> Správa o 6. ročníku behu a chôdze reumatológov a reumatikov
Správa o 6. ročníku behu a chôdze reumatológov a reumatikov

 Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Topoľčany

Správa o 6. ročníku behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie v Topoľčanoch

Beh zdravia sa uskutočnil dňa 27.09.2012. Účastníci sa zišli pred zimným štadiónom. Po prezentácii si obliekli tričká a prešli, alebo čiastočne prebehli trasu 2,5 km cez mestský park do Domu Červeného kríža, v ktorom sa stretávajú aj na prednáškach a iných aktivitách, niekedy aj  s inými charitatívnymi organizáciami, ktoré pôsobia v meste. Po príchode bolo  účastníkom  podávané občerstvenie. Podával sa guláš, chlieb minerálka.

Ing. Krivošík v príhovore pripomenul význam behu zdravia na počesť Svetového dňa reumatizmu. Na záver účastníkom zahrala a zaspievala spevácka skupina „Jeseň“ z 1-ho klubu dôchodcov v Topoľčanoch. Vystúpenie malo priaznivý ohlas, všetci si zaspievali s nimi a vrátili sa domov šťastní.

Behu  sa zúčastnilo 41 členov.

 

V Topoľčanoch 15.10.2012                                             Ing.K.Krivošík

Ďalšie články

V tomto volebnom roku máme v Pláne činnosti našej pobočky množstvo nových, ale aj tradičných aktivít. Stále nám však pri ich realizácii stojí v ceste zatiaľ nezlikvidovaný nepriateľ - koronavírus, ktorý je už druhý rok súčasťou nášho života a práve on...
Rozhovor s doc. MUDr. Zdenkom Killingerom
Zažite 17. júla 2021 o 19:00 – 22:00 hod. večer plný napätia, zábavy a dobrého jedla - nenechajte si ujsť show program živý šach v Piešťanoch!