> VČS LPRe – Klubu Motýlik
VČS LPRe – Klubu Motýlik

 

 

 

 

 

 

 

 

Vás pozýva

na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 16.05.2014 o 17:00 hodine v kaviarni Marks & Spencer v nákupnom centre Eurovea v Bratislave.

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Slávnostné príhovory
 3. Voľba zapisovateľa
 4. Správa o činnosti a hospodárení  KM za rok 2013
 5. Voľba výboru KM a revízneho člena KM (predstavenie kandidátov)
 6. Plán činnosti na rok 2014
 7. Svetový deň lupusu
 8. 10. výročie založenie Klubu Motýlik
 9. Informácia o projekte Centrum sociálno-psychologickej podpory
 10. Diskusia
 11. Ukončenie

 

V Bratislave 30.04.2014

       Výbor LPRe – KM

Občianske združenie pre pacientov s lupusom

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.