> Vyhodnotenie 1. verejnej zbierky LPRe SR
Vyhodnotenie 1. verejnej zbierky LPRe SR

Vyhodnotenie 1. verejnej zbierky LPRe SR

Prvá verejná zbierka (VZ) Ligy proti reumatizmu na Slovensku v prospech Centra sociálno-psychologickej podpory ľudí trpiacich na reumatické choroby bola zahájená na základe povolenie MV SR SVS-OVVS3-2013/025463 od 12.10.2013 do 31.07.2014. Síce pôvodné povolenie bolo na 12 mesiacov, ale novelizáciou Zákona 162/2014 Z.z. sa musela VZ ukončiť k 31.07.2014.

Touto cestou sa Liga proti reumatizmu SR chce úprimne poďakovať všetkým, ktorí prispeli do verejnej zbierky a podporili činnosť CS-PP.

Príjmy :                                                                                                                                 

– príspevky darcov priamo na účet VZ                 478,00 €

   V roku 2013…………………………………  85,00 €

   V roku 2014……………………………….. 393,00 €

– príspevky darcov DMS Fórum Donorov             197,76 €

Spolu príjmy                                                              675,76 €

Výdavky :

– Inzercia: Uverejnenie konania

  1.VZ v denníku Pravda  3.októbra 2013               209,10 €  

– Tlač letáčikov o konaní VZ                                        66,00 €

– Kolok k žiadosti o konaní VZ                                     16,50 €

– Polohovacie vankúše pre klientov do CS-PP        21,33 €

– Bankové poplatky                                                          4,23 €

– Tlač plagátu CSPP                                                        3,87 €

– Mzdové výdavky za september až november 2014:

   účet verejnej zbierky                                               304,94 €

   vlastné zdroje bežný účet LPRe SR      292,06

– Odvod do poistných fondov 

  za zamestnávateľa /LPRe SR/                                                   

   účet verejnej zbierky                                                 49,79 €

vlastné zdroje  bežný účet LPReSR   107,10                       

Spolu výdavky z účtu verejnej zbierky                675,76 €

Spolu výdavky z vlastných zdrojov                      399,16 €

Výdavky na CS-PP celkom                                 1 074,92 €

viac info:

liga@mojareuma.sk

MVSR

—————
Téma: Oznamy a správy o verejných zbierkach

Ďalšie články

Aké sú benefity Nordic Walkingu? Liga proti reumatizmu realizuje prieskum.  
Online trojmesačník Ligy proti reumatizmu na Slovensku
Nastavenie liečby pri ankylozujúcej spondylitíde nie je vec náhodnej voľby. Každá liečba prináša okrem benefitov aj istú dávku rizika. Podľa štandardných terapeutických postupov musí klasická liečba farmakologikami predchádzať biologickej liečbe, ktorá sa aplikuje vtedy, keď...