> Správa o 6. ročníku behu a chôdze reumatológov a reumatikov
Správa o 6. ročníku behu a chôdze reumatológov a reumatikov

 Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Topoľčany

Správa o 6. ročníku behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie v Topoľčanoch

Beh zdravia sa uskutočnil dňa 27.09.2012. Účastníci sa zišli pred zimným štadiónom. Po prezentácii si obliekli tričká a prešli, alebo čiastočne prebehli trasu 2,5 km cez mestský park do Domu Červeného kríža, v ktorom sa stretávajú aj na prednáškach a iných aktivitách, niekedy aj  s inými charitatívnymi organizáciami, ktoré pôsobia v meste. Po príchode bolo  účastníkom  podávané občerstvenie. Podával sa guláš, chlieb minerálka.

Ing. Krivošík v príhovore pripomenul význam behu zdravia na počesť Svetového dňa reumatizmu. Na záver účastníkom zahrala a zaspievala spevácka skupina „Jeseň“ z 1-ho klubu dôchodcov v Topoľčanoch. Vystúpenie malo priaznivý ohlas, všetci si zaspievali s nimi a vrátili sa domov šťastní.

Behu  sa zúčastnilo 41 členov.

 

V Topoľčanoch 15.10.2012                                             Ing.K.Krivošík

Ďalšie články

Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.
Milí naši priatelia,