> Stretnutie MP Bratislava 10.09.2016
Stretnutie MP Bratislava 10.09.2016

V sobotu 10. septembra 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie MP Bratislava.

Účastníci tohto stretnutia zvolili „Prípravný výbor“ na zvolanie členskej schôdze.

Ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí sa aktívne zapojili do prípravnej fázy oživenia činnosti LPRe – Miestnej pobočky Bratislava. Pracovné stretnutie bolo veľmi príjemné, srdečné a tvorivé.

Miestna pobočka pripravuje členskú schôdzu v prvej polovici novembra. Ak máte záujem o viac informácií a o výhľadovú činnosť Ligy proti reumatizmu v Bratislave a pre Bratislavčanov a okolie, kontaktujte nás na bratislava@mojareuma.sk a info. linke 0917 790 264

Ďakujeme AOPP za poskytnutie priestorov na stretnutie MP BA.

—————
Téma: MP Bratislava

Ďalšie články

Aké sú benefity Nordic Walkingu? Liga proti reumatizmu realizuje prieskum.  
Online trojmesačník Ligy proti reumatizmu na Slovensku
Nastavenie liečby pri ankylozujúcej spondylitíde nie je vec náhodnej voľby. Každá liečba prináša okrem benefitov aj istú dávku rizika. Podľa štandardných terapeutických postupov musí klasická liečba farmakologikami predchádzať biologickej liečbe, ktorá sa aplikuje vtedy, keď...