> Súťaž o Cenu Edgara Stena 2022
Súťaž o Cenu Edgara Stena 2022

Milí priatelia,

s radosťou Vám oznamujeme, že aj v roku 2021 vyhlasuje EULAR súťaž o Cenu Edgara Stena 2022.

Témou tohtoročnej súťaže Ceny Edgara Stena je:

„Ako liečba RO ovplyvnila moju nádej do budúcnosti“

Vyzývame ľudí s reumatickým ochorením (RO), aby sa podelili o svoju osobnú skúsenosť a odpovedali na nasledujúce otázky:

  • Aké boli vaše najväčšie výzvy a čo vás motivovalo na vašej ceste?
  • Zmenila sa nejako vaša nádej v kvalitnejší život s RO oproti minulosti (porovnajte minulosť a súčasnosť)?
  • Kto vás na vašej ceste sprevádzal – rodina, lekári, priatelia…?
  • Opíšte aj svoje očakávania, nádej, víziu do budúcnosti.

Pošlite nám svoje príbehy v slovenčine, ktoré nepresiahnu 2 strany (A4) do 31. decembra 2021. Súťaže sa môžu zúčastniť ľudia s RO starší ako 18 rokov.

Víťaz súťaže bude vyhlásený 15. marca 2022 a získa výhru v hodnote 1000 EUR a účasť na Kongrese reumatológie EULAR, ktorý sa bude konať v júni 2022 v Kodani.

Tešíme sa na Vaše príspevky.

S pozdravom

Jana Dobšovičová Černáková
predsedníčka Ligy proti reumatizmu na Slovensku

—————
Téma: Príbehy pacientov

Ďalšie články

Aké sú benefity Nordic Walkingu? Liga proti reumatizmu realizuje prieskum.  
Online trojmesačník Ligy proti reumatizmu na Slovensku
Nastavenie liečby pri ankylozujúcej spondylitíde nie je vec náhodnej voľby. Každá liečba prináša okrem benefitov aj istú dávku rizika. Podľa štandardných terapeutických postupov musí klasická liečba farmakologikami predchádzať biologickej liečbe, ktorá sa aplikuje vtedy, keď...