> STANOVISKO ASOCIÁCIE NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV SR K NÁVRHU NOVELY ZÁKONA Č. 581/2004 Z.Z.
STANOVISKO ASOCIÁCIE NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV SR K NÁVRHU NOVELY ZÁKONA Č. 581/2004 Z.Z.
  1. augusta 2022

Ministerstvo zdravotníctva by novelu zákona o zdravotných poisťovniach malo stiahnuť.
Zvýšenie minimálneho zdravotného odvodu, zavedenie poplatkov za podania na Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou, ako aj zavádzanie byrokratických bariér na zmenu poisťovne sú
len časť z problémových návrhov v novele zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou. Aj preto vzniesla Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) v rámci
aktuálneho medzirezortného pripomienkového konania až 48 pripomienok, z toho 46 zásadných.
Roky sa hovorí o tom, že pacient má byť na prvom mieste. „Návrh novely zákona z dielne
ministerstva zdravotníctva však ide presne opačným smerom. Porušuje navyše základné ľudské
práva,“ uviedla Mária Lévyová, prezidentka AOPP.

Pri navrhovanom zvýšení minimálnej výšky zdravotných odvodov na 98 eur bez ohľadu na výšku
príjmu podľa AOPP hrozí zhoršenie sociálnej situácie významnej časti obyvateľov. „V čase rastúcich
cien potravín, energií sa navrhované zvýšenie citeľne dotkne ľudí, ktorí si vo svojom regióne nevedia
nájsť prácu na plný úväzok, alebo nemôžu mať takýto úväzok napríklad zo zdravotných dôvodov,“
dodáva M. Lévyová. Ak chce štát riešiť poistencov, ktorí cez účelovo skrátené úväzky krátia odvody,
nemôže tak podľa AOPP robiť za cenu zhoršenia situácie sociálne slabších skupín.

Ako upozorňuje M. Lévyová, štát napriek prísľubom zlepšenia financovania zdravotníctva platí za
svojich poistencov mesačne iba 35 eur. „Dlhé roky nemocnice, lekári, poisťovne aj pacienti volajú po
navýšení tejto platby. Ak je pre štát výška platby za poistencov štátu uspokojujúca, žiadame, aby bol
minimálny vymeriavací základ naviazaný na jej výšku,“ dodáva. Podľa nej by štát vzhľadom na
alarmujúcu situáciu v zdravotníctve mal zároveň zvážiť legislatívnu úpravu, ktorá by garantovala
výdavky na zdravotníctvo vo výške minimálne 1,9 % HDP a ich každoročné navyšovanie o 0,3 %.
Zásadným zásahom do práv pacientov je navrhované zavedenie poplatku za podanie na Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Predpokladám, že nikoho by ani nenapadlo zaviesť
poplatok za podanie oznámenia občana o krádeži v jeho byte na polícii. A návrh, aby pacient zaplatil
66 eur úradu na to, aby úrad robil kroky, na ktoré už od nás všetkých z našich odvodov dostáva
peniaze, je reálne na stole,“ vidí problém Elena Marušáková, viceprezidentka AOPP.

Pripomienkovaný návrh predpokladá, že každý pacient má medicínske vzdelanie, na základe
ktorého dokáže posúdiť relevantnosť svojho podnetu. Ak je tomu tak, Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou sa stáva nadbytočnou inštitúciou. „Roky upozorňujeme na to, že
onkologické ochorenia alebo iné závažné ochorenia finančne ruinujú pacienta i jeho rodinu.
Neustále sa objavujú nové zbierky pre takýchto ľudí, a teraz im ešte dáme bariéru na to, aby podali
podnet na úrad. Čiže budú musieť hľadať dobrodincov, ktorí za nich zaplatia poplatok, alebo podnet
nepodajú “ upozorňuje E. Marušáková.

Povinnosť notársky overeného podpisu a akceptačného listu pri zmene zdravotnej poisťovne
považuje AOPP za návrh v rozpore s vládnym programom. „Vládny program hovorí o znižovaní
byrokracie, využití moderných e-riešení. Podmieniť zmenu zdravotnej poisťovne návštevou notára a zaplatením poplatku za overenie podpisu je v 21. storočí absurdné riešenie problému s nekalými
prepoisťovacími praktikami,“ upozorňuje M. Lévyová. Štát podľa nej ide namiesto vytvárania
podmienok pre konkurenčný boj medzi poisťovňami, z ktorého by poistenci profitovali, zaviesť
systém, kedy k zmenám poisťovní z dôvodu byrokratickej náročnosti prakticky nebude dochádzať.
„Predstavte si, že sa z dediny musíte dopraviť do mesta len kvôli overeniu podpisu. Možno radšej
zostanete naďalej v poisťovni, s ktorou nie ste spokojní,“ dodáva.

Návrh novely zákona č. 581/2004 Z. z. v jeho aktuálnom znení nerieši problémy, ktoré si
v súčasnosti zaslúžia našu pozornosť. Štát by sa mal v prvom rade zamerať na problém nedostatku
zdravotníckeho personálu, nedostatočné finančné zdroje, ktoré nezohľadňujú reálne potreby a len
prispievajú k ďalšiemu zadlžovaniu, na zadefinovanie nároku pacienta, komerčných poistných
produktov a na riešenie sociálnych platieb, ktoré by po správnosti nemali spadať pod rezort
zdravotníctva, ale pod sociálne veci. Roky odsúvania riešenia zásadných problémov v zdravotníctve
nás už začínajú dobiehať a nie je možné ich riešiť narýchlo ušitými novelami zákonov, ktoré nie sú
orientované propacientsky, ale protipacientsky.

O AOPP
Asociácia na ochranu práv pacientov bola založená v roku 2001. V súčasnosti združuje 47 pacientskych
organizácii, ktoré sú zamerané na jednotlivé diagnózy. AOPP poskytuje pacientom zdravotnícke, sociálne
a právne poradenstvo, informuje o ich právach a povinnostiach, ako aj o fungovaní systému zdravotnej
starostlivosti. AOPP sa tiež podieľa na tvorbe slovenských a európskych zákonov a reprezentuje slovenské
pacientske organizácie v zahraničí. Venuje sa tiež edukácii širokej verejnosti, ako aj svojich členov
v aktuálnych pacientskych témach. Viac informácií nájdete na stránke www.aopp.sk.

Kontakty pre médiá:
PhDr. Mária Lévyová
prezidentka AOPP
Email: maria.levyova@aopp.sk
Lucia Ballayová
ReputationN
Email: ballayova@reputationn.sk

—————
Téma: Zaujímavosti

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prieskum o zdravotných benefitoch nordic walkingu (NW) pre pacientov s reumatickými ochoreniami iniciovala a realizovala Liga proti reumatizmu na Slovenku (LPRe SR). O pomoc a spoluprácu sme oslovili agentúru 2muse.
26. novembra 2022 v Bratislave sa uskutočnil Šiesty ročník celoslovenskej pacientskej konferencie. Vrcholom bol slávnostný večer s oceňovaním zdravotníkov v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Z rúk poslankyne NR SR Janky Žitňanskej a prezidentky Asociácie na ochranu...
Liga proti reumatizmu na Slovensku reflektuje aktuálnu situáciu v zdravotníctve SR. Nie sú nám ľahostajné žiadne problémy, s ktorými zdravotníctvo zápasí. Veľmi kritická situácia je však aj v reumatológii. Je veľký nedostatok reumatológov.