> Svetový deň reumatizmu 2016
Svetový deň reumatizmu 2016

Čo je Svetový deň reumatizmu?

Svetový deň reumatizmu je globálna iniciatíva, ktorá má priniesť ľudí bližšie k sebe a zvýšiť povedomie o reumatických ochoreniach. SDR oslavujeme každý rok dňa 12. októbra a kampaň prebieha celoročne.

SDR sa spolieha na horlivosť a vášeň jednotlivcov ako aj organizácií, aby sme mohli skvalitniť život ľudí s reumatickým ochorením. Len vďaka Vašej podpore sme doteraz mohli toľko dosiahnuť a aj s vaším snažením môžeme urobiť z roku 2016 rok povedomia o reumatických ochoreniach (RO).

Ďakujeme vám za vašu podporu!

 

Ciele SDR:

  • Zvyšovanie povedomia o reumatických ochoreniach v lekárskom prostredí, medzi pacientmi a verejnosťou
  • Ovplyvňovanie verejných politík, aby si tí, ktorí robia rozhodnutia, uvedomili, aké bremeno so sebou prináša život s reumatických ochorením, a aby sa zaviedli kroky na skvalitnenie života ľudí s reumatickým ochorením
  • Zabezpečiť informovanosť pacientov a ich opatrovateľov o podpore, ktorá im je k dispozícii

 

Kampaň k SDR 2016: „Budúcnosť je vo VAŠICH rukách“

Ciele kampane k SDR 2016 sú:

  • Vzdelávanie ľudí s RO a ich opatrovateľov o možnostiach dostupnej liečby a podpory
  • Vzdelávanie zdravotníckeho personálu o dôležitosti včasnej diagnózy, vplyv nemedikamentóznej liečby na pacienta a optimalizácii liečby mierenej na jednotlivca
  • Zabezpečiť, aby tí, ktorí robia rozhodnutia, rozumeli rozsahu vplyvu RO na život jednotlivcov a spoločnosti a možnosti, ktoré umožnia znížiť tento vplyv

 

Aby sa tieto ciele naplnili, žiadame našich členov aj sympatizantov, aby zdieľali svoje príbehy prostredníctvom webstránky: www.worldarthritisday.org alebo prostredníctvom sociálnych sietí s #WADStory. Tieto príbehy by mali vysvetľovať:

  • Ako ľudia s RO vzali svoje životy do svojich rúk a užívajú si každú minútu
  • Ako opatrovatelia, zdravotnícki personál a verejnosť podporujú ľudí s RO

 

Žiadame ľudí, aby tiež nahrali svoj obrázok alebo video z Instagramu, ktoré by sprevádzali ich príbeh a my potom vyberieme niektoré príbehy, aby boli súčasťou videa, ktoré uzrie svetlo sveta dňa 12. októbra 2016. Príbehy bude súdiť porota podľa vopred stanovených kritérií.

Naším cieľom je informovať ľudí o bremene RO prostredníctvom osobných a inšpiratívnych príbehov tých, ktorí žijú svoj život naplno.

12.10.2016: Spoločné video bude predstavené svetu na spomínanej webstránke a každá organizácia ho bude môcť zdieľať.

Ďalšie články

V utorok 27. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár, ktorý sme teraz pripravili ako lekciu nordic walkingu s Luciou Okoličányovou. Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo tu na www.mojareuma.sk
V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky