> Vedeli ste že…. AOPP má pacientsku poradňu?
Vedeli ste že…. AOPP má pacientsku poradňu?

AOPP poskytuje poradenstvo a právnu podporu prostredníctvom Pacientskej poradne. Žiadosť o radu a právnu podporu môžu pacienti podávať: telefonicky, mailom a online.


TELEFONICKY na tel. čísle +421 911 612 548
v stredu v čase od 13:00 do 16:30 hod.
vo štvrtok a v piatok v čase od 7:00 – 15:00 hod.

E-MAILOM na adresu: info@ozpppp.sk

ONLINE FORMULÁROM, ktorý nájdete na webe AOPP.


Zo žiadosti by malo byť zrejmé, v akej oblasti sa požaduje rada a právna podpora, čoho sa žiadosť týka, proti ktorému orgánu verejnej správy, inštitúcii alebo osobe smeruje a čoho sa pacient domáha.

V žiadosti o poradenstvo a právnu podporu je potrebné uviesť meno, priezvisko a kontaktné údaje žiadateľa.

S prihliadnutím ku stúpajúcemu počtu žiadostí a podnetov pacientov v súčasnom období je v záujme urýchlenia posúdenia veci vhodné k žiadosti doložiť kópie dokladov, ktoré sa týkajú veci, a tiež vyplnené a podpísané tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“.

Poradňa vybavuje žiadosti o poskytnutie poradenstva a právnej podpory v poradí, v akom boli doručené s prihliadnutím k naliehavosti ich riešenia. Poradenstvo a právnu podporu poskytuje pacientom bezplatne.

Viac: https://aopp.sk/pacientska-poradna


—————
Téma: Sociálne okienko

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Manifest EULAR 2024 - 2029 vyzýva na koordinovanú európsku reakciu na ochranu občanov z krajín Európy, systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj hospodárstva pred vplyvom reumatických a muskuloskeletálnych ochorení (RMO). Manifest predstavia na kongrese EULAR 2024 vo Viedni...
Pani Ivanke, krásnej mladej žene, trvalo sedem rokov, kým sa vyrovnala so skutočnosťou, že ochorela na reumatoidnú artritídu a prestala sa ľutovať. Ako to máte Vy?
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.