> Vyhodnotenie SDR
Vyhodnotenie SDR

Vyhodnotenie SDR dňa 3.10.2014 v meste Topoľčany

Výbor LPRe – MP Topoľčany pre toto podujatie pripravil nasledovný program:

Zraz účastníkov bol na námestí pred Mestským úradom.Rozdelili sme tričká a urobili niekoľko fotografií. Akcie sa zúčastnil pán primátor, dvaja poslanci a členovia Rady starších.

Regionálna televízia prišla tiež a natočila krátky šot, ktorý bol odvysielaný v programe regiónu. Na námestí sa konal jesenný jarmok, tak sme boli dostatočne viditeľní. Tričká boli veľmi pekné. Potom sa účastníci rýchlou chôdzou presunuli celým mestom až do denného centra pri Zimnom štadióne, kde sme vykonali vyhodnotenie a výbor pripravil malé občerstvenie a kultúrny program. Náš člen  Milan Dorosényi vždy napíše aktuálnu báseň, ktorá sa všetkým páčila.  Vystúpila hudobná skupina KOMFORT, ktorá každý týždeň chodí do Domova dôchodcov, aby im spríjemnila jedno odpoludnie. Zaspievali si aj členky skupiny NÁDEJ. Predseda MP oboznámil členov s informáciami, ktoré získal na spoločnom zasadnutí predsedníctva v Piešťanoch 19.09.2014.

Život  s reumou                       

Jozef Milan Dorosényi

Nedali mi veľkú nádej                                                                                                                                                                 V diaľke už videla som cintorína alej                                                                                                                                 Alej po púti života, kde sú iba slniečka                                                                                                                                                                                                                          Ale som sa prebudila, svojich blízkych uvidela                                                                                                Ich  očká tak žiarili, že ma naspäť na svet privolali                                                                                                 Moji milí najdrahší, život bude krásnejší                                                                                                                        Zostanem tu dlho s Vami mám nový život na svitaní                                                                                                       Už si budem vážiť zdravie už tu budem neustále                                                                                                                           Živá a veselá,  už ma žiadna reuma nezdolá                                                                                                                                  Aj  Vám chcem dať dobrú radu, žite v šťastí pokoji.                                                                                              Zabudnite na minulosť, bo čaká Vás iba radosť!

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.