> Vyhodnotenie 1. verejnej zbierky LPRe SR
Vyhodnotenie 1. verejnej zbierky LPRe SR

Vyhodnotenie 1. verejnej zbierky LPRe SR

Prvá verejná zbierka (VZ) Ligy proti reumatizmu na Slovensku v prospech Centra sociálno-psychologickej podpory ľudí trpiacich na reumatické choroby bola zahájená na základe povolenie MV SR SVS-OVVS3-2013/025463 od 12.10.2013 do 31.07.2014. Síce pôvodné povolenie bolo na 12 mesiacov, ale novelizáciou Zákona 162/2014 Z.z. sa musela VZ ukončiť k 31.07.2014.

Touto cestou sa Liga proti reumatizmu SR chce úprimne poďakovať všetkým, ktorí prispeli do verejnej zbierky a podporili činnosť CS-PP.

Príjmy :                                                                                                                                 

– príspevky darcov priamo na účet VZ                 478,00 €

   V roku 2013…………………………………  85,00 €

   V roku 2014……………………………….. 393,00 €

– príspevky darcov DMS Fórum Donorov             197,76 €

Spolu príjmy                                                              675,76 €

 

Výdavky :

– Inzercia: Uverejnenie konania

  1.VZ v denníku Pravda  3.októbra 2013               209,10 €  

– Tlač letáčikov o konaní VZ                                        66,00 €

– Kolok k žiadosti o konaní VZ                                     16,50 €

– Polohovacie vankúše pre klientov do CS-PP        21,33 €

– Bankové poplatky                                                          4,23 €

– Tlač plagátu CSPP                                                        3,87 €

– Mzdové výdavky za september až november 2014:

   účet verejnej zbierky                                               304,94 €

   vlastné zdroje bežný účet LPRe SR      292,06

– Odvod do poistných fondov 

  za zamestnávateľa /LPRe SR/                                                   

   účet verejnej zbierky                                                 49,79 €

vlastné zdroje  bežný účet LPReSR   107,10                       

Spolu výdavky z účtu verejnej zbierky                675,76 €

Spolu výdavky z vlastných zdrojov                      399,16 €

Výdavky na CS-PP celkom                                 1 074,92 €

 

 

viac info:

liga@mojareuma.sk

MVSR

 

 

 

Ďalšie články

V pondelok 27. septembra 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #14.  
Už len niekoľko dní máte na to, aby ste sa zapojili do nášho prieskumu k RA, vďaka ktorému nás bude lepšie a hlasnejšie počuť. Ďakujeme za vyplnenie do 20. 9. 2021
Už čoskoro Univerzita Reumy bude opäť pokračovať so svojimi živými vysielaniami. Pripravili sme pre vám celkom nové prednášky. Témy prednášok budú z časti inšpirované aj vašimi tipmi. Môžete nám posielať ďalšie.