> Výmena členských preukazov LPRe SR
Výmena členských preukazov LPRe SR

Dávame Vám do pozornosti, že si môžete už odteraz vymeniť svoj členský preukaz za úplne nový s inovovaným logom LPRe SR.
Členovia MP, kde organizujú spoločný zber starých čl. preukazov to majú jednoduchšie, stačí svoj preukaz odovzdať predsedovi miestnej pobočky.
Členovia Klubu Kĺbik, Klubu Motýlik, nezaradení členovia Ligy a tiež všetci, kde v miestnych pobočkách spoločný zber preukazov neorganizujú hromadne, musia si výmenu zrealizovať sami.
Možnosti výmeny:
– osobne na Sekretariáte LPRe SR v utorok a štvrtok (č.d. 109)


– poštou na adresu: Sekretariát LPRe SR, Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany

 

Pošlite svoje preukazy čo najskôr, aby sme Vám ich mohli poslať súčasne pri distribúcii Informačného bulletinu 1/2013.
Ďakujeme!

NEZABUDNITE!! Splňte si základnú povinnosť člena LPRe SR!!
splatnosť členských príspevkov na rok 2013 je 31.marca 2013
– kto nebude mať vyplatený čl. príspevok, nemôže mať pripravený ani Informačný bulletin.

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.