> Stretnutie MP Bratislava 10.09.2016
Stretnutie MP Bratislava 10.09.2016

V sobotu 10. septembra 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie MP Bratislava.

Účastníci tohto stretnutia zvolili „Prípravný výbor“ na zvolanie členskej schôdze.

Ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí sa aktívne zapojili do prípravnej fázy oživenia činnosti LPRe – Miestnej pobočky Bratislava. Pracovné stretnutie bolo veľmi príjemné, srdečné a tvorivé.

Miestna pobočka pripravuje členskú schôdzu v prvej polovici novembra. Ak máte záujem o viac informácií a o výhľadovú činnosť Ligy proti reumatizmu v Bratislave a pre Bratislavčanov a okolie, kontaktujte nás na bratislava@mojareuma.sk a info. linke 0917 790 264

Ďakujeme AOPP za poskytnutie priestorov na stretnutie MP BA.

—————
Téma: MP Bratislava

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.
Krištáľové krídlo ocení významné osoby aj v roku 2024. Medzi nominovanými za Filantropiu je aj naša predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Černáková a prezidentka AOPP Mária Lévyová. Do tretice je nominovaná Alexandra Hovancová.
Milí pacienti a pacientky s reumatoidnou artritídou,