> Slovník reumatika
Slovník reumatika

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Afebrilný – bez horúčky
  2. Akútny – náhly, prudko prebiehajúci, naliehavý, napr. a. zápal. opak
                     chronický
  3. Analgetický účinok – utišujúci, zmierňujúci bolesť
  4. Analgetikum – liek zmierňujúci bolesť
  5. Anamnéza – súbor údajov o zdravotnom stave pacienta pred vlastnou
                         chorobou, o chorobách rodinných príslušníkov, súrodencov a pod.
  6. Anémia – chudokrvnosť, pokles hemoglobínu a červených krviniek
  7. Anemický – chudokrvný
  8. Anestetikum – prostriedok, látka spôsobujúca znecitlivenie, umŕtvenie časti
                             tela pri lekárskych zákrokoch

  9. Anestézia – miestne, alebo celkové znecitlivenie, umŕtvenie
10. Antiflogistikum – látka používaná na liečbu a tlmenie zápalu; protizápalový
                                   liek ako Ibalgin, Flugalin, Veral apod.
11. Artikulárny – kľbový, zhybový
12. Artralgia – bolesť kĺbov
13. Artritída – zápalové bolestivé ochorenie kĺbov sprevádzané rannou
                       stuhnutosťou, rannou,  nočnou a kľudovou bolesťou kĺbov,
                       prítomnosťou výpotku v kĺbovej dutine, opuchom mäkkých tkanív,
                       vo vyšších štádiách spôsobujúce degeneráciu kĺbových štruktúr
14. Artrodéza – umelé, operatívne vykonané znehybnenie, zafixovanie kĺbu, napr.
                          artrodéza zápästia
15. Arthroskopia – miniinvazívna, šetrná  metóda operácie kĺbu uskutočnená
                                zvyčajne troma malými  rezmi  pri ktorých sa zavedie optický
                                prístroj (arthroskop), pomocou ktorého sa vyšetruje kĺbová
                               dutina
16. AS – ankylozujúca spondylitída (bechterev)
17. Autoimunitné ochorenie – ochorenie s takými imunologickými reakciami
                                                    organizmu, pri ktorých telo reaguje na niektoré
                                                    zložky vlastného tela ako na cudzie (napr. RA)
18. Bazálna liečba – základná liečba liekmi typu DMARDs
19. Bechterev (ankylozujúca spondylitída)- celkové chronické ochorenie
                         medzistavcových kĺbov a väzov chrbtice, spôsobujúce stuhnutie
                         chrbtice a postihnutých kĺbov
20. Biologická liečba – nový revolučný typ liečby RA namierený proti TNF a,
                                       indikovaný u pacientov, u  ktorých zlyhala liečba aspoň
                                       dvoma chorobu modifikujúcimi liekmi,  z ktorých jeden
                                       bol methotrexat. Napr. Remicade, Humira (Adalimumab),
                                       Enbrel, Etanercept
21. Chronický – dlhotrvajúci, pomaly sa vyvíjajúci. Ch. ochorenie, ch. priebeh.
                           Opak akútny
22. CRP – C-reaktívny proteín je zápalovým parametrom. Je to nešpecifická
                  reaktívna bielkovina, ktorá sa vyskytuje v krvi počas  zápalových
                 procesov.  Stanovuje sa v sére. Jeho hodnoty vyššie ako 10 mg/l
             hovoria o prítomnosti dlhšie prebiehajúceho zápalu v organizme. U
                pacientov so zápalovými chorobami sa CRP zvyšuje a znižuje
                rýchlejšie, ako je rýchlosť sedimentácie červených krviniek.
23. Cushingoidný syndróm – syndróm naliatych líc, tzv. mesiačikovitá tvár
24. Cytostatiká – látky potláčajúce rast nádorového tkaniva, napr. methotrexat
25. Denzitometria – nebolestivé vyšetrenie denznej hustoty kostnej hmoty
26. Diagnostika – rozpoznávanie chorôb
27. Diagnóza – zistenie, rozpoznanie a pomenovanie choroby na základe
                         vyšetrenia chorého
28. Dislokácia – zmena polohy, chorobné posunutie orgánu, jeho časti  z
                           pôvodnej fyziologickej polohy, napr. dislokácia krčnej chrbtice
29. DMARDs – disease modifying anti-rheumatic drugs, chorobu modifikujúce
                         (ovplyvňujúce) lieky
30. Edém – opuch, napr. zápalový edém
31. EKG – elektrokardiografia, elektrokardiogram, monitorovanie činnosti srdca a
                  jeho záznam
32. Eliminovať – vylúčiť, ostrániť, napr. nežiadúce účinky liekov
33. Erytrocyty – červené krvinky
34. FW – značka pre sedimentáciu červených krviniek podľa Fahraeusa a
               Westergrena
35. Fyziologický roztok – roztok chloridu sodného vo vode na liečebné al.
                                        výskumné účely
36. Habitus astenický – štíhlejší, slabší typ telesnej stavby, vonkajšieho vzhľadu
37. Halux – vybočený palec na nohách, deformity palcov  a prstov, ktoré je
                   možné operatívne vyrovnať
38. Hematokrit – podiel hustoty bunkových častí krvi a  krvnej plazmy na
                           celkovom objeme krvi, vyjadrený v
39. Hemoglobín – červené krvné farbivo, súčasť červených krviniek
                             zabezbečujúce prenos kyslíka
40. Idiopatický – vznikajúci z neznámych príčin, nesúvisiaci so zákl. ochorením
41. Indikácia – stanovenie vhodného diagnostického al. liečebného postupu na
                       základe príznakov a priebehu choroby
42. Indikovaný – určený ako vhodný spôsob, postup liečenia
43. Intraartikulárny – vyskytujúci sa vnútri kĺbu, i-e podaný do kĺbu, skratka i.a.
44. Intramuskulárny – vnútrosvalový. Intramuskulárna injekcia -injekcia podaná
                                   do svalu
45. Imunita – obranyschopnosť, odolnosť organizmu
46. Imunosupresívum – látka tlmiaca imunitnú reakciu organizmu, napr.
                                      Sandimmun Neoral
47. Imúnny – odolný, i. voči nákaze
48. Infúzia – intravenózny prívod väčšieho množstva tekutiny do organizmu z
                    liečebných príčin
49 .Intravenózny – vnútrožilový, i. injekcia, i. podanie lieku
50. JCA – juvenilná chronická artritída
51. JIA – juvenilná idiopatická artritída
52. Juvenilný – týkajúci sa mladého veku, juvenilné choroby postihujú ľudí v
                         mladom veku
53. Kapilára – vlásočnica, krvná cieva najmenšieho priemeru
54. Kladivkové prsty – bolestivo skrčené, deformované  prsty na nohách s
                                    otlakmi, vznikajúce vo vyššom veku dôsledkom nosenia
                                   nevhodnej obuvi
55. Klinický obraz – ako sa choroba javí lekárovi u chorého na nemocničnom
                                lôžku
56. Kontraindikácia – závažné príčiny vylučujúce použitie urč. lieku, spôsobu
                                  liečby al. urč. výkonu
57. Kontraindikovaný – ako liek, spôsob liečby al. zásah nevhodný, vylúčený
58. Kortikoidy, kortikosteroidy – aktívne steroidy vylučované kôrou nadobličiek,
                                                   používané v lekárstve. V liekovej forme známe
                                                   ako Prednison, Medrol, na vnútrokĺbové podanie
                                                   ako Depomedrol, Diprophos, Kenalog
59. Koxartróza – artróza bedrových kĺbov
60. Koxy – bedrové kĺby
61. Kryoterapia – liečba  zápalu chladom, prikladaním ľadových obkladov na
                           zapálené kĺby
62. Leukocyty – biele krvinky
63. MCP rady – metakarpálne rady, kostičky záprstia
64. NSAIDs – nesteroidové antireumatiká, napr. Diklofenak
65. Objektívny – zhodujúci sa so skutočnosťou, vychádzajúci z objektívnej
                           skutočnosti, nezaujatý, neosobný, existujúci nezávisle od
                           osobnej mienky, faktický
66. Oligoartritída – postihnuté sú menej ako 4 kĺby
67. Osteoartróza – obvykle len artróza, degeneratívne ochorenie kĺbu, často
                              sprevádzané sekundárnou zápalovou reakciou spojenou so
                             zvýšenou teplotou nad kĺbom, opuchom, spontánnou,
                            pohybovou alebo palpačnou bolestivosťou, dokonca výpotkom,
                            v aktívnej forme výrazne obmedzujúce funkčnosť postihnutých
                            kĺbov
68. Osteopénia  –
69. Osteoporóza – rednutie kostnej hmoty v starobe následkom nedostatku
                              vápnika, alebo pri niektorých chorobách následkom
                             neúmerného odbúravania vápnika, napr. aj dôsledkom liečby
                             kortikosteroidmi
70. Palpačná bolestivosť – vyvolaná vyšetrením dotykom, hmatom
71. Patela – jabĺčko, kolenná kosť
72. Patogenéza – vznik a vývoj choroby, priebeh chorobných zmien v tele
73. Perorálny  – ústne podávaný (liek)
74. Polyartritída – zápalové ochorenie niekoľkých kĺbov súčasne
75. Primárny – prvotný, základný, pôvodný, hlavný. Opak sekundárny
76. Progresia – vývoj choroby
77. Progresívny – postupne sa zhoršujúci
78. Progredujúci – postupujúci, šíriaci sa
79. Punkcia – odobratie vzorky tekutiny alebo tkaniva dutou ihlou na diagnostické
                      alebo liečebné účely, napr. punkcia kolena, lumbálna punkcia
80. Punktát – tekutina alebo časti tkanív získané punkciou
81. RA – reumatoidná artritída
82. Regresia – ústup, návrat späť, r. príznakov, choroby
83. Remisia – dočasná úľava choroby v priebehu liečby
84. RF – reumatoidný faktor
85. Rezistencia – schopnosť odolávať, vzdorovať; odolnosť
86. Rezistentný – r. forma ochorenia, r. pacient. Odolávajúci, vzdorujúci,
                            neodpovedajúci na liečbu
87. Sedimentácia –  s. krvi; zápalový parameter, klesanie červených krviniek v
                                plazme
88. Sekundárny – druhotný, nie primárny, vedľajší, následný, získaný,  napr.
                            sekundárna (polieková) osteoporóza, s. anémia
89. Sérum – súčasť krvi, krvná plazma bez súčastí uplatňujúcich sa na zrážaní
                    krvi, používaná po obohatení o protilátky aj ako liek
90. Sklerodermia – chorobné zväčšenie a stuhnutie kožného väziva
91. SLE – systémový lupus erythematosus
92. Steroidy – skupina biologicky významných látok, do ktorých patria aj niektoré
                       vitamíny, hormóny
93. Subjektívny – osobný, na základe vlastného, osobného posudzovania vecí;
                            opak objektívny
94. Subkutánny – podkožný, s. injekcia
95. Synovectomia – operatívne odstránenie zapálenej mazotvornej (synoviálnej)
                               blany,  napr. kolena
96. Synovia – kĺbový maz
97. Synoviálna blana  –  blana vylučujúca kĺbový maz
98. Synovitída – zápal mazotvornej blany
99. Systémové ochorenie – postihujúce celý komplex orgánov, napr. kostrový
                                               systém
100. TEP – totálna endoprotéza, umelá náhrada kĺbu
101. TNF a – tumor nekrotizujúci  faktor alfa. Uplatňuje sa v patogenéze RA. V
                     posledných rokoch sa používa biologická liečba TNF a vo forme
                     monoklonálnych protilátok TNF a, ktorá je schopná tlmiť zápalový
                     proces pri viacerých formách RA ( Znižuje CRP v sére). TNF a je
                    kľúčový cytokín zápalovej odpovede, ktorá je súčasťou kaskády
                    zápalu prebiehajúceho pri RA a niektorých autoimunitných
                    ochoreniach.
102. Trombocyty – krvné doštičky zodpovedné za zrážanie krvi , po poranení,
                               poškodení cievnej steny sa zhlukujú a vytvárajú v okolí rany
                               chrasty
103. Véna – žila, cieva vedúca krv k srdcu
104. Venokanyla – trubica vedúca z-do žily
105. Venózny – žilový, v-e podanie lieku
106. Erózia – ohraničený povrchový defekt epitelu
107. Epitel – výstelka
108. Degenerácia – zmena, narušenie,zoslabenie schopnosti, výkonnosti,
        funkcie; RA je degeneratívne  ochorenie spôsobujúce degeneratívne zmeny
        na kĺboch
109. Glukokortikoidy – steroidné hormóny kôry nadobličiek zúčastňujúcich sa
        na  obranných reakciách organizmu
110. Rontgenologické zmeny – štrukturálne zmeny, poškodenia kĺbu
        pozorovateľné na rtg snímkoch pomocou r?ntgenového žiarenia
111. Rtg – rontgen; lekársky prístroj na presvietenie nepriehľadných častí tela
        rontgenovým, elektromagnetickým žiarením na diagnostické účely
112. Zápalové parametre – sedimentácia erytrocitov,CRP, leukocyty
113. Subluxácia – vykĺbenie kĺbu zo svojho prirodzeného miesta, napr. pri RA je
        častým javom subluxovaný, opadnutý palec a pod.
114. Osteopénia  –  štádium pred osteoporózou, začínajúce rednutie kostí
115. Dysplázia – odchylná stavba tela, resp. časti tela spôsobená poruchou rastu
        al. vývoja; napr. d. bedrového kĺbu; dysplastický
116. Malignita – zhubnosť, opak benignita, benígnosť- nezhubnosť
117. Monoartritída – zápal jedného kĺbu
118. Periférne kĺby -končatinové
119. Reiterova choroba
120. Reaktívna artropatia – nešpecifikovaná kĺbová choroba, zmena založená na
        reakcii
121. Artróza – degeneratívna zmena kĺbu, vydretie
122. Bakerove cysty – malé opuzdrené patologické útvary obalenej tekutiny v
        telových tkanivách, pri RA často pod kolenným  kĺbom, sťažujúce až
        znemožňujúce bezbolestný pohyb kĺbu, odstraňované operatívne
123. Patologický – chorobný, nezdravý; p.jav
124. Krepitus – pukot v kolene
125. Psoriáza – lupienka; kožná choroba prejavujúca sa nadmernou tvorbou
        striebrolesklých šupín, najmä na kolenách, lakťoch a vlasoch, často
        spojená, súvisiaca s kĺbovým ochorením
126. Posttraumatický – poúrazový, napr. p. šok
127. Benignita – nezhubnosť, opak malignita
128. Femur – stehno , femorálna , stehenná kosť
129. Instabilita – nestálosť, vratkosť, opak stabilita
130. Instilácia – zavádzanie liekového  roztoku do tela po kvapkách; i. obstreku
        do kolena
131. Kontraktúra – reflexné stiahnutie svalu následkom bolestivého dráždenia
132. Subfebrilita – mierne zvýšená telesná teplota, opak afebrilita
133. Kódy diagnóz – medzinárodná klasifikácia chorôb evidovaných pod kódmi,
        napr. M 05 – Séropozitívna reumatoidná artritída, M 08 – Juvenilná artritída,
        M 32 – Systémový lupus erythematosus a pod.
134. Humorálny – súvisiaci s tekutinami organizmu, napr. krvou, výpotkom v
        kĺbe. H-a aktivita
135. Imunodeficiencia – imunologická nedostatočnosť, porucha imunitných
        mechanizmov, nedostatočná obranyschopnosť organizmu
136. Osteoartróza – obvykle len artróza. Najčastejšia forma artritídy, pri kt.
        dochádza k postupnému opotrebovaniu chrupavky chrániacej kĺby. Je to
        degeneratívne ochorenie kĺbu, často sprevádzané sekundárnou zápalovou
        reakciou spojenou so zvýšenou teplotou nad kĺbom, opuchom, spontánnou,
        pohybovou alebo palpačnou bolestivosťou, dokonca výpotkom, v aktívnej
       forme výrazne obmedzujúce funkčnosť postihnutých kĺbov
137.Regenerácia – obnovenie pôvodného stavu
138.Hydrartróza – výpotok v kĺbe
139.Kalcifikácia – (z)vápenatenie, ukladanie solí vápnika do tkanív
140.Kalcium – vápnik, Ca
141.Skolióza – chorobné vychýlenie chrbtice nabok
142.Séronegatívny – nález neprejavený v krvnom sére
143.Séropozitívny – majúci pozitívny nález nákazy v krvnom sére
144.Myopatia – postupné ochabovanie a úbytok svalstva
145.Mykóza – ochorenie vyvolané plesňami, hubami
146.Prevencia – predchádzanie chorobám
147.Preskripcia – predpis, napr. p. lieku
148.Gonartróza – artróza, vydretie kolenného kĺbu
149.Intramuskulárny – vnútrosvalový. Intramuskulárna injekcia -injekcia podaná
       do svalu, skratka i.m.
150.Atrofia – zmenšenie, oslabenie, ochabnutie orgánu, napr.  a. svalu
151.Punkcia – odobratie vzorky tekutiny alebo tkaniva dutou ihlou (vypungovanie)
       na diagnostické alebo liečebné účely, napr. punkcia kolena, lumbálna
       punkcia
152.Balottement pately – ‘tancovanie’ jabĺčka ako prejav výpotku v kolennom
       kĺbe pri palpačnom vyšetrení
153.Retrakcia – sťahovanie
154.Flexia – ohyb, ohýbanie
155.Extenzia – naťahovanie
156.MCP, DIP a PIP – označenie kĺbov, ktoré spájajú jednotlivé články prsta
157.PIP – proximálny kĺb prsta (prvý)
158.MCP – mediálny kĺb prsta (stredný)
159.DIP – distálny (dolný, posledný) kĺb prsta
160.Rotácia – otočenie, rotačný, otáčavý pohyb
161.Extenzia – rozsah, naťahovanie, vyrovnanie;  e. pohybu kĺbu
162.Hyperlordóza – nadmerné prehnutie chrbtice smerom dopredu
163.Hypermobilita – nadmerná, zvýšená  mobilita, pohyblivosť; h. kĺbu
164.Deficit – nedostatok; d. úchopu, uzáveru päste
165.Deformácia – zmena tvaru, podoby; d. prstov pri RA
166.Deformita – vrodená al. získaná tvarová odchýlka tela
167.Kolaps – ochabnutie, zlyhanie činnosti nejakého orgánu; skolabované
       zápästie
168.Progresia – vývoj, postup, zhoršenie choroby
169.Dg – diagnóza
170.Terapia – liečba
171.RS – ranná stuhnutosť kĺbov
172.Bilaterálne – obojstranne
173.Symptóm – príznak choroby
174.Symptomatická liečba – liečenie príznakov, nie príčin choroby
175.Syndróm – súbor príznakov (symptómov), kt. charakterizujú určitý chorobný
       stav
176.Korekcia – oprava, úprava, náprava; k. jazvy
177.Deštrukcia – zničenie, rozrušenie, porušenie; d. kĺbovej chrupavky
178.Symetrický – súmerný; s-é postihnutie kĺbov – rovnaké na oboch stranách
       tela
179.Sakroilikiálny – týkajúci sa bedrovej a krížovej oblasti
180.Spinálny – týkajúci sa chrbtice, kostného výbežku-spina, miechy; s-a
       anestézia
181.Epidurálny – týkajúci sa časti ľudskej chrbtice vnútri miechového kanála; e-a
       anestézia
182.Katéter – cievka, trubica slúžiaca na vyšetrovanie,vyplachovanie telových
       dutín
183.Katetrizácia -zavedenie cievky do dutiny nejakého orgánu, napr. k.
       močového mechúra – cievkovanie
184.Fraktúra  – zlomenina
185.Parenterálny – podávaný mimo tráviaceho traktu, teda pod kožu, do svalu a
       do žily; p-e aplikácie liekov, infúzií
186.Lokalizácia – určenie miesta, polohy; l. bolesti, zápalu
187.Lokálny – miestny; l-e umŕtvenie
188.Placebo – falošné, prázdne liečivo, zdanlivý liek obsahujúci farmakologicky
       nepôsobivé látky
189.Placebo efekt – dosiahnutie zlepšenia stavu pacienta na základe jeho
       presvedčenia, že užíva skutočný liek
190.Insuficiencia – nedostatočnosť, slabosť, zlyhanie činnosti orgánu
191.Gastrointestinálny – týkajúci sa tráviaceho traktu
192.GIT – gastrointestinálna intolerancia
193.Intolerancia – neznášanlivosť
194.Aplikácia – podanie, použitie lieku, liečby
195.Absorbovať , absorpcia – vstrebať, pohltiť, prijať, nasať;  vstrebanie,
       pohltenie, prijatie, nasatie
196.Skelet – kostra
197.Imunosupresia  –  utlmenie imunitných reakcií organizmu
198.Imunostimulácia – zvyšovanie obranyschopnosti organizmu
199.Gáza – riedky obväzový materiál
200.Bandáž – ovínadlo, pevný obväz na fixovanie častí tela
201.Fixácia, fixovať – upevnenie, znehybnenie; spevniť, znehybniť časť tela v
       určitej polohe obväzom, dlahou
202.Faktor – dôležitý činiteľ; Rh-faktor, dedičný faktor
203.Tolerancia – schopnosť organizmu znášať určité látky, návyk na liečivo
204.Redukcia – obmedzenie, zníženie; r. potreby liečby
205.Nauzea – pocit žalúdočnej nevoľnosti, nutkanie na vracanie
206.Narkotikum – látka vyvolávajúca celkové znecitlivenie, stratu vnímania
       bolesti
207.Narkóza – strata vedomia  a citlivosti, celkové znecitlivenie narkotikom pri
       bolestivých úkonoch, operáciách
208.Farmakologický – súvisiaci s liekmi, ich užívaním, účinkom
209.Medicínsky – lekársky
210.Acidum folicum – kyselina listová
211.Magnézium – horčík, Mg
212.Aktiferrin – liek na doplnenie nedostatku železa v organizme
213.Hypertenzia – zvýšenie tlaku
214.Hypotenzia – zníženie tlaku
215.Hypotéza – domnienka, predpoklad
216.Perspektíva – vyhliadka do budúcnosti, čo sa dá očakávať
217.Pozitívny – 1. potvrdzujúci; p. výsledok vyšetrenia, potvrdzujúci výskyt
       ochorenia   2.želateľný, napr. p. účinok liečby na priebeh choroby
218.Negatívny – 1.   vylučujúci ; n. výsledok vyšetrenia, vylučujúci výskyt
       ochorenia 2.neželateľný, napr. n . účinok liečby na priebeh choroby
219.Implantát – časť tkaniva zavedená, implantovaná do iného tkaniva, al.
       organizmu
220.Protéza – umelá náhrada kĺbu, časti tela
221.Lordóza – prehnutie chrbtice dopredu; krčná l., bedrová l.; opak kyfóza
222.Kyfóza – oblúkovité prehnutie chrbtice dozadu; opak lordóza
223.Extrakcia – vytrhnutie (zuba), vybratie cudzieho telesa z rany; extrahovať
224.Fertilita, fertilný – plodnosť, plodný
225.Infertilita, infertilný – neplodnosť, neplodný
226.Psychosomatický – majúci vzťah medzi fyzickým/telesným a
       psychickým/duševným; napr. psychosomatické ochorenie (aj RA), kde
       zdanlivo „len“ telesné ochorenie je kladne alebo  záporne ovplyvnené
       psychikou, duševným prežívaním pacienta
227.Somatický – týkajúci sa tela, telesný, fyzický
228.Fyzický – telesný, hmotný
229.Psychický  – duševný
230.Fyzioterapia – fyzikálna terapia, liečba fyzikálnymi metódami  (vodoliečba,
       elektroliečba…)používaná v rehabilitácii a v kúpeľnej liečbe
231.Spazmus – mimovoľný svalový kŕč  často sprevádzaný bolesťou
232.Dekubit – preležanina, odumretie tkaniva u dlhšie ležiacich pacientov
233.Dehydratovaný, dehydrovaný – odvodnený, s nedostatkom tekutín v tele
234.Sepsa -ľudovo otrava krvi, zaplavenie organizmu baktériami , je ťažká
       infekcia, sprevádzaná systémovými prejavmi zápalu a prehnanou aktiváciou
       zápalových mechanizmov

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.