> Správa o 6. ročníku behu a chôdze reumatológov a reumatikov
Správa o 6. ročníku behu a chôdze reumatológov a reumatikov

Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Topoľčany

Správa o 6. ročníku behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie v Topoľčanoch

Beh zdravia sa uskutočnil dňa 27.09.2012. Účastníci sa zišli pred zimným štadiónom. Po prezentácii si obliekli tričká a prešli alebo čiastočne prebehli trasu 2,5 km. Bežalo sa cez mestský park do Domu Červeného kríža, v ktorom sa stretávajú aj na prednáškach a iných aktivitách, niekedy aj s inými charitatívnymi organizáciami, ktoré pôsobia v meste. Po príchode bolo účastníkom podávané občerstvenie. Podával sa guláš, chlieb a minerálka.

Ing. Krivošík v príhovore pripomenul význam behu zdravia na počesť Svetového dňa reumatizmu. Na záver účastníkom zahrala a zaspievala spevácka skupina „Jeseň“ z klubu dôchodcov v Topoľčanoch. Vystúpenie malo priaznivý ohlas, všetci si zaspievali s nimi a vrátili sa domov šťastní.

Behu sa zúčastnilo 41 členov. 

Ing.K.Krivošík
V Topoľčanoch, 15.10.2012

—————
Téma: MP Topoľčany

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Na letnom pobyte Klubu Kĺbik bolo veselo   
Pozývame vás na živé vysielanie Univerzity Reumy na tému „Najnovšie poznatky o vplyve stravy na reumatické ochorenia" s  gastroenterológom Doc. MUDr. Ladislavom Kuželom, PhD.
Liga proti reumatizmu SR spolupracuje na kampani Zdravie rodiny, ktorá bola v tlačovej forme distribuovaná dňa 18.9.2023 online na webe: https://www.info-zdravie.sk/campaign/zdravie-rodiny/