> Stretnutie s jubilantmi
Stretnutie s jubilantmi

Koncom novembra sa konalo stretnutie členov Miestnej pobočky  Ligy proti reumatizmu a Klubu psoriatikov a atopikov v Lučenci . Prítomných  hostí privítala predseníčka pani Gilanová a to : MUDr. Paulusovú, MUDr. Strapkovú a MUDr. Práma , poslanca MÚ Lučenec pána Jackuliaka. Potom nasledoval kultúrny program, ktorým prítomných potešili deti z MŠ na Herzovej ulici, ako aj deti zo ZUŠ na Novohradskej ulici. Ďakujeme touto cestou pani učiteľkám za pekné vystúpenie.Poučnou bola prednáška pána kpt. Káčeríka , člena OPZ SR v Lučenci na tému  „Ochrana a bezpečnosť seniorov“. S prichádzajúcimi sviatkami striehnu na nás rôzni podvodníci, ako aj vreckoví zlodeji – tiež je prehustená doprava – preto je potrebná väčšia opatrnosť či už na ochranu svojho majetku, ako aj bezpečnosť na cestách.Toto naše stretnutie bolo venované hlavne našim jubilantom, ktorí v tomto roku oslávili svoje okrúhle jubileá.+FOTO

Po slávnostnom prípitku nasledovalo občerstvenie, podávané boli zákusky, ktorými sa zavďačili naši jubilanti.Zlatým klincom programu bola báseň pani Kozovej a potom nasledovala hra na harmonike pani Strigáčovej, ktorá oživila naše staré pesničky, ktoré sme si zaspievali. 

V dobrej nálade sme zotrvali do večerných hodín. 

Keďže sa blíži koniec roka, popriali sme si príjemné Vianočné sviatky a Šťastný nový rok 2012.  

Opäť sa stretneme na výročnej schôdzi  9. februára 2012 v reštaurácii Hviezda o 15,00 hod. 

                                                                                                         Mária Gilanová

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.