> STANOVISKO ASOCIÁCIE NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV SR K ROKOVANIAM O POŽIADAVKÁCH LEKÁRSKEHO ODBOROVÉHO ZDRUŽENIA
STANOVISKO ASOCIÁCIE NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV SR K ROKOVANIAM O POŽIADAVKÁCH LEKÁRSKEHO ODBOROVÉHO ZDRUŽENIA

22. november 2022

Liga proti reumatizmu na Slovensku zdieľa a pridáva sa k stanovisku Asociácie na ochranu práv pacientov SR k rokovaniam o požiadavkách Lekárskeho odborového združenia

„Je najvyšší čas, aby vláda aj lekári pristúpili ku kompromisom a dospeli k dohode, ktorá upokojí súčasnú situáciu v zdravotníctve a zachová dostupnosť všetkých foriem zdravotnej starostlivosti od ambulantnej až po ústavnú.

Vláda SR, Ministerstvo financií SR a Ministerstvo zdravotníctva SR majú posledné dni na dohodu s Lekárskym odborovým združením. O pár dní môže dôjsť k odchodu mnohých lekárov zo systému, pričom ide najmä o kľúčové pozície v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach.

Asociácia na ochranu práv pacientov preto vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a vyššími územnými celkami predložili krízový plán pre prípad, že k dohode s lekármi nedôjde. Pacienti potrebujú vedieť, na koho sa obrátiť v prípade, ak aj ich lekár v nemocnici podal výpoveď, kto im v rámci spádovej oblasti poskytne potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Žiadame, aby tak ministerstvo zdravotníctva, ako aj jednotlivé zdravotné poisťovne a vyššie územné celky bezodkladne zriadili linky krízovej pomoci pre pacientov a uverejnili konkrétne telefónne čísla, na ktorých dostanú pacienti všetky potrebné informácie pri nedostupnosti potrebnej zdravotnej starostlivosti. Rovnako, aby zverejnili a priebežne aktualizovali mapy dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre verejnosť. Žiadame, aby ministerstvo zdravotníctva spolu s Národným kontaktným miestom pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pripravili aj také riešenia, ktoré umožnia slovenským pacientom využívať zdravotnú starostlivosť v okolitých štátoch bez toho, aby si museli platiť rozdiel medzi cenou výkonu v SR a v tejto krajine.

O AOPP

Asociácia na ochranu práv pacientov bola založená v roku 2001. V súčasnosti združuje 49 pacientskych organizácii, ktoré sú zamerané na jednotlivé diagnózy. AOPP poskytuje pacientom zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo, informuje o ich právach a povinnostiach, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. AOPP sa tiež podieľa na tvorbe slovenských a európskych zákonov a reprezentuje slovenské pacientske organizácie v zahraničí. Venuje sa tiež edukácii širokej verejnosti, ako aj svojich členov v aktuálnych pacientskych témach. Viac informácií nájdete na stránke www.aopp.sk.“

Kontakty pre médiá:

PhDr. Mária Lévyová                                                                                    Lucia Ballayová

prezidentka AOPP                                                                                         PR agentúra ReputationN

Email: maria.levyova@aopp.sk                                                                Email: ballayova@reputationn.sk

Tu je záznam z TA3, Rádio Slovensko z pravej ruky:  

1) záznam z Pravej ruky, kde sme boli za AOPP spolu s Martinom Smatanom a prezidentom ANS Mariánom Petkom 

Viac na: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/1936333

2) Viac na: https://www.ta3.com/relacia/26439/poda-krizoveho-planu-budu-nemocnice-potrebovat-aj-ambulantnych-lekarov-ti-su-vsak-opominani-hovori-levyova

—————
Téma: Zaujímavosti

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Volám sa Lucia Hľadajová  mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.
Valné zhromaždenie LPRe SR
Liga proti reumatizmu SR pripravila v Piešťanoch tradičný 1. Motivačno-vzdelávací kurz LPRe SR 2024.