vykricnik
> Vyhláška MZ SR – poradie očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
Vyhláška MZ SR – poradie očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19

Vo vyhláške MZ SR z 19. januára 2021, je určené poradie očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. Popísané sú aj rizikové skupiny a ich zoradenie do ktorej fázy patria. Vyhláška bola uverejnená v zbierke zákonov.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1písm.bi) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje kritéria  určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

Pacienti s reumatickými ochoreniami sú uvedení podľa závažnosti ochorenia a liečby.  Pozrite si pozorne, ktoré zodpovedá vášmu zdravotnému stavu.

Vyhláška MZ SR-poradie očkovania osôb proti ochoreniu Covid 19

Ďalšie články

V utorok 27. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár, ktorý sme teraz pripravili ako lekciu nordic walkingu s Luciou Okoličányovou. Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo tu na www.mojareuma.sk
V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky