> Slovník reumatika
Slovník reumatika

Absorbovať, absorpcia – vstrebať, pohltiť, prijať, nasať;  vstrebanie, pohltenie, prijatie, nasatie
Acidum folicum – kyselina listová
Afebrilný – bez horúčky
Aktiferrin – liek na doplnenie nedostatku železa v organizme
Akútny – náhly, prudko prebiehajúci, naliehavý, napr. a. zápal. opak chronický
Analgetický účinok – utišujúci, zmierňujúci bolesť
Analgetikum – liek zmierňujúci bolesť
Anamnéza – súbor údajov o zdravotnom stave pacienta pred vlastnou chorobou, o chorobách rodinných príslušníkov, súrodencov a pod.
Anémia – chudokrvnosť, pokles hemoglobínu a červených krviniek
Anemický – chudokrvný
Anestetikum – prostriedok, látka spôsobujúca znecitlivenie, umŕtvenie časti tela pri lekárskych zákrokoch 
Anestézia – miestne, alebo celkové znecitlivenie, umŕtvenie
Antiflogistikum – látka používaná na liečbu a tlmenie zápalu; protizápalový liek ako Ibalgin, Flugalin, Veral apod.
Aplikácia – podanie, použitie lieku, liečby
Artikulárny – kĺbový, zhybový
Artralgia – bolesť kĺbov
Artritída – zápalové bolestivé ochorenie kĺbov sprevádzané rannou stuhnutosťou, rannou,  nočnou a kľudovou bolesťou kĺbov, prítomnosťou výpotku v kĺbovej dutine, opuchom mäkkých tkanív, vo vyšších štádiách spôsobujúce degeneráciu kĺbových štruktúr
Artrodéza – umelé, operatívne vykonané znehybnenie, zafixovanie kĺbu, napr. artrodéza zápästia
Artróza – degeneratívna zmena kĺbu, vydretie
Arthroskopia – miniinvazívna, šetrná  metóda operácie kĺbu uskutočnená zvyčajne troma malými  rezmi  pri ktorých sa zavedie optický prístroj (arthroskop), pomocou ktorého sa vyšetruje kĺbová dutina
AS – ankylozujúca spondylitída (bechterev)
Atrofia – zmenšenie, oslabenie, ochabnutie orgánu, napr. a. svalu
Autoimunitné ochorenie – ochorenie s takými imunologickými reakciami organizmu, pri ktorých telo reaguje na niektoré zložky vlastného tela ako na cudzie (napr. RA)


Bakerove cysty – malé opuzdrené patologické útvary obalenej tekutiny v telových tkanivách, pri RA často pod kolenným kĺbom, sťažujúce až znemožňujúce bezbolestný pohyb kĺbu, odstraňované operatívne
Balottement pately – ‚tancovanie‘ jabĺčka ako prejav výpotku v kolennom kĺbe pri palpačnom vyšetrení
Bandáž – ovínadlo, pevný obväz na fixovanie častí tela
Bazálna liečba – základná liečba liekmi typu DMARDs
Bechterev (ankylozujúca spondylitída)– celkové chronické ochorenie medzistavcových kĺbov a väzov chrbtice, spôsobujúce stuhnutie chrbtice a postihnutých kĺbov
Benignita – nezhubnosť, opak malignita
Bilaterálne – obojstranne
Biologická liečba – nový revolučný typ liečby RA namierený proti TNF a, indikovaný u pacientov, u  ktorých zlyhala liečba aspoň dvoma chorobu modifikujúcimi liekmi,  z ktorých jeden bol methotrexat. Napr. Remicade, Humira (Adalimumab), Enbrel, Etanercept


Chronický – dlhotrvajúci, pomaly sa vyvíjajúci. Ch. ochorenie, ch. priebeh. Opak akútneho.
CRP – C-reaktívny proteín je zápalovým parametrom. Je to nešpecifická reaktívna bielkovina, ktorá sa vyskytuje v krvi počas  zápalových procesov.  Stanovuje sa v sére. Jeho hodnoty vyššie ako 10 mg/l hovoria o prítomnosti dlhšie prebiehajúceho zápalu v organizme. U pacientov so zápalovými chorobami sa CRP zvyšuje a znižuje rýchlejšie, ako je rýchlosť sedimentácie červených krviniek.
Cushingoidný syndróm – syndróm naliatych líc, tzv. mesiačikovitá tvár
Cytostatiká – látky potláčajúce rast nádorového tkaniva, napr. methotrexat


Deficit – nedostatok; d. úchopu, uzáveru päste
Deformácia – zmena tvaru, podoby; d. prstov pri RA
Deformita – vrodená al. získaná tvarová odchýlka tela
Degenerácia – zmena, narušenie,zoslabenie schopnosti, výkonnosti, funkcie; RA je degeneratívne  ochorenie spôsobujúce degeneratívne zmeny na kĺboch
Dehydratovaný, dehydrovaný – odvodnený, s nedostatkom tekutín v tele
Dekubit – preležanina, odumretie tkaniva u dlhšie ležiacich pacientov
Denzitometria – nebolestivé vyšetrenie denznej hustoty kostnej hmoty
Deštrukcia – zničenie, rozrušenie, porušenie; d. kĺbovej chrupavky
Dg – diagnóza
Diagnostika – rozpoznávanie chorôb
Diagnóza – zistenie, rozpoznanie a pomenovanie choroby na základe vyšetrenia chorého
DIP – distálny (dolný, posledný) kĺb prsta
Dislokácia – zmena polohy, chorobné posunutie orgánu, jeho časti  z pôvodnej fyziologickej polohy, napr. dislokácia krčnej chrbtice
DMARDs – disease modifying anti-rheumatic drugs, chorobu modifikujúce (ovplyvňujúce) lieky
Dysplázia – odchylná stavba tela, resp. časti tela spôsobená poruchou rastu al. vývoja; napr. d. bedrového kĺbu; dysplastický


Edém – opuch, napr. zápalový edém
EKG – elektrokardiografia, elektrokardiogram, monitorovanie činnosti srdca a jeho záznam
Eliminovať – vylúčiť, ostrániť, napr. nežiadúce účinky liekov
Epidurálny – týkajúci sa časti ľudskej chrbtice vnútri miechového kanála; e-a anestézia
Epitel – výstelka
Erózia – ohraničený povrchový defekt epitelu
Erytrocyty – červené krvinky
Extenzia – rozsah, naťahovanie, vyrovnanie;  e. pohybu kĺbu
Extrakcia – vytrhnutie (zuba), vybratie cudzieho telesa z rany; extrahovať


Faktor – dôležitý činiteľ; Rh-faktor, dedičný faktor
Farmakologický – súvisiaci s liekmi, ich užívaním, účinkom
Femur – stehno, femorálna, stehenná kosť
Fertilita, fertilný – plodnosť, plodný
Fixácia, fixovať – upevnenie, znehybnenie; spevniť, znehybniť časť tela v určitej polohe obväzom, dlahou
Flexia – ohyb, ohýbanie
Fraktúra – zlomenina
FW – značka pre sedimentáciu červených krviniek podľa Fahraeusa a Westergrena
Fyzický – telesný, hmotný
Fyziologický roztok – roztok chloridu sodného vo vode na liečebné al. výskumné účely
Fyzioterapia – fyzikálna terapia, liečba fyzikálnymi metódami  (vodoliečba, elektroliečba…)používaná v rehabilitácii a v kúpeľnej liečbe


Gastrointestinálny – týkajúci sa tráviaceho traktu
Gáza – riedky obväzový materiál
GIT – gastrointestinálna intolerancia
Glukokortikoidy – steroidné hormóny kôry nadobličiek zúčastňujúcich sa na  obranných reakciách organizmu
Gonartróza – artróza, vydretie kolenného kĺbu


Habitus astenický – štíhlejší, slabší typ telesnej stavby, vonkajšieho vzhľadu
Halux – vybočený palec na nohách, deformity palcov  a prstov, ktoré je možné operatívne vyrovnať
Hematokrit – podiel hustoty bunkových častí krvi a  krvnej plazmy na celkovom objeme krvi, vyjadrený v
Hemoglobín – červené krvné farbivo, súčasť červených krviniek zabezbečujúce prenos kyslíka
Humorálny – súvisiaci s tekutinami organizmu, napr. krvou, výpotkom v kĺbe. H-a aktivita
Hydrartróza – výpotok v kĺbe
Hyperlordóza – nadmerné prehnutie chrbtice smerom dopredu
Hypermobilita – nadmerná, zvýšená  mobilita, pohyblivosť; h. kĺbu
Hypertenzia – zvýšenie tlaku
Hypotenzia – zníženie tlaku
Hypotéza – domnienka, predpoklad


Idiopatický – vznikajúci z neznámych príčin, nesúvisiaci so zákl. ochorením
Indikácia – stanovenie vhodného diagnostického al. liečebného postupu na základe príznakov a priebehu choroby
Indikovaný – určený ako vhodný spôsob, postup liečenia
Infertilita, infertilný – neplodnosť, neplodný
Infúzia – intravenózny prívod väčšieho množstva tekutiny do organizmu z liečebných príčin
Intramuskulárny – vnútrosvalový. Intramuskulárna injekcia – injekcia podaná do svalu, skratka i.m.
Implantát – časť tkaniva zavedená, implantovaná do iného tkaniva, al. organizmu
Imunita – obranyschopnosť, odolnosť organizmu
Imúnny – odolný, i. voči nákaze
Imunodeficiencia – imunologická nedostatočnosť, porucha imunitných mechanizmov, nedostatočná obranyschopnosť organizmu
Imunostimulácia – zvyšovanie obranyschopnosti organizmu
Imunosupresia – utlmenie imunitných reakcií organizmu
Imunosupresívum – látka tlmiaca imunitnú reakciu organizmu, napr. Sandimmun Neoral
Instabilita – nestálosť, vratkosť, opak stabilita
Instilácia – zavádzanie liekového  roztoku do tela po kvapkách; i. obstreku do kolena
Insuficiencia – nedostatočnosť, slabosť, zlyhanie činnosti orgánu
Intolerancia – neznášanlivosť
Intraartikulárny – vyskytujúci sa vnútri kĺbu, i-e podaný do kĺbu, skratka i.a.
Intramuskulárny – vnútrosvalový. Intramuskulárna injekcia -injekcia podaná do svalu
Intravenózny – vnútrožilový, i. injekcia, i. podanie lieku


JCA – juvenilná chronická artritída
JIA – juvenilná idiopatická artritída
Juvenilný – týkajúci sa mladého veku, juvenilné choroby postihujú ľudí v mladom veku


Kalcifikácia – (z)vápenatenie, ukladanie solí vápnika do tkanív
Kalcium – vápnik, Ca
Kapilára – vlásočnica, krvná cieva najmenšieho priemeru
Katéter – cievka, trubica slúžiaca na vyšetrovanie,vyplachovanie telových dutín
Katetrizácia – zavedenie cievky do dutiny nejakého orgánu, napr. k. močového mechúra – cievkovanie
Kladivkové prsty – bolestivo skrčené, deformované  prsty na nohách s otlakmi, vznikajúce vo vyššom veku dôsledkom nosenia nevhodnej obuvi
Klinický obraz – ako sa choroba javí lekárovi u chorého na nemocničnom lôžku
Kódy diagnóz – medzinárodná klasifikácia chorôb evidovaných pod kódmi, napr. M 05 – Séropozitívna reumatoidná artritída, M 08 – Juvenilná artritída, M 32 – Systémový lupus erythematosus a pod.
Kolaps – ochabnutie, zlyhanie činnosti nejakého orgánu; skolabované zápästie
Kontraindikácia – závažné príčiny vylučujúce použitie urč. lieku, spôsobu liečby al. urč. výkonu
Kontraindikovaný – ako liek, spôsob liečby al. zásah nevhodný, vylúčený
Kontraktúra – reflexné stiahnutie svalu následkom bolestivého dráždenia
Korekcia – oprava, úprava, náprava; k. jazvy
Kortikoidy, kortikosteroidy – aktívne steroidy vylučované kôrou nadobličiek, používané v lekárstve. V liekovej forme známe ako Prednison, Medrol, na vnútrokĺbové podanie ako Depomedrol, Diprophos, Kenalog
Koxartróza – artróza bedrových kĺbov
Koxy – bedrové kĺby
Krepitus – pukot v kolene
Kryoterapia – liečba  zápalu chladom, prikladaním ľadových obkladov na zapálené kĺby
Kyfóza – oblúkovité prehnutie chrbtice dozadu; opak lordóza


Leukocyty – biele krvinky
Lokalizácia – určenie miesta, polohy; l. bolesti, zápalu
Lokálny – miestny; l-e umŕtvenie
Lordóza – prehnutie chrbtice dopredu; krčná l., bedrová l.; opak kyfóza


Magnézium – horčík, Mg
Malignita – zhubnosť, opak benignita, benígnosť- nezhubnosť
Medicínsky – lekársky
MCP rady – metakarpálne rady, kostičky záprstia
MCP, DIP a PIP – označenie kĺbov, ktoré spájajú jednotlivé články prsta
MCP – mediálny kĺb prsta (stredný)
Monoartritída – zápal jedného kĺbu
Mykóza – ochorenie vyvolané plesňami, hubami
Myopatia – postupné ochabovanie a úbytok svalstva


Narkotikum – látka vyvolávajúca celkové znecitlivenie, stratu vnímania bolesti
Narkóza – strata vedomia  a citlivosti, celkové znecitlivenie narkotikom pri bolestivých úkonoch, operáciách
Nauzea – pocit žalúdočnej nevoľnosti, nutkanie na vracanie
Negatívny – 1. vylučujúci ; n. výsledok vyšetrenia, vylučujúci výskyt ochorenia, 2.eželateľný, napr. n. účinok liečby na priebeh choroby
NSAIDs – nesteroidové antireumatiká, napr. Diklofenak


Objektívny – zhodujúci sa so skutočnosťou, vychádzajúci z objektívnej skutočnosti, nezaujatý, neosobný, existujúci nezávisle od osobnej mienky, faktický
Oligoartritída – postihnuté sú menej ako 4 kĺby
Osteoartróza – obvykle len artróza. Najčastejšia forma artritídy, pri kt. dochádza k postupnému opotrebovaniu chrupavky chrániacej kĺby. Je to degeneratívne ochorenie kĺbu, často sprevádzané sekundárnou zápalovou reakciou spojenou so zvýšenou teplotou nad kĺbom, opuchom, spontánnou, pohybovou alebo palpačnou bolestivosťou, dokonca výpotkom, v aktívnej forme výrazne obmedzujúce funkčnosť postihnutých kĺbov
Osteopénia – štádium pred osteoporózou, začínajúce rednutie kostí
Osteoporóza – rednutie kostnej hmoty v starobe následkom nedostatku vápnika, alebo pri niektorých chorobách následkom neúmerného odbúravania vápnika, napr. aj dôsledkom liečby kortikosteroidmi


Palpačná bolestivosť – vyvolaná vyšetrením dotykom, hmatom
Parenterálny – podávaný mimo tráviaceho traktu, teda pod kožu, do svalu a do žily; p-e aplikácie liekov, infúzií
Patela – jabĺčko, kolenná kosť
Patogenéza – vznik a vývoj choroby, priebeh chorobných zmien v tele
Patologický – chorobný, nezdravý; p. jav
Periférne kĺby – končatinové
Perorálny – ústne podávaný (liek)
Perspektíva – vyhliadka do budúcnosti, čo sa dá očakávať
PIP – proximálny kĺb prsta (prvý)
Placebo – falošné, prázdne liečivo, zdanlivý liek obsahujúci farmakologicky nepôsobivé látky
Placebo efekt – dosiahnutie zlepšenia stavu pacienta na základe jeho presvedčenia, že užíva skutočný liek
Polyartritída – zápalové ochorenie niekoľkých kĺbov súčasne
Posttraumatický – poúrazový, napr. p. šok
Pozitívny – 1. potvrdzujúci; p. výsledok vyšetrenia, potvrdzujúci výskyt ochorenia, 2. želateľný, napr. p. účinok liečby na priebeh choroby
Preskripcia – predpis, napr. p. lieku
Prevencia – predchádzanie chorobám
Primárny – prvotný, základný, pôvodný, hlavný. Opak sekundárny
Progresia – vývoj, postup, zhoršenie choroby
Progresívny – postupne sa zhoršujúci
Progredujúci – postupujúci, šíriaci sa
Protéza – umelá náhrada kĺbu, časti tela
Psoriáza – lupienka; kožná choroba prejavujúca sa nadmernou tvorbou striebrolesklých šupín, najmä na kolenách, lakťoch a vlasoch, často spojená, súvisiaca s kĺbovým ochorením
Psychický – duševný
Psychosomatický – majúci vzťah medzi fyzickým/telesným a psychickým/duševným; napr. psychosomatické ochorenie (aj RA), kde zdanlivo „len“ telesné ochorenie je kladne alebo  záporne ovplyvnené psychikou, duševným prežívaním pacienta
Punkcia – odobratie vzorky tekutiny alebo tkaniva dutou ihlou (vypungovanie) na diagnostické alebo liečebné účely, napr. punkcia kolena, lumbálna punkcia
Punktát – tekutina alebo časti tkanív získané punkciou


RA – reumatoidná artritída
Reaktívna artropatia – nešpecifikovaná kĺbová choroba, zmena založená na reakcii
Redukcia – obmedzenie, zníženie; r. potreby liečby
Regenerácia – obnovenie pôvodného stavu
Regresia – ústup, návrat späť, r. príznakov, choroby
Reiterova choroba – je charakteristická spoločných výskytom zápalu kĺbov, zápalu spojoviek oka, zápalom močovej rúry, ako i kožnými zmenami. Objavuje sa po istých bakteriálnych infekciách čreva a močových ciest
Remisia – dočasná úľava choroby v priebehu liečby
Retrakcia – sťahovanie
Rezistencia – schopnosť odolávať, vzdorovať; odolnosť
Rezistentný – r. forma ochorenia, r. pacient. Odolávajúci, vzdorujúci, neodpovedajúci na liečbu
RF – reumatoidný faktor
Rotácia – otočenie, rotačný, otáčavý pohyb
RS – ranná stuhnutosť kĺbov
Rontgenologické zmeny – štrukturálne zmeny, poškodenia kĺbu pozorovateľné na rtg snímkoch pomocou rontgenového žiarenia
Rtg – rontgen; lekársky prístroj na presvietenie nepriehľadných častí tela rontgenovým, elektromagnetickým žiarením na diagnostické účely


Sakroilikiálny – týkajúci sa bedrovej a krížovej oblasti
Sedimentácia – s. krvi; zápalový parameter, klesanie červených krviniek v plazme
Sekundárny – druhotný, nie primárny, vedľajší, následný, získaný,  napr. sekundárna (polieková) osteoporóza, s. anémia
Sepsa -ľudovo otrava krvi, zaplavenie organizmu baktériami, je ťažká infekcia, sprevádzaná systémovými prejavmi zápalu a prehnanou aktiváciou zápalových mechanizmov
Séronegatívny – nález neprejavený v krvnom sére
Séropozitívny – majúci pozitívny nález nákazy v krvnom sére
Sérum – súčasť krvi, krvná plazma bez súčastí uplatňujúcich sa na zrážaní krvi, používaná po obohatení o protilátky aj ako liek
Skelet – kostra
Sklerodermia – chorobné zväčšenie a stuhnutie kožného väziva
Skolióza – chorobné vychýlenie chrbtice nabok
SLE – systémový lupus erythematosus
Somatický – týkajúci sa tela, telesný, fyzický
Spazmus – mimovoľný svalový kŕč  často sprevádzaný bolesťou
Spinálny – týkajúci sa chrbtice, kostného výbežku-spina, miechy; s-a anestézia
Steroidy – skupina biologicky významných látok, do ktorých patria aj niektoré vitamíny, hormóny
Subfebrilita – mierne zvýšená telesná teplota, opak afebrilita
Subjektívny – osobný, na základe vlastného, osobného posudzovania vecí; opak objektívny
Subkutánny – podkožný, s. injekcia
Subluxácia – vykĺbenie kĺbu zo svojho prirodzeného miesta, napr. pri RA je častým javom subluxovaný, opadnutý palec a pod.
Symetrický – súmerný; s-é postihnutie kĺbov – rovnaké na oboch stranách tela
Symptóm – príznak choroby
Symptomatická liečba – liečenie príznakov, nie príčin choroby
Syndróm – súbor príznakov (symptómov), kt. charakterizujú určitý chorobný stav
Synovectomia – operatívne odstránenie zapálenej mazotvornej (synoviálnej) blany,  napr. kolena
Synovia – kĺbový maz
Synoviálna blana – blana vylučujúca kĺbový maz
Synovitída – zápal mazotvornej blany
Systémové ochorenie – postihujúce celý komplex orgánov, napr. kostrový systém


TEP – totálna endoprotéza, umelá náhrada kĺbu
Terapia – liečba
TNF a – tumor nekrotizujúci  faktor alfa. Uplatňuje sa v patogenéze RA. V posledných rokoch sa používa biologická liečba TNF a vo forme monoklonálnych protilátok TNF a, ktorá je schopná tlmiť zápalový proces pri viacerých formách RA ( Znižuje CRP v sére). TNF a je kľúčový cytokín zápalovej odpovede, ktorá je súčasťou kaskády zápalu prebiehajúceho pri RA a niektorých autoimunitných ochoreniach.
Tolerancia – schopnosť organizmu znášať určité látky, návyk na liečivo
Trombocyty – krvné doštičky zodpovedné za zrážanie krvi , po poranení, poškodení cievnej steny sa zhlukujú a vytvárajú v okolí rany chrasty


Véna – žila, cieva vedúca krv k srdcu
Venokanyla – trubica vedúca z-do žily
Venózny – žilový, v-e podanie lieku


Zápalové parametre – sedimentácia erytrocitov, CRP, leukocyty

—————
Téma: Ochorenia

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Volám sa Lucia Hľadajová  mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.
Valné zhromaždenie LPRe SR
Liga proti reumatizmu SR pripravila v Piešťanoch tradičný 1. Motivačno-vzdelávací kurz LPRe SR 2024.