> Svetový deň reumatizmu 2019 patril tým, ktorí trpia, ale aj tým, ktorí pomáhajú
Svetový deň reumatizmu 2019 patril tým, ktorí trpia, ale aj tým, ktorí pomáhajú

Tlačová správa 15.10.2019

12. október je Svetovým dňom reumatizmu (SDR), ktorý si pripomíname už od roku 1996. Témou tohtoročných podujatí a kampane bola kvalita života ľudí s reumatickými ochoreniami v zrelom veku, možnosť ich uplatnenia na trhu práce v kampani inšpirovanej EULAR-om pod názvom “Čas na prácu”. Nezabudli sme ani na význam dobrovoľníctva pre pacientov s reumatickými ochoreniami.

Aktivity k SDR 2019 boli inšpirované Európskou ligou proti reumatizmu (EULAR). Spojili všetkých, ktorí pomáhajú ľuďom s reumatickými ochoreniami, od odborníkov – lekárov a sestier v reumatológii až po pacientske organizácie a sympatizantov. Keď sa spojíme a vyšleme jednotný odkaz na európskej, či národnej úrovni, môžeme toho veľa zmeniť.

Spoločný pacientsky hlas musí byť ešte silnejší, lebo stále je málo akceptovaný. 

Ciele tohtoročnej kampane SDR 2019:

  • Zdravý pohyb s dôrazom na prevenciu negatívnych dôsledkov reumatických ochorení (RO). Projekt „Pohnime sa s reumou!“ – nordic walking pomáha reumatikom.
  • Zdôrazniť význam pracovného uplatnenia ľudí s RO a ich kvalitu života.
  • Zvyšovať povedomie o význame dobrovoľníctva a činnosti pacientskych organizácií.

(RO postihujú viac ako 120 miliónov Európanov, vážne ovplyvňujú kvalitu života každého štvrtého človeka. Na Slovensku je to približne 50 000 občanov. Reumatické ochorenie môže prepuknúť v každom veku – i u detí, či mladých ľudí.)

 

Podujatia Svetového dňa reumatizmu 2019 na Slovensku

Hlavný program Svetového dňa reumatizmu 2019 bol v Piešťanoch. Ako výraz podpory reumatikom bola na modro nasvietená o.i. dominanta kúpeľného mesta – BARLOLAMAČ.

  • V piatok 11. október 2019 sme pripravili odborný seminár v NÚRCH Piešťany „Od teórie k praxi 3“.
  • V sobotu 12. októbra 2019 sa v rámci projektu „Pohnime sa s reumou!“ uskutočnilo celoslovenské stretnutie walkerov, reumatikov i nereumatikov – chodcov s nordic walking paličkami aj s inštruktážnou lekciou. Časť programu bola venovaná pamiatke nedávno zosnulého člena Ligy proti reumatizmu ako memoriál Miroslava Chebana, reumatika ale srdcom a duchom veľkého športovca.   

Večer sme slávnostne vyhodnotili 11. ročník novinárskej súťaže KROK 2018 (výsledky:  https://www.mojareuma.sk/2019/10/vyhodnotenie-vysledkov-hlasovania-krok-2018/).

Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) je už takmer 30 rokov rešpektovaným a široko uznávaným pacientskym združením. Pomáha pacientom s reumatickými ochoreniami. Je prirodzenou platformou spolupráce medzi odborníkmi v reumatológii a pacientmi. Má celoslovenskú pôsobnosť, 20 organizačných jednotiek, z toho 15 miestnych pobočiek a päť špecializovaných klubov: Klub Kĺbik, Klub Motýlik, Klub Čiernych Kostí, Klubu Bechterevikov a Klub Psoriatickej Artritídy. Osvetou oboznamuje s problematikou reumatických ochorení. Vydáva Informačný bulletin a rôzne brožúrky.

Projekt „Pohnime sa s reumou!“ vznikol v roku 2017 a do dnes reumatici nachodili spolu takmer 180 miliónov nordic walking krokov po celom Slovensku.

V sobotu 12. októbra sa v Piešťanoch na trati medzi dvomi mostmi Karajinským a Kolonádnym zapojilo okolo 200 walkerov a svojimi 240 tisícmi krokov podporili pacientov s reumatickými ochoreniami.

[Best_Wordpress_Gallery id=”32″ gal_title=”SDR 2019″]

Ďalšie články

V pondelok 27. septembra 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #14.  
Už len niekoľko dní máte na to, aby ste sa zapojili do nášho prieskumu k RA, vďaka ktorému nás bude lepšie a hlasnejšie počuť. Ďakujeme za vyplnenie do 20. 9. 2021
Už čoskoro Univerzita Reumy bude opäť pokračovať so svojimi živými vysielaniami. Pripravili sme pre vám celkom nové prednášky. Témy prednášok budú z časti inšpirované aj vašimi tipmi. Môžete nám posielať ďalšie.