> Stretnutie MP Bratislava 10.09.2016
Stretnutie MP Bratislava 10.09.2016

V sobotu 10. septembra 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie MP Bratislava.

Účastníci tohto stretnutia zvolili “Prípravný výbor” na zvolanie členskej schôdze.

Ďakujeme všetkým aktívnym účastníkom, ktorí sa aktívne zapojili do prípravnej fázy oživenia činnosti LPRe – Miestnej pobočky Bratislava.
Pracovné stretnutie bolo veľmi príjemné, srdečné a tvorivé.
Miestna pobočka pripravuje členskú schôdzu v prvej polovici novembra. Ak máte záujem o viac informácií a o výhľadovú činnosť Ligy proti reumatizmu v Bratislave a pre Bratislavčanov a okolie, kontaktujte nás na bratislava@mojareuma.sk a info. linke 0917 790 264

 

Ďakujeme AOPP za poskytnutie priestorov na stretnutie MP BA.

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.