> Súťaž o Cenu Edgara Stena 2022
Súťaž o Cenu Edgara Stena 2022

Milí priatelia,

s radosťou Vám oznamujeme, že aj v roku 2021 vyhlasuje EULAR súťaž o Cenu Edgara Stena 2022.

Témou tohtoročnej súťaže Ceny Edgara Stena je:

„Ako liečba RO ovplyvnila moju nádej do budúcnosti“

Vyzývame ľudí s reumatickým ochorením (RO), aby sa podelili o svoju osobnú skúsenosť a odpovedali na nasledujúce otázky:

  • Aké boli vaše najväčšie výzvy a čo vás motivovalo na vašej ceste?
  • Zmenila sa nejako vaša nádej v kvalitnejší život s RO oproti minulosti (porovnajte minulosť a súčasnosť)?
  • Kto vás na vašej ceste sprevádzal – rodina, lekári, priatelia…?
  • Opíšte aj svoje očakávania, nádej, víziu do budúcnosti.

Pošlite nám svoje príbehy v slovenčine, ktoré nepresiahnu 2 strany (A4) do 31. decembra 2021. Súťaže sa môžu zúčastniť ľudia s RO starší ako 18 rokov.

Víťaz súťaže bude vyhlásený 15. marca 2022 a získa výhru v hodnote 1000 EUR a účasť na Kongrese reumatológie EULAR, ktorý sa bude konať v júni 2022 v Kodani.

Tešíme sa na Vaše príspevky.

S pozdravom

Jana Dobšovičová Černáková
predsedníčka Ligy proti reumatizmu na Slovensku

—————
Téma: Príbehy pacientov

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.
Krištáľové krídlo ocení významné osoby aj v roku 2024. Medzi nominovanými za Filantropiu je aj naša predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Černáková a prezidentka AOPP Mária Lévyová. Do tretice je nominovaná Alexandra Hovancová.
Milí pacienti a pacientky s reumatoidnou artritídou,