivé látky
Placebo efekt – dosiahnutie zlepšenia stavu pacienta na základe jeho presvedčenia, že užíva skutočný liek
Polyartritída – zápalové ochorenie niekoľkých kĺbov súčasne
Posttraumatický – poúrazový, napr. p. šok
Pozitívny – 1. potvrdzujúci; p. výsledok vyšetrenia, potvrdzujúci výskyt ochorenia, 2. želateľný, napr. p. účinok liečby na priebeh choroby
Preskripcia – predpis, napr. p. lieku
Prevencia – predchádzanie chorobám
Primárny – prvotný, základný, pôvodný, hlavný. Opak sekundárny
Progresia – vývoj, postup, zhoršenie choroby
Progresívny – postupne sa zhoršujúci
Progredujúci – postupujúci, šíriaci sa
Protéza – umelá náhrada kĺbu, časti tela
Psoriáza – lupienka; kožná choroba prejavujúca sa nadmernou tvorbou striebrolesklých šupín, najmä na kolenách, lakťoch a vlasoch, často spojená, súvisiaca s kĺbovým ochorením
Psychický – duševný
Psychosomatický – majúci vzťah medzi fyzickým/telesným a psychickým/duševným; napr. psychosomatické ochorenie (aj RA), kde zdanlivo „len“ telesné ochorenie je kladne alebo  záporne ovplyvnené psychikou, duševným prežívaním pacienta
Punkcia – odobratie vzorky tekutiny alebo tkaniva dutou ihlou (vypungovanie) na diagnostické alebo liečebné účely, napr. punkcia kolena, lumbálna punkcia
Punktát – tekutina alebo časti tkanív získané punkciou


RA – reumatoidná artritída
Reaktívna artropatia – nešpecifikovaná kĺbová choroba, zmena založená na reakcii
Redukcia – obmedzenie, zníženie; r. potreby liečby
Regenerácia – obnovenie pôvodného stavu
Regresia – ústup, návrat späť, r. príznakov, choroby
Reiterova choroba – je charakteristická spoločných výskytom zápalu kĺbov, zápalu spojoviek oka, zápalom močovej rúry, ako i kožnými zmenami. Objavuje sa po istých bakteriálnych infekciách čreva a močových ciest
Remisia – dočasná úľava choroby v priebehu liečby
Retrakcia – sťahovanie
Rezistencia – schopnosť odolávať, vzdorovať; odolnosť
Rezistentný – r. forma ochorenia, r. pacient. Odolávajúci, vzdorujúci, neodpovedajúci na liečbu
RF – reumatoidný faktor
Rotácia – otočenie, rotačný, otáčavý pohyb
RS – ranná stuhnutosť kĺbov
Rontgenologické zmeny – štrukturálne zmeny, poškodenia kĺbu pozorovateľné na rtg snímkoch pomocou rontgenového žiarenia
Rtg – rontgen; lekársky prístroj na presvietenie nepriehľadných častí tela rontgenovým, elektromagnetickým žiarením na diagnostické účely


Sakroilikiálny – týkajúci sa bedrovej a krížovej oblasti
Sedimentácia – s. krvi; zápalový parameter, klesanie červených krviniek v plazme
Sekundárny – druhotný, nie primárny, vedľajší, následný, získaný,  napr. sekundárna (polieková) osteoporóza, s. anémia
Sepsa -ľudovo otrava krvi, zaplavenie organizmu baktériami, je ťažká infekcia, sprevádzaná systémovými prejavmi zápalu a prehnanou aktiváciou zápalových mechanizmov
Séronegatívny – nález neprejavený v krvnom sére
Séropozitívny – majúci pozitívny nález nákazy v krvnom sére
Sérum – súčasť krvi, krvná plazma bez súčastí uplatňujúcich sa na zrážaní krvi, používaná po obohatení o protilátky aj ako liek
Skelet – kostra
Sklerodermia – chorobné zväčšenie a stuhnutie kožného väziva
Skolióza – chorobné vychýlenie chrbtice nabok
SLE – systémový lupus erythematosus
Somatický – týkajúci sa tela, telesný, fyzický
Spazmus – mimovoľný svalový kŕč  často sprevádzaný bolesťou
Spinálny – týkajúci sa chrbtice, kostného výbežku-spina, miechy; s-a anestézia
Steroidy – skupina biologicky významných látok, do ktorých patria aj niektoré vitamíny, hormóny
Subfebrilita – mierne zvýšená telesná teplota, opak afebrilita
Subjektívny – osobný, na základe vlastného, osobného posudzovania vecí; opak objektívny
Subkutánny – podkožný, s. injekcia
Subluxácia – vykĺbenie kĺbu zo svojho prirodzeného miesta, napr. pri RA je častým javom subluxovaný, opadnutý palec a pod.
Symetrický – súmerný; s-é postihnutie kĺbov – rovnaké na oboch stranách tela
Symptóm – príznak choroby
Symptomatická liečba – liečenie príznakov, nie príčin choroby
Syndróm – súbor príznakov (symptómov), kt. charakterizujú určitý chorobný stav
Synovectomia – operatívne odstránenie zapálenej mazotvornej (synoviálnej) blany,  napr. kolena
Synovia – kĺbový maz
Synoviálna blana – blana vylučujúca kĺbový maz
Synovitída – zápal mazotvornej blany
Systémové ochorenie – postihujúce celý komplex orgánov, napr. kostrový systém


TEP – totálna endoprotéza, umelá náhrada kĺbu
Terapia – liečba
TNF a – tumor nekrotizujúci  faktor alfa. Uplatňuje sa v patogenéze RA. V posledných rokoch sa používa biologická liečba TNF a vo forme monoklonálnych protilátok TNF a, ktorá je schopná tlmiť zápalový proces pri viacerých formách RA ( Znižuje CRP v sére). TNF a je kľúčový cytokín zápalovej odpovede, ktorá je súčasťou kaskády zápalu prebiehajúceho pri RA a niektorých autoimunitných ochoreniach.
Tolerancia – schopnosť organizmu znášať určité látky, návyk na liečivo
Trombocyty – krvné doštičky zodpovedné za zrážanie krvi , po poranení, poškodení cievnej steny sa zhlukujú a vytvárajú v okolí rany chrasty


Véna – žila, cieva vedúca krv k srdcu
Venokanyla – trubica vedúca z-do žily
Venózny – žilový, v-e podanie lieku


Zápalové parametre – sedimentácia erytrocitov, CRP, leukocyty

—————
Téma: Ochorenia

Ďalšie články

Aké sú benefity Nordic Walkingu? Liga proti reumatizmu realizuje prieskum.  
Nastavenie liečby pri ankylozujúcej spondylitíde nie je vec náhodnej voľby. Každá liečba prináša okrem benefitov aj istú dávku rizika. Podľa štandardných terapeutických postupov musí klasická liečba farmakologikami predchádzať biologickej liečbe, ktorá sa aplikuje vtedy, keď...
Šport je Jonášov život a choroba ho nezlomila