> Vyhodnotenie SDR
Vyhodnotenie SDR

Vyhodnotenie SDR dňa 3.10.2014 v meste Topoľčany

Výbor LPRe – MP Topoľčany pre toto podujatie pripravil nasledovný program:

Zraz účastníkov bol na námestí pred Mestským úradom. Rozdelili sme tričká a urobili niekoľko fotografií. Akcie sa zúčastnil pán primátor, dvaja poslanci a členovia Rady starších.

Regionálna televízia prišla tiež a natočila krátky šot, ktorý bol odvysielaný v programe regiónu. Na námestí sa konal jesenný jarmok, tak sme boli dostatočne viditeľní. Tričká boli veľmi pekné. Potom sa účastníci rýchlou chôdzou presunuli celým mestom až do denného centra pri Zimnom štadióne, kde sme vykonali vyhodnotenie a výbor pripravil malé občerstvenie a kultúrny program. Náš člen Milan Dorosényi vždy napíše aktuálnu báseň, ktorá sa všetkým páčila. Vystúpila hudobná skupina KOMFORT, ktorá každý týždeň chodí do Domova dôchodcov, aby im spríjemnila jedno odpoludnie. Zaspievali si aj členky skupiny NÁDEJ. Predseda MP oboznámil členov s informáciami, ktoré získal na spoločnom zasadnutí predsedníctva v Piešťanoch 19.09.2014.

Život s reumou

Jozef Milan Dorosényi

Nedali mi veľkú nádej
V diaľke už videla som cintorína alej
Alej po púti života, kde sú iba slniečka
Ale som sa prebudila, svojich blízkych uvidela
Ich očká tak žiarili, že ma naspäť na svet privolali
Moji milí najdrahší, život bude krásnejší
Zostanem tu dlho s Vami, mám nový život na svitaní
Už si budem vážiť zdravie, už tu budem neustále
Živá a veselá, už ma žiadna reuma nezdolá
Aj Vám chcem dať dobrú radu, žite v šťastí pokoji.
Zabudnite na minulosť, bo čaká Vás iba radosť!

—————
Téma: MP Topoľčany

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Na letnom pobyte Klubu Kĺbik bolo veselo   
Pozývame vás na živé vysielanie Univerzity Reumy na tému „Najnovšie poznatky o vplyve stravy na reumatické ochorenia" s  gastroenterológom Doc. MUDr. Ladislavom Kuželom, PhD.
Liga proti reumatizmu SR spolupracuje na kampani Zdravie rodiny, ktorá bola v tlačovej forme distribuovaná dňa 18.9.2023 online na webe: https://www.info-zdravie.sk/campaign/zdravie-rodiny/