> Socha Barlolamača svietila reumatikom na modro
Socha Barlolamača svietila reumatikom na modro

Tlačová správa po SDR 2018

Liga proti reumatizmu na Slovensku v dňoch 12. – 14. októbra 2018 pripravila v Piešťanoch bohatý program, ktorý prináša nové témy a ich riešenia, ktorými sa snaží pomáhať pacientom s reumatickým ochorením. V piatok 12. októbra v Piešťanoch v Národnom ústave reumatických chorôb sme otvorili program Svetového dňa reumatizmu 2018 odborným seminárom pre pacientov „Od teórie k praxi 2“. Pozvanie prijali špičkoví odborníci, ale prednášali i samotní pacienti. Symbolicky sa nám opäť podarilo prepojiť pacientov aj odborníkov bielymi tričkami s logom SDR 2018.

Program “Od teórie k praxi”:

  1. Vplyv liečby na kvalitu života u pacientov s reumatickými ochoreniami, MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
  2. Ankylozujúca spondylitída – čo by vás mohlo zaujímať, Vanda Mlynáriková, reumatologička, NÚRCH
  3. Mnohé tváre psoriatickej artritídy, Elizabeth Záňová, PhD., reumatologička, NÚRCH
  1. Nordic Walking na Slovensku a „Pohnime sa s reumou!“ art. Lucia Okoličányová, ArtD.
  2. Aktivity Asociácie na ochranu práv pacientov v oblasti legislatívy, Mária Lévyová, prezidentka AOPP
  3. Keď reuma trápi mladé ženy a dievčatá, Zuzana Refková, gynekologička
  4. Liga proti reumatizmu SR a Svetový deň reumatizmu 2018, Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe SR

V sobotu 13. októbra bola hlavnou súčasťou programu Celoslovenské stretnutie walkerov – reumatikov aj nereumatikov s Nordic Walking paličkami aj s inštruktážnou lekciou, ktorú sprostredkovala prezidentka Slovenskej asociácie Nordic Walking – Lucia Okoličányová. Správny spôsob severskej chôdze pôsobí preventívne a posilňuje fyzickú kondíciu chodca. Premyslenou prevenciou môže zabrániť nezvratnému poškodeniu kĺbov a znížiť záťaž ochorenia na jednotlivca aj na spoločnosť. Chce upozorniť aj na prevenciu nebezpečenstva úrazov pacientov v domácom prostredí.

Zavŕšením podujatí SDR 2018 bolo slávnostné vyhodnotenie novinárskej súťaže KROK 2017, teraz už po jubilejný desiaty raz. Od roku 2008 každoročne organizuje slávnostný večer a vyhlásenie výsledkov, aby prejavili poctu autorom príspevkov, ktorí šíria pozitívne príbehy, informujú o nových formách liečby, alebo sprostredkúvajú svoj zážitok zo stretnutia s ľudskými osudmi, ktoré poznačilo ochorenie, ľudovo nazývané „reuma“. Doteraz sa do novinárskej súťaže KROK prihlásilo 76 novinárov alebo redakcií so 119 mediálnymi príspevkami a bolo im pridelených takmer 12 100 hlasov. Nesmierne nás teší, že novinári a mediálni pracovníci opätujú hlavnú myšlienku a ciele Novinárskej pocty KROK. Autorkou myšlienky, projektu a tiež výkonnou manažérkou je od začiatku Jana Dobšovičová Černáková.

Do života LPRe SR uviedla aj nový, už piaty Zborník KROK 2016 – 2017. Úlohu krstnej mamy prijala Janka Žitňanská. Zborník v prepise informuje o novinárskych príspevkoch zo všetkých mediálnych žánrov, ktoré sa zapojili do súťaže. Cieľom je, aby sa široká verejnosť dozvedela nielen viac o reumatických ochoreniach, ale aby tí zdraví lepšie pochopili nás chorých; aby nezanedbali prvé, možno i nenápadné príznaky ochorenia a  včas navštívili odborníkov.

Novinkou bolo, že v dňoch 12. – 14. októbra 2018 boli na počesť SDR 2018 v meste Piešťany nasvietené na modro tri objekty: socha Barlolamača na Kolonádovom moste, neďaleká socha Milencov a Hojdací most na Lido. Modré nasvietenie je prejavom symbolického prepojenia a podpory pacientov s reumatickým ochorením a Ligy proti reumatizmu. Na podujatiach sa zúčastnili zástupcovia MsÚ Piešťany a tiež primátor Mesta Piešťany Miloš Tamajka. Dobrú náladu, spev a tanec priniesli na Svetový deň reumatizmu 2018 členovia Folklórnej skupiny Sobotište.

„Pohnime sa s reumou!“

V rámci  projektu „Pohnime sa s reumou!“ LPRe SR opakovane zakúpila Nordic Walking palice do pobočiek a klubov, aby sa pohybové aktivity mohli realizovať pravidelne a v čo najväčšom počte záujemcov o NW chôdzu. Podporujeme tento dlhodobý projekt na podporu zdravého a zdraviu prospešného pohybu, aby si reumatici čo najdlhšie zachovali prirodzený rozsah pohybu v kĺboch a tým aj sebestačnosť a primeranú kvalitu života. Na našej spoločnej akcii k SDR 2018 – na  celoslovenskom stretnutí walkerov – reumatikov v Piešťanoch. V krásnom jesennom počasí sme predchádzajúce čísla ešte navýšili o 270 720 NW krokov.

Poďakovať sa musíme naozaj každému, kto prispel svojou troškou ku krásnemu číslu, ktoré môžeme v súčasnosti odprezentovať. K októbru 2018 sme totiž spolu prešli naozaj dlhú cestu peknej myšlienky. Tá cesta meria 95 709 677 NW krokov.

Liga proti reumatizmu SR je tu práve pre Vás, ktorí potrebujete pomôcť, poradiť, získať najnovšie informácie o liečbe, zdieľať svoje obavy a pocity beznádeje s niekým, kto Vám rozumie. Sme silné moderné pacientske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Máme 15 miestnych pobočiek a 2 špecializované kluby, pre mladšiu generáciu reumatikov a deti Klub Kĺbik a pre pacientov so systémovým lupusom Klub Motýlik. Sme riadnym členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Národnej rady osôb so zdravotným postihnutím, Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov a Slovenskej humanitnej rady.

Svetový deň reumatizmu (SDR) je globálna iniciatíva, ktorá má priviesť ľudí bližšie k sebe a zvýšiť informovanosť o reumatických ochoreniach. SDR si pripomíname každý rok 12. októbra a informačná kampaň prebieha takmer celoročne.

Spoločným heslom podujatí a kampane je aj v tomto roku „Nepremeškajte príležitosť, pripojte sa k nám!“ (z angl. Don’t Delay, Connect Today”).  Je to odvodené z názvu kampane EULAR, ktorá vznikla v roku 2017 a pokračuje aj v roku 2018. Propaguje zvyšovanie povedomia o symptómoch reumatických ochorení a dôležitosti včasnej diagnostiky a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Jej cieľom je zároveň klásť dôraz na prevenciu reumatických ochorení.

Ďakujeme partnerom podujatí SDR 2018:

Národnému ústavu reumatických chorôb Piešťany, Mestu Piešťany, Službám mesta Piešťany,  Slovak Nordic Walking Association, Asociácii na ochranu práv pacientov v SR,  Slovenským liečebným kúpeľom Piešťany, Hotelu Magnólia, AbbVie s.r.o, Novartis Slovakia s.r.o, Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Roche Slovensko, Sanofi GENZYME, UCB s.r.o.

Mediálnym partnerom: RTVS a Rádio Regina Západ

Záštitu na podujatiami k Svetovému dňu reumatizmu 2018 prevzal prezident SR Andrej Kiska.

 

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.