vykricnik
> Vyhláška MZ SR – poradie očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
Vyhláška MZ SR – poradie očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19

Vo vyhláške MZ SR z 19. januára 2021, je určené poradie očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. Popísané sú aj rizikové skupiny a ich zoradenie do ktorej fázy patria. Vyhláška bola uverejnená v zbierke zákonov.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1písm.bi) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje kritéria  určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

Pacienti s reumatickými ochoreniami sú uvedení podľa závažnosti ochorenia a liečby.  Pozrite si pozorne, ktoré zodpovedá vášmu zdravotnému stavu.

Vyhláška MZ SR-poradie očkovania osôb proti ochoreniu Covid 19

Ďalšie články

V pondelok 29. novembra 2021 o 16.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #20.  
Asociácia na ochranu práv pacientov SR zorganizovala v poradí už Piatu celoslovenskú pacientsku konferenciu, ktorá sa uskutočnila 19. – 20. novembra 2021. Konferencia sa konala od záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH a pod...
Liga proti reumatizmu Vás pozýva na živé vysielanie, ktoré sa uskutoční v utorok 23. novembra 2021 o 19.00 hod.