> Tretí Detský kútik v NÚRCH Piešťany potešil malých pacientov
Tretí Detský kútik v NÚRCH Piešťany potešil malých pacientov

Detský kútik (DK) v NÚRCH začali budovať svojpomocne zamestnankyne 2. poschodia. V novembri sa nám podarilo všetko dokončiť. Pani Adriana Majková, ako hnací motor projektu, oslovila k spolupráci aj Klub Kĺbik. Neskôr projekt podporila aj Nadácia Pontis n.o. Pani Adriana oslovila ďalších darcov.  Z iných darov zabezpečili detské sedenie, kuchynku, pracovný stôl so stoličkami.

Nadácia Pontis n.o. poskytla finančné prostriedky na zakúpenie nábytku, kde sú poličky a skrinky na knižky, relaxačné kreslo, kopu hračiek, farbičiek, obrazy na maľovanie, iný kreatívny materiál a pomôcky do tvorivých dielní.

Vybudovaním DK sa zmenila celá atmosféra na 2. poschodí reumatologického oddelenia. Hospitalizované deti si na tento nový priestor veľmi rýchlo zvykajú. Pochvalné ohlasy na DK máme aj od rodičov. Deti sa v DK zabavia, tvoria obrázky a radi si kreslia. Pri hre aspoň na chvíľu zabudnú, že sú v nemocnici. Niektoré ich „umelecké“ výtvory nechávajú na výstavke v DK.   

Adriana Majková svoju predstavu komunikovala vedeniu NÚRCH, kolektívu lekárov a sestier. Jej myšlienku podporila aj detská reumatologička MUDr. Eva Vrtíková. Podarilo sa im svojpomocne získať niektoré kusy nábytku a hračiek. DK pozitívne zmenil na oddelení komunikáciu medzi zamestnancami, ale aj medzi zdravotníckym personálom a pacientmi. Už teraz majú nie len ústne pochvaly od hospitalizovaných, ale aj ich písomné vyjadrenia v dotazníku spokojnosti, ktoré pacienti vypĺňajú po hospitalizácii.

Deti v DK trávia voľný počas hospitalizácie. Majú tu hry, rôzne kreatívne pomôcky, obrazy na maľovanie a knihy. Toto prostredie je príjemné a eliminuje u detí stres z pobytu v nemocnici a z bielych plášťov. Výstavkami a prezentáciou detských výtvorov si skrášľujú DK, chodby a izby oddelenia reumatológie. Darí sa im motivovať ďalšie deti k voľnočasovým aktivitám v nemocnici. Veľmi obľúbené sú tvorivé dielne a priateľské stretnutia hospitalizovaných detí a rodičov, ktorí ich počas pobytu v NÚRCH-u sprevádzajú. Okrem aktívnej tvorby je pre nich dôležité, že sa môžu porozprávať a vymieňať si svoje skúsenosti s reumatickými ochoreniami.

Jeseň a zimné obdobie sú aj k tvorivým aktivitám vhodné. Viditeľnou a pozitívnou zmenou na oddelení je tvorivá atmosféra a nástenky, na ktorých pracovali deti spolu s rodičmi. Pre hlavných aktérov je odmenou a najlepším potvrdením ich snahy vidieť radosť v očiach hrajúcich sa detí a úsmev na perách dospelých pacientov, ktorí sa radi pozerajú na hry a tvorbu detí.                                           

Klub Kĺbik

—————
Téma: Klub Kĺbik

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec pod záštitou SLK  Vás pozývajú na KURZ – XVII. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA (komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva...
Volám sa Lucia Hľadajová, mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.
Liga proti reumatizmu na Slovensku mala 18. mája valné zhromaždenie, ktoré vyhodnotilo uplynulé tri roky a vo voľbách zvolilo nové predsedníctvo a revíznu komisiu.