> Univerzita Reumy #6/23
Univerzita Reumy #6/23

24. mája 2023 o 16. hod. vás pozývame na Univerzitu Reumy #6/23.

Výbor LPRe – MP Martin pripravuje UR ako „Besedu bez bieleho plášťa v Martine“, ktorá bola pripravená v súčinnosti s centrálou Ligy proti reumatizmu, ako reálne stretnutie v Penzióne Čierna pani, Kuzmányho 519 v Martine.

Prednášky si pripravili:

MUDr. Gabriela Beláková, PhD., s témou „Spolupráca lekár pacient“.

MUDr. Viliam Maňka, PhD., s témou „Sprievodné ochorenia v reumatológii“.

LPRe SR

—————
« Univerzita Reumy #7/23 / Univerzita Reumy #5/23 »

Téma: Univerzita Reumy

Ďalšie články

„Každý deň stretnúť človeka,
Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
16.11.2023 sa v LPRe - Miestnej pobočke Senica uskutočnila Výročná členská schôdza. Vo voľbách si zvolili nový Výbor LPRe - MP SE.
EULAR aj v roku 2023 vyhlasuje súťaž o Cenu Edgara Stena 2024. Témou tohtoročnej súťaže Ceny Edgara Stena je: „Ako ma obohatila a skvalitnila môj život aktívna účasť na činnosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku“.
Detský kútik (DK) v NÚRCH začali budovať svojpomocne zamestnankyne 2. poschodia. V novembri sa nám podarilo všetko dokončiť. Pani Adriana Majková, ako hnací motor projektu, oslovila k spolupráci aj Klub Kĺbik. Neskôr projekt podporila aj Nadácia Pontis n.o. Pani Adriana oslovila...