> Správa o 6. ročníku behu a chôdze reumatológov a reumatikov
Správa o 6. ročníku behu a chôdze reumatológov a reumatikov

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Topoľčany

Správa o 6. ročníku behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie v Topoľčanoch

Beh zdravia sa uskutočnil dňa 27.09.2012. Účastníci sa zišli pred zimným štadiónom. Po prezentácii si obliekli tričká a prešli alebo čiastočne prebehli trasu 2,5 km. Bežalo sa cez mestský park do Domu Červeného kríža, v ktorom sa stretávajú aj na prednáškach a iných aktivitách, niekedy aj s inými charitatívnymi organizáciami, ktoré pôsobia v meste. Po príchode bolo účastníkom podávané občerstvenie. Podával sa guláš, chlieb a minerálka.

Ing. Krivošík v príhovore pripomenul význam behu zdravia na počesť Svetového dňa reumatizmu. Na záver účastníkom zahrala a zaspievala spevácka skupina „Jeseň“ z klubu dôchodcov v Topoľčanoch. Vystúpenie malo priaznivý ohlas, všetci si zaspievali s nimi a vrátili sa domov šťastní.

Behu sa zúčastnilo 41 členov. 

Ing.K.Krivošík
V Topoľčanoch, 15.10.2012

—————
Téma: MP Topoľčany

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pracovné stretnutie zástupcov AOPP s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Pozývame vás na webinár Compliance pacienta a vplyv na pacientmi reportované výsledky, ktorý pripravujeme na piatok 26. apríla o 17.00 hod. Bude to online vysielanie prvej Univerzity Reumy v roku 2024.
Na pozvanie poslancov Európskeho parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Jozefa Mihála sa aj zástupkyne LPRe SR zúčastnili v Bratislave a v Košiciach na konferencii s názvom Rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie – európske preukazy. Už...