> Univerzita Reumy #2
Univerzita Reumy #2

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: „Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť“

Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo tu na www.mojareuma.sk

Univerzita Reumy je nová‌ ‌aktivita‌ ‌LPRe‌ ‌SR‌ ‌s‌ ‌cieľom‌ ‌vytvoriť‌ ‌kompletný‌ ‌vzdelávací‌ ‌program‌ ‌zastrešujúci pacientov‌ ‌s‌ ‌reumatickými‌ ‌chorobami, odbornú‌ ‌verejnosť a členov‌ ‌predsedníctva‌,‌ ‌lídrov‌ ‌MP/K a dobrovoľníkov LPRe SR.‌ ‌ ‌

Primárnym‌ ‌cieľom‌ ‌podujatia‌ ‌je‌ ‌informovať‌ ‌pacientov‌ ‌s‌ ‌reumatickými‌ ‌chorobami‌ ‌o‌ ‌svojich‌ ‌právach‌ ‌a‌ ‌možnostiach‌ ‌liečby.‌ ‌ ‌Poslaním projektu ‌je‌ ‌dosiahnuť‌ ‌lepšiu ‌informovanosť‌ ‌v‌ ‌zdravotnej‌ a sociálnej ‌gramotnosti‌ ‌u‌ ‌pacientov‌.

Krátkym dotazníkovým testom Vám dávame možnosť otestovať vaše vedomosti k pripravenej téme pred aj po absolvovaní webinára.

Test: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxwG2nr2jRlNwFUNX_9vAbqhpA7keh0wS_IHOF8vEWy0KYXg/viewform?gxids=7628

Nezabudnite, prosím, zopakovať si test aj druhýkrát. Sami zistíte, čo ste si z odprednášanej témy zapamätali.

Ďakujeme za Váš záujem a vyplnenie dotazníka.

LPRe SR

—————
« Univerzita Reumy #3 / Univerzita Reumy #1 »

Téma: Univerzita Reumy

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.
Krištáľové krídlo ocení významné osoby aj v roku 2024. Medzi nominovanými za Filantropiu je aj naša predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Černáková a prezidentka AOPP Mária Lévyová. Do tretice je nominovaná Alexandra Hovancová.
Milí pacienti a pacientky s reumatoidnou artritídou,